New Jersey Araç Kazaları ve Kişisel Yaralanma Hukuku
18.10.2019

New Jersey araç kazaları açısından değerlendirildiğinde ABD’nin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip eyaleti ve doğal olarak böyle bir nüfus yoğunluğu ile beraber araç yoğunluğu da hesaba katıldığında trafik kazaları hiç istemediğimiz ancak kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. New Jersey araç kazaları ile ilgili New Jersey ulaştırma bakanlığının 2018 yılı istatistiklerine göre eyalet çapında toplam 278.413 araç kazası meydana gelmiş ve toplam 61.043 kişi bu kazalarda yaralanmış. Maalesef bu kazalarda 524 kişi de hayatını kaybetmiş. Kısacası her ne kadar yıllar bazında azalma gösterse de bir trafik kazasının tarafı olmak ortalama her sürücü için olası bir durum. Tedbirsiz, dikkatsiz ve hatalı sürücüler, yol bakım çalışmalarını doğru ve düzenli bir şekilde yapmayan yetkililer veya araçlardaki üretim hataları ölüm, ciddi yaralanmalar veya ağır maddi kayıplara neden olan kazalara yol açabilmektedir.

new-jersey-araç-kazaları-car accidents-personal injury-1

Sonuçları itibari ile vücut bütünlüğünüzü ve çalışma yeterliliğinizi, yaşam kalitenizi kalıcı olarak etkileyebilecek bu kazalarla karşı karşıya kalındığında sizin ve sevdiklerinizin haklarının nasıl korunacağını bilmelisiniz. Çoğu zaman hem ihmal ve kusurlarıyla kazalara sebep olan karşı tarafa hem de maalesef araç kazaları ile ilgili taleplerde tam ve adil anlaşmalar ve/veya çözümler sunmaya isteksiz büyük sigorta şirketlerine karşı mücadelenizde yetkin ve agresif bir kişisel yaralanma (personal injury lawyer) avukatının desteğine ihtiyacınız olacaktır. Bu bloğumuzda New Jersey’de araç kazaları özelinde bilmeniz gereken temel bir takım hukuki düzenlemeleri ve bir kaza durumunda nasıl hareket etmeniz gerektiği üzerinde duracağız.

new-jersey-araç-kazaları-car accidents-personal injury-2

New Jersey Araç Kazaları ve No-Fault Araç Sigorta Sistemi

New Jersey Eyaleti no-fault tabir edilen araç sigorta sistemini uygulayan yaklaşık 10 eyaletten biridir. Bunun anlamı şu: Bir kaza yaptığınızda prensip olarak kazaya kimin neden olduğuna bakılmaksızın kendi sigortanızın kişisel yaralanmaya koruması kapsamında bir talepte bulunabiliyorsunuz. Bu sistemin güzel tarafı tedavi ve ilaç masraflarınızın beklemeksizin karşılanmasına imkân tanıması ancak eksik yanı ise sadece en ciddi yaralanma durumlarında bu sistemin dışına çıkıp kaza sonucu oluşan zararlar ve masraflara ek olarak çekilen acı ve ıstıraba yönelik olarak karşı tarafı dava etme olanağı vermesidir. Ancak bu durumda karşı tarafın sorumluğunun ispat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca no-fault sigorta poliçeleri ile yalnızca sağlık masrafları talep edilebilirken araçtaki hasarlarla ilgili bir talepte bulunulması mümkün değildir. Tüm bu karmaşık ve doğru bir hukuki bakış açısını gerektiren tanımlar, tespitler ve detaylar için gerçekten tecrübeli bir kişisel yaralanma avukatının (personal injury lawyer) desteği gerekmektedir.

En Ciddi Yaralanmalar nelerdir?

New Jersey araç kazaları bağlamında No-fault sisteminin parametrelerinin dışına çıkarak doğrudan kusurlu sürücüye karşı maddi manevi tazminat davası açılabilecek ciddiyetteki yaralanmalara örnek olarak aşağıdaki durumları sayabiliriz:

