Kişisel Yaralanma Davalarında Texas Eyalet Hukuku
11.01.2020

Texas kişisel yaralanma hukuku

Kişisel Yaralanma Davaları

Kişisel yaralanma davalarında Texas ya da başka herhangi bir eyalette olmanız fark etmeksizin bazı hususlarda çabuk davranmanızı gerektirebilir. Her gün binlerce insan kişisel yaralanma ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu yaralanmalar trafik kazaları sonucu olabilir. Siz, içinde bulunduğunuz bir araçla meydana gelen bir trafik kazasının tarafı ya da mağduru olabilirsiniz. Bir yaya olarak bir kaza mağduru olabilir veya bisikletinizle yolcuğunuz sırasında bir kazaya karışıp mağdur olabilirsiniz.

Kişisel yaralanmanıza sebep olan olay bir özel mülkiyete ya da kamuya ait bir gayrimenkulün içinde veya müştemilatında meydana gelebilir. Size zarar veren bir kamu görevlisi ya da üçüncü bir şahıs olabilir. Bina içerisine yeterince tedbir alınmaması sonucu düşebilir, çarpabilir ve kaza geçirebilirsiniz. Bu durumların her biri için farklı zamanaşımı süreleri söz konusu olabilir. Siz bu konularda yeterince bilgi sahibi olmamanız gayet normaldir. Ancak hemen konunun uzmanı bir avukata başvurmanız, olası hak kayıplarınızı engelleyecektir.

Evcil hayvanların ve özellikle köpeklerin saldırısı sonucu yaralanmanız veya aşırı korku sonucu ruhsal travma yaşamanız ve bunun sonucunda maddi ve manevi olarak zarara uğramanız söz konusu olabilir. Bu durumda sorumlulara karşı haklarınızın profesyonel anlamda takibi gerekebilir.

Çocukların yaralanmaları ya da cinsel istismara maruz kalmaları durumunda da haklarının en iyi şekilde korunması hususlarının da sizin sorumluluğunuzda olduğunu hemen hatırlatalım. Yanlış bir tıbbi müdahale sonucu oluşan mağduriyet, bazen bir trafik kazasının olası etkilerinden daha ağır sonuçları doğurabilir. Yanlış ya da hatalı ameliyat, eksik tıbbi müdahale veya sağlık personeli hataları sizi maddi ve manevi olarak mağdur edebilir. Bu durumlar kişisel yaralanma davalarında Texas’ta karşılaşılan yaygın olaylardandır.

 

Kişisel Yaralanma Davalarının Başlıca Sebepleri:

 Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde kişisel sorumluluk davaları kısaca;

 • Trafik kazaları
 • Tesis ya da arazi sorumluluğu
 • Kamyon ya da iş araçları gibi büyük araç kazaları
 • İşyeri kazaları
 • Garanti kapsamında olsun ya da olmasın ürün sorumluluğu
 • Tıbbi uygulama hataları
 • Köpek ısırıkları ya da kontrol altında olması gereken hayvanların saldırıları
 • Güvenlik zaafiyetleri sonucu oluşan zararlar
 • Saldırılar (assaults)
 • Taksirle ölüm olayları
 • Çocuk istismarı veya yaralanması şeklinde sıralanabilir.

Texas kişisel yaralanma hukuku

Kişisel Yaralanma Davalarının Başlıca Sebebi daha çok trafik kazalarıdır

Trafikte, iş hayatınızda, günlük hayatınızın herhangi bir zaman diliminde ya da sosyal çevrenizde bir saldırıya veya darp olayına maruz kalabilirsiniz. Bu tür durumlarda olayın polise intikal etmesinden, gerekli güvenlik kameralarının tespiti ve varsa ilgili görüntülerin elde edilmesine, doktordan darp raporu alınmasına ve varsa tanıkların tespiti ve ifadelerinin alınmasına kadar bir dizi hukuki işlemin özenli bir şekilde tamamlanması büyük önem taşımaktadır.

Yaralanmalar, vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilir. Kalıcı hasarlar oluşabilir, uzuv ya da organ kaybı şeklinde yaralanmalar da olabilir.

Kişisel Yaralanmalar Neler Olabilir? 

Kişisel Yaralanma Davalarında Texas’ta açacağınız davanın olası sebepleri:

 • Baş ve boyun zedelenmeleri ya da ağrıları
 • Boyun ve baş travmasına bağlı kısmi veya tam felç durumları
 • Yüzde, veya vücudun herhangi bir yerinde kalıcı iz ve değişiklikler
 • Kırık, çatlak veya ezilmeler
 • Farklı derecelerde yanık veya yanık izleri
 • Bel ve omurga hasarlarına bağlı olarak oluşan yürüme bozuklukları ya da farklı komplikasyonlar
 • Ağız yapısı bozuklukları ve diş kayıpları sonucu oluşan hasarlar
 • İç organ kayıpları veya hasarlar
 • Araç kazaları sonucu oluşan hasarlar
 • Psikolojik travmalar olabilir.

Texas kişisel yaralanma hukuku

Kişisel yaralanmalarda kırık, çatlama ve ezilmeler yaygındır.

Sevdiğiniz bir yakınınızın ölümüne yol açan bir taksirli ölüm durumunda mağduriyetinizin bir nevi telafisi için yapılması gerekenler sizi daha da üzebilir. Bu durumlarda profesyonel hukuki destek almanız gerekecektir.

Kişisel yaralanma sonrası, sağlık durumunuzla ilgilenmeniz, hastana işlemleriniz ve sigorta işlemleriniz olayın hukuki boyutu ile ilgilenmenizi zorlaştırabilir.

Kişisel Yaralanma Davalarında Texas Eyalet Hukukunda Sorumluluk.

Kişisel yaralanma davalarında Texas yasalarının çoğu ihmal doktrini üzerine kurulu bulunmaktadır. Amerikan hukuk sisteminde ihmal; makul bir kişinin aynı koşullar altında göstereceği özen düzeyine uygun davranmamak olarak tanımlanmaktadır.

Kanunlar çerçevesinde, toplumun fertleri birbirlerine karşı sorumludurlar ve başkalarını riske atmaktan kaçınmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle, kişisel yaralanma davalarında Texas’ta bir tazminat tabinde bulunacak iseniz, davalı ile aynı pozisyonda bulunabilecek ve makul derecede bir ihtiyat düzeyine sahip bir kişinin sizin mağdur olduğunuz kaza veya yaralanma durumda farklı davranacağını ispat etmeniz gerekecektir.

Mesala bina içerisinde ayağınızın kayması ve düşme durumunda, bina sahibi ya da sorumlusunun makul tedbirleri almadığını, makul tedbirler alınsaydı düşme durumunun olmayacağını göstermeniz gerekecektir.

Texas kişisel yaralanma hukuku

Kişisel yaralanmalarda ihmalin ispatında raporlar büyük önem taşımaktadır.

Aldığınız bir hizmeti eksik ya da kusurlu icra eden meslek sahiplerinin kusurlarının ispatında da benzer durum söz konusudur. Örneğin, eksik ya da yanlış bir tıbbi uygulama iddiası durumunda, yanlış yapmakla suçlanan bir sağlık çalışanı, aynı mesleği icra eden ve makul-rasyonel davranan ortalama bir sağlık çalışanı ile ile kıyaslanarak durumu değerlendirilecektir.

Estetik ameliyatta gerekli özeni göstermeyen ya da aşırı narkoz sonucu hastanın ölümüne yol açan kişi ve kurumların sorumlulukları makul seviyede alınması gereken mesleki tedbirler göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

Satın alınan bir ürünün kullanımından zarar gören kişi mutlaka yasal yollardan hakkını aramalıdır. Burada bazen ürünün garanti süreleri uzun olabilir. Garanti sürelerinin uzun olması size bazı ek haklar ve avantajlar sağlayabilir. Kişisel yaralanma davalarında Texas’ta yaşıyorsanız bu konuda uzman bir avukata danışmanız sizin için çok daha makul bir yol olabilir. 

Kişisel Yaralanma Davalarında İhmal, Kusursuz Sorumluluk ve Kasıtlı Hatalar

Kişisel yaralanma davalarında Texas’ta açacağınız bir tazminat davasında daha çok ihmalin ispatı ile karşı karşıya kalacaksınız. Çünkü kişisel yaralanma davalarının pek çoğu trafik kazaları sonucu meydana gelen yaralanmalardır. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2019 yılının ilk dokuz ayında 26.730 kişinin trafik kazalarında öldüğünü rapor etmiştir. Yine aynı kurumun istatistikleri çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılında, tahmini olarak 6.734.000 motorlu taşıt kazası meydana gelmiş ve maalesef 36.560 kişi bu kazalar sonucunda ölmüş ve 2.710.000 kişi de yaralanmıştır.

Texas kişisel yaralanma hukuku

Bir ihmalin kurbanı olduğunu düşünüyorsanız kişisel yaralanma davası açmayı ihmal etmeyin.