·Ciddi yaralanmalar ve şekil bozuklukları

·Uzuv kayıplara

·Anne rahmindeki bebeğin kaybı

·Sürekli sakatlık

·Omurga yaralanmaları

·Ciddi Kırıklar

Bu örneklerin tüketici mahiyette olmadığını ekleyelim. Eyaletlere göre değişen uygulamalar olsa daha az şiddetli kabul edilen yumuşak doku yaralanmalarının da belli şartlar altında ciddi yaralanma durumuna dönüşebileceği cihetle tazminata konu olabilmesi mümkündür. Dolayısıyla tecrübeli bir kişisel yaralanma avukatı müştekinin gördüğü zararların tazminat davası konusu olup olamayacağını anlayabilecektir. Bu yüzden kişisel yaralanmayla sonuçlanan bir araç kazasının mağduru olan kişilerin bir kişisel yaralanma avukatı ile en azından durumlarını müzakere etmesi kendi lehlerine olacak ve muhtemel hak kayıplarını önleyecektir.

new-jersey-araç-kazaları-car accidents-personal injury-3

New Jersey Araç Kazaları Davalarında Karineler

Birçok eyalette mahkemeler araç kazalarından kaynaklanan kişisel yaralanma davalarında sık sık birtakım karinelere bir takım ön kabullere başvurmaktadır. Örneğin New York ve New Jersey bölgesinde bir başka araca arkadan çarpan sürücü genelde hatalı kabul edilmektedir. Fren ve takip mesafesi gibi kurallar düşünüldüğünde makul olan bu yaklaşım bazı durumlarda geçerli olmayabilir. Görgü şahitleri veya video kayıtları incelendiğinde bu karinelerin aksinin kanıtlanabildiği durumlar olabilmektedir. Yine örneğin mahkemeler, kaza esnasında emniyet kemeri takmayan kişilere pek olumlu bir tutum takınmamaktadır. Gerçekten New York ve New Jersey mahkemeleri ciddi yaralanma ekseninde açılan davalarda emniyet kemeri takmayan davacının ihmal yönüyle kusurlu olduğu hükmünü verebilmektedir. Doğal olarak bu durum karşı taraftan talepe edilebilecek tazminatın miktarını ciddi şekilde etkileyecektir.

New Jersey Araç Kazaları ve Zaman Aşımı (New Jersey Car Accident Law Limitations)

Zaman aşımı ile ilgili yasalar dava açma hakkınızın süresini belirleyen düzenlemelerdir. New Jersey araç kazaları için bu süre kişisel yaralanma (personal injury) sonucunu doğuran kazanın meydana geliş tarihinden itibaren iki yıldır. Birtakım istisnalar dışında New Jersey yargılama sisteminde bu süreyi geçirirseniz davanızın reddedilmesi neredeyse kesindir. Böyle bir durumu kişisel yaralanma avukatınızla paylaşmalısınız.

New Jersey Araç Kazaları ve Kusur Karşılaştırması

New Jersey eyaleti kusur ve hatanın taraflar arasında paylaşıldığı araç kazası davalarında uyarlanmış mukayeseli kusur kuralını takip eden eyaletlerdendir. Yani zarardan kaynaklanan tazminat davacının kusuru oranında azaltılmaktadır. Bu noktada önemli bir detayı da takipçilerimizle paylaşalım. Safi mukayeseli kusur kuralını takip eden eyaletlerin aksine davacının kusuru %50’nin üzerindeyse karşı taraftan hak ve tazminat talebi mümkün olmamaktadır.

New Jersey Araç Kazalarından sonra nasıl hareket edilmelidir?

New Jersey bölgesinde kişisel yaralanma sonucu doğuran kazalardan sonra nasıl hareket edileceğinin bilinmesi hızlı bir şekilde eyleme geçilmesi sonraki süreçlerde oluşabilecek sorunları bertaraf etmek için çok önemlidir.

  • Mevcut New Jersey yasalarına göre ölüm yaralanma veya 500 doların üzerinde maddi hasarlı kazalar hemen kolluğa bildirilmeli sonrasında da kazayı müteakiben en geç 10 gün içerisinde New Jersey Ulaştırma Departmanına yazılı bildirimde bulunmalısınız.
  • Siz veya sevdikleriniz böyle bir kazaya karıştığında Kolluğa ve Acil servise haber verdikten sonra en kısa zamanda sigorta şirketinizi arayın.
  • Yerel polise durumu doğru detaylarıyla bildirmeniz önemlidir. Bu bildirimin bir kopyasını almayı unutmayın.
  • Bir tıp uzmanına görünün. Hiçbir ağrı ya da acı hissetmeseniz de bunu ihmal etmeyin çünkü kaza sonrası yaşanan şokların yaralanma belirtilerini baskılaması çok sıklıkla görülmektedir.
  • Kazaya karışan diğer taraf veya taraflarla isim, adres, telefon numarası, plaka, sigorta poliçesi bilgi alışverişi yapmayı unutmayın.
  • Kaza ilgili hatırladığınız her şeyi fotoğraflar dahil not edin. Kaza esnasında etrafta bulunanların şahitliğini isteyin. Tüm bunları basitçe akıllı telefonunuzla yapabilirsiniz.
  • Son olarak kişisel yaralanma vakanızı dava dosyasına dönüştürecek ve gerekli yönlendirmeyi yapacak avukatınızla iletişime geçin.