Bir yayanın ya da sürücünün makul bir şekilde dikkatli davranmayan bir sürücünün ihmalkâr davranışları sonucunda yaralanması durumunda ihmal iddianız söz konusudur. Çünkü sürücüler yolda her zaman makul dikkati göstermekle yükümlüdür. Makul dikkatin gösterilmemesi “ihmal” olduğu anlamına gelecektir. Sürüş sırasında telefon ile konuşma, stop lambalarından birinin yanmaması veya hatalı dönüş gibi trafik kurallarının ihmali, doğal olarak sorumluluğu da beraberinde getirecektir.

Kişisel yaralanma davalarında Texas’ta ihmal dışında kusursuz sorumluluğa ve kasıtlı yanlışlıklar iddiası ile de tazminat talebinde bulunmanız mümkün olabilmektedir.

Özellikle kusursuz sorumluluk, haksız fiil hukukunun önemli ve büyüyen bir sahasıdır ve üreticileri kusurlu ürünlerden kaynaklanan yaralanmalardan sorumlu tutmaktadır. Satın alınan bir ürünün kullanımında yaralanan kişinin üreticinin ihmalini ispat etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Satın alınan bir telefonun bataryasının patlamasının sebep olduğu yangın veya yaralanma sonucu üretici firmanın sorumluluğu aşikardır.

Bu tür kişisel yaralanma davalarında firmaların yüksek rakamlar ödemek zorunda kalacağına en son örnek bir mobilya firmasına aleyhine açılan davada verilen karardır.  Bir mobilya parçasının düşmesi sonucu 2 yaşındaki bir çocuğun ölümüne yol açması sonucu açılan davada, mahkeme ilgili firmayı 46 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmiştir. 

Kişisel Yaralanma Davalarında İhmal (Negligence) Kavramı

Kavram olarak ihmal, kişinin bulunduğu durumda makul olarak göstermesi gereken özen ve dikkati göstermemesi olarak ifade edilebilir.

Texas kişisel yaralanma hukuku

İhmal başlıca üç şekilde ortaya çıkmaktadır:

Doğal (per se) ihmal: Bazı durumlarda sanığın bir mevzuat düzenlemesini ihmal etmesi, doğal olarak ihmalin varlığı anlamına gelir. Mesala bir kavşakta kırmızı ışığın ihlali ya da yasal sınırların üzerinde alkol alarak araç kullanma doğal ihmalin varlığına örnektir. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma da doğal ihmalin kabulü anlamını taşır. Bu durumda dört unsurun varlığına bakılacaktır:

 1. Sanık bir yasal düzenlemeyi ihlal etti mi?
 2. Bu yasal düzenleme bir grup insanı korumak için mi yapıldı?
 3. Davacı yasal düzenlemenin koruma amacını taşıdığı gruptan mıdır?
 4. Sanığın eylemleri, yasal düzenlemenin davacıyı korumak istediği türden bir yaralanmaya yol açtı mı?

Şayet yukarıdaki sorulan sorulara evet cevabı veriliyorsa doğal olarak ihmalin varlığından söz edilecektir. 

Bir çalışanın istihdamında, görevlendirilmesinde veya kontrolünde ihmal

Belirli şartlar altında bir işveren, çalışanının başkalarına bilerek ya da bilmeyerek verdiği zararlardan sorumludur. Burada çalışan kavramının içerisine günlük çalışanlar, güvenlik görevlileri, acenteler, sözleşme ile çalıştığı firmalar dahil olacaktır.

İş verenin çalışanların verdiği zararlara karşı sorumlu olması ya da tazminat davalarının şartları ayrı bir yazının konusu olacağı için sonradan ayrıca ele alınacaktır

Bir araç sahibinin becerikli bir sürücü görevlendirme konusunda ihmalkâr davranışı

Bazen trafik kazasına ve kişisel yaralanmaya yol açan sürücü, başka biri adına hareket eden ancak yeterli tecrübeye, dikkate hatta ehliyete sahip olmayan bir sürücü olabilir. Bu durumda araç sabinin ihmali söz konusudur. Çünkü kendi adına hareket eden sürücünün eylemlerinden ve başkalarına verdiği zararlarda sorumlu olması söz konusudur.

Texas kişisel yaralanma hukuku

Firma araçları da kazaya sebep olabilir. Sadece sürücü değil firma sahibinin de sorumluluğu vardır. 

Açıklanan durum çerçevesinde;

- Emanet edilen sürücü, aracı kullanırken ihmalkâr davrandı ve kazaya sebep oldu ise,

- Kişi ya da davalı kazaya yol açan aracın sahibi ise,

- Kazaya yol açan aracın esas sahibi emanet edilen sürücünün aracı kullanmak için yeterli olmadığını biliyordu veya bilmesi gerekiyor ise,

- Araç sahibi yine de emanet edilen sürücünün aracı kullanmasına izin verdi ise,

-Kendisine