New Jersey Araç Kazalarında Sigorta Şirketleri ile iletişim: Birkaç uyarı

Sigorta Şirketleri ile kaza sonrası iletişime geçtiğinizde çok ihtiyatlı ve dikkatli olmalısınız. Sigorta, şirketleri ticari müesseselerdir. Yani çok büyük oranda odaklanmaları ve motivasyonları kendi kar ve menfaatleri olacaktır. Bu yüzden sundukları rehberlik ve tavsiyelere yüzde yüz güvenemezsiniz. Sigorta şirketleri, eksper ve bilirkişileri ile irtibata geçerken ve iş görürken şu noktalar muhakkak aklınızda olmalıdır:

·Hiçbir zaman kazada hatanızı kabul etmeyin, böyle bir ifadede bulunmayın.

Bir çarpışmada kimin hatalı, kusurlu veya ihmali bulunduğunun tespiti sizin sorumluluğunuz değildir.

·Kayıt altına alınmış ifadeler vermekten kaçının

Sigorta bilirkişileri ile konuşmak gibi bir yasal yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

·Anlaşma koşullarını tartışırken aceleci olmayın

Sigorta şirketleri karakteristik olarak hiçbir zaman en iyi ve son teklifleri ile gelmezler

·Sağlık kayıtlarınıza erişimle ilgili muvafakatnemeler imzalamayın

Böyle bir talep gelirse kişisel yaralanma avukatınızla görüşün. Sağlığınızla ilgili geçmişinize ulaşma hususunda sınırsız bir hakları bulunmamaktadır.

new-jersey-araç-kazaları-car accidents-personal injury-5

Neden John Onal & Associates PC ile iletişime geçmelisiniz?

Siz yahut sevdikleriniz kişisel yaralanma ile sonuçlanan bir kaza ile karşılaştığınızda güçlü, agresif, müzakere kabiliyeti olan ve odaklanmış bir hukuki desteğe ve hukuki temsile ihtiyaç duyacaksınız. Bizimle irtibata geçtiğinizde sorularınıza size ve durumunuza özgü bir yaklaşımla yaşadıklarınızı ele alacak, sorularınızı ve aklınıza takılan şeyleri uzmanlığımız ile cevaplayacağız. Dava öncesi, vaka keşfi ve delillerin toplanması sigorta şirketleri ile iletişim ve anlaşmalar ve nihayet dava süreçlerinin tümünü kişisel haklarınızı önceleyerek yürüteceğiz. Ayrıca New York ve New Jersey bölgesinde Türk Avukat olarak ana dilinizde hizmet alabilme kolaylığını yaşayacaksınız. Avukat Sercan Önal, Avukat  Fatih Yiğit ve Avukat Murat Bayramdan oluşan konusunda uzman ekibimizle irtibata geçmek için bize e-mail veya telefon yoluyla ulaşıp randevunuzu oluşturabilirsiniz. Web sitemizde bulunan online chat uygulamamızla da sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Kişisel yaralanmaların dışında ayrıca göçmenlik hukuku, Amerika vizeleri, ABD’de yatırım ve merak ettiğiniz diğer tüm hususlarla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için sitemizisosyal medya hesabımızıYoutube kanalımızı ve bloğumuzu takip edebilirsiniz. Sağlıklı kazasız ve mutlu günler diliyoruz.

Bu Haberleri de Okudular

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’de yasal ve daimî ikamet olarak süresiz kalmasına olanak veren ve ABD Göçmenlik Bürosu tarafından takip edilen bir uygulamadır. ABD’de kalıcı olarak yaşamanızı, çalışmanızı ya da eğitim almanızı sağlayan Green Card ile belirli aralıklarla ülke dışına seyahat etme imkanına sahip olduğunuz gibi zamanla belli koşulların yerine getirilmesi durumunda ABD vatandaşlığı da kazanabilirsiniz. ABD Green Card sahibi olabilmek için farklı zaman periyotları ve gereksinimlere sahip olan aşağıda detaylarını bulabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

2021 yılı için Green Card Başvuru Süreci yakında başlayacak. Daha önce başvuranların yanı sıra ilk kez bu sene başvuracakların da bu seneki Green Card basvuru süreci heyecanla beklediklerini biliyoruz. Biz de Green Card başvuru süreci başlamadan önce Green Card’ın ne olduğu ve bu sürecin nasıl tamamlanması gerektiği hakkında bir şeyler yazalım istedik. Böylece size Amerika’nın kapılarını sonuna kadar açacak ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak bu süreci önceden öğrenme şansınız olacak...

DETAYLI BİLGİ
DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DV çekilişini kazanan yaklaşık 85.000 kişi arasında olmanız Green Card sahibi olmayı garantilediğiniz anlamına gelmiyor. Bir an önce DS-260 formunu doldurup göndermeniz Green Card alma ihtimalinizi yüksek tutmak için önemlidir. Her yıl Green Card verilen kişi sayısının 55.000 olduğunu, mülakat için randevu tarihi verilmiş olsa da o tarihten evvel 55.000 kişilik kotanın dolması halinde konsolosluk mülakatı yapılmayacağını da hatırlatmak isteriz...

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

New jersey’de bir kaza sonucu yaralanmanız sonrasında hukuki haklarınızın takibi ve kayıplarınızın tazmini önemelidir. Kişisel yaralanma sonrası haklarınızı karmaşık hukuki süreçlerle sigorta şirketlerine karşı kendiniz takipte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte uzman hukukçulardan destek almanız haklarınızın muhafazası açısından lehine olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 vizeleri Öğrenciler, akademik çalışma yapanlar yada kısa eğitim programları için gidenlerin sıklıkla terih ettiği programlardır. Ancak bunlar arasınsa bazı önemli nüaslar vardır. Gerek Amerika’da kalacağınız süreyi sıkıntıya sokmamak gerek ise yeniden dönmede bazı zaman sınırlamaları ile karşılaşmamak için bu konuda profesyonel destek almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Kazaya sebep olmamakla birlikte kazadan maddi veya manevi olarak zarar gördüyseniz, yaralanmalarınız için kişisel yaralanma davası ile tazminat almayı hak ediyorsunuz ve kazadan sonuçta sorumlu olan kişi veya insanlar bunu tazmin edecek kişi (ler) olmalıdır. Siz veya sevdiğiniz bir kişi New Jersey'de bir araba kazasında yaralandıysa ve kişisel yaralanma davası açmakla ilgileniyorsanız, bir avukata danışmak ilk adımdır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika medya vizesi, yabancı medya temsilcilerinin bir iş ya da görev için ABD’ye seyahat etmeleri durumunda gereken bir vize türüdür. Amerika I vizesi (Amerika medya vizesi) hakkına sahip olabilecek medya temsilcileri arasında; haber fotoğrafçıları, medya çalışanları, yayınevleri ve prodüksiyon stüdyoları çalışanları, ABD’de büroya sahip olan bir medya kuruluşu çalışanları, gazeteciler ve haber fotoğrafçıları bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Ürününüz veya hizmetiniz ne kadar kaliteli olursa olsun; marka, patent, telif hakkı Amerika pazarında olmazsa olmazınızdır. 330 milyonluk ve alım gücü yüksek olan bir pazarda kalıcı olmak istiyorsanız patent, marka ve telif haklarınıza yatırım yapmak zorundasınız. Fason üretim ya da no name üretimle nereye kadar gidilebileceğini son 30 yılda acı tecrübelerle öğrenmiş olduk. Dünya pazarlarına girmede ABD pazarının referans yönünü de göz önüne almak durumundayız. Mesela gıda ürünleri pazarlayan bir şirket iseniz Amerika'da FDA’dan (Federal İlaç ve Gıda Teşkilatı) alacağınız bir onay belgesi sizi çok şey kazandıracaktır. Bu onay ile Dünyanın pek çok ülkesine hem kolay ihraç yapabilirsiniz hem de yeni alacağınız onaylarda daha az zorlukla karşılaşırsınız. Türkiye'deki girişimcilerin Amerika pazarında patent, marka ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti almak size hem zaman hem de maddi getiri sağlayacaktır...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanmanız gerekebilir. Yeterli nakit varlığınız yoksa ya da kredi maliyetleri nakit paranızın reel getirisinden daha düşükse kredi kullanımı gündeme gelecektir. ABD’de bir yabancının nakit olarak emlak almasının önünde yasal olarak bir engel yoktur. Sadece bazı birliklerin (association) aidatlar gibi alacaklarını garanti altına almak amacı ile uyguladıkları kısıtlamalar söz konusudur. Kredi (Mortgage) kullanarak emlak alma gündeme geldiğinde bazı yasal süreçlerin tamamlanması gerekecektir. ABD vatandaşı olmayan bir yabancı emlak alımlarında %50 ye varan oranlarda kredi kullanabilir ancak bunun için ABD’de işlem gören özel bir bankada en az 100.000 $ bakiyeye sahip bir hesabınn olması gerekmektedir. ABD’de mali bir geçmişinizin olmaması kredi oranlarını biraz yükseltecektir. Kredi onaylanma aşamasında denetim (inspection), harita çizim (survey) ve değerlendirme (appraisal) aşamaları olumlu olarak geçildikten sonra alım-satım işlemine geçilecektir. Bütün bu aşamaları..

DETAYLI BİLGİ
Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Genel Green Card müracaat programından farklı olarak akademisyenlere çekilişten muaf olma hakkı tanıyan, doğrudan Green Card alımı için istisnai bir yoldur. Başvuranın phd sahibi olmasının yanında yaklaşık 10 yayın ve 50 atıf ile sürekli oturum hakkı kazanabileceği bu yolu, işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, denemelisiniz. Size hayallerinizi daha erken gerçekleştirme imkanı sunabilir...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da şirket kurma süreci içinde şirket adının belirlenmesi, yer seçimi ve şirket türünün belirlenmesi gibi kararlar ile başlamaktadır. Daha sonra ana sözleşmenin hazırlanması ve kayıtlı aracı şeçimi bu süreçte önemli adımlardır.) Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number) veya Kişisel Vergi Kimlik Numarası (Individual Taxpayer Identification Number) ya da İşveren Kimlik Numarası (Employer Identification Number) numaraları almanız gerekmektedir. Son aşamada banka hesabı açarak şirketinizi faaliyete hazır hale gelecektir. Amerika’da şirket kurma süreci içinde yer seçimi neden çok önemlidir. Çünkü vergi avantajları, masrafların azlığı ve raporlama kolaylıkları bazı eyaletleri cazip kılmaktadır. Ayrıca davaların çözümünde adil ve süratli kararlar alan kurumsallaşmış mahkemeler Delaware ve Nevada gibi eyaletleri ön plana çıkarmaktadır. Şirket kurma kararında şirket türünün belirlenmesi bazı avantajları elde etmek için önemli bir adımdır. Pek çok yatırımcının LLC (Limited Şirket) kurmayı tercih ettiğini görmekteyiz...

DETAYLI BİLGİ
Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da patent almak konusunda bundan önceki bloglarımızda geniş bilgi verdik. Patent kavramını, patent çeşitleri olan fayda, bitki tasarım patentlerini açıkladık. Bu patent türlerinin ne kadar süre koruma sağladığı konusunu ve başvuru süreçlerini işledik. Başka bir bloğumuzda bu patent türlerinin benzerlik ve farklılıklarını ele aldık. Son olarak bu konuda Amerikada patent almanın mı yoksa uluslararası patent almanın mı daha geniş bir yaklaşım olduğunu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde inceledik. Amerikada patent almak konusunda buraya kadar Amerikan Hukuk ve uluslararası hukuk çerçeve içerisinde açıklayıcı bilgiler verdik. Bu yazımızda patent konusunun önemini rakamların ya da istatistiki verilerin dili ile açıklayacağız. Amerikada patent konusunda resmî otorite olan USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi) tarafından hazırlanan istatistikler, Avrupa Patent Ofisi(EPO) ve Türkiye Patent Kurumu verileri esas alınarak hazırladığımız incelememizde girişimciler için Amerikada patent almak dünya pazarları için neden önemlidir konusunu ele alacağız. Aslında bu yazıda yorumdan çok rakamlar, istatistikler konuşacak...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve emlak vergisi özellikle Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı zamanların çok konuşulan konularından birisidir. Bu özellikle gayrimenkul vergileri için geçerlidir. Emlaklarda 2020 yılı için uygulanacak 11.58 milyon Dolarlık federal vergilendirmeye başlama sınırının aşağıya çekilmesi tartışılmaktadır. Nebraska, Iowa, Kentucky, Pennsylvania, New Jersey, Maryland veraset ve intikal (miras) vergisi talep eden eyaletlerdir. 13 eyalette emlak vergisi vardır. Bu eyaletler; Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington’dur. Emlak vergisi talep eden eyaletlerin kendi belirlediği vergilendirmeye başlama sınırları federal eşiğin oldukça altındadır. Massachusetts ve Oregon, 1 milyon dolar ile en düşük limit belirleyen eyaletlerdir. Bu sınırı New York eyaleti 5.74 Milyon Dolarlık olarak belirlemiştir. Emlağın değeri bu rakamları aşarsa emlak vergisi ödenecektir. Miras ve emlak vergileri konusunda uzman Avukat desteği almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da şirket kurmada pazar ve müşteri analizi sizin şirketinizin geleceğini belirleyecektir. Doğru bir Pazar ve müşteri analizi sizi başarıya taşıyacaktır. Benzer şekilde yanlış ya da eksik analizler size hem para hem de zaman kaybettirecektir. Alaska’da buzdolabı ihtiyacını belirlemek ve bunun tanıtımında başarılı olmak ancak iyi bir pazar ve müşteri analizi ile mümkündür. Amerika’da kuracağınız şirketin başarısı yasal alt yapınızın sağlam olmasıyla beraber buradaki pazar kurallarını, tüketici haklarını, tüketici davranışlarını ve müşteri yapısını ne kadar iyi bildiğinize de bağlıdır. Satın alma güçleri, satın alma sıklıkları, kalite algıları, sosyal yaşamlarını tanımak size yol gösterecektir. Pazar analizi konusunda özellikle ürün teslimatında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin çok dikkate alınması gerekmektedir. Çabuk karar veren ancak memnun olmadığı ürünü hemen iade edebilecek ve 2 saat içinde ürün teslim almayı isteyebilecek bir pazara girmek istediğinizi çok iyi bilmelisiniz...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’ de emlak ve miras vergileri nasıl azaltılır sorusunun cevabında yasal imkanları blmeniz yol gösterici olacaktır. Bu yazımızda açıklayacağımız 4 (dört) yöntemden size en uygun olanını kullanarak sevdiklerinize daha iyi bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Limited Şirket (LLC) kurmak ve nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) oluşturmak kullanabileceğiniz ilk seçeneklerdir. Kurulacak bir Limited Şirket (LLC), bireylerin varlıklarını devirden sonra bile bu malları ömürleri boyunca yönetmelerine imkan sağlar. Limited Şirketler bireylerin varislerine hediye vermesini kolaylaştırabilir ve bu nedenle veraset intikal vergisine tabi varlıkların değerini en aza indirebilir. Nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) ile evinizin mülkiyetini bir fona (trust) aktarabilir ve fon süresi boyunca, kira ödemeden evinizde yaşamaya devam edebilirsiniz. Sürenin sona ermesi ile yararlanıcılarınız mülkünüzü devralacaktır. QPRT’yi hem birincil ikametgâhınız hem de tatil eviniz için aynı anda yaparak vergilendirilecek mülklerinizi azaltabilirsiniz. Bir diğer yöntem malvarlığınızı nitelikli hayır kurumlarına bağışlamaktır. Son olarak hediye vermek konusu da kullanımı son derece pratik bir çözümdür. Her hukuki yöntemin sınırlamaları vardır. Emlak konusunda uzman Avukat desteği faydalı olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili emek ve masraflarınızın korunması açısından önem taşımaktadır. Yıllarca çalışılarak oluşan değerlerinizi kaybedebilirsiniz. Fikri mülkiyet haklarınızı marka, patent ya da telif hakkı kaydı yaptırarak koruma altına almazsanız ABD gibi pazarlara girmeniz kısıtlanabilir. Uzun yıllar nesiller boyu oluşan birikiminizi kapısı ya da kilidi olmayan bir eve koyar mısınız? Bütün birikimlerinizin olduğu çok görkemli eviniz hem de içi değerli mücevherlerle süslü ama koruması güvenliği yok. Sizi adınıza tapusu bulunmuyor. Altın yumurtlayan tavuğunuzun sizi adınıza resmi kaydı olmaması nasıl makul karşılanabilir. Pek çok kişi ya da şirket patent, ticari marka veya telif hakları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyerek emeklerini ve servetlerini zarara uğratabilirler. Bu konuda daha bilinçli davranarak, uzman desteği alarak haklarınızın korunmasında ihmalci olmayınız. Uluslararası hukuk boyutları da bulunan bizim uzmanlık alanımız olan bu konuda haklarınızı birlikte koruyalım. ..

DETAYLI BİLGİ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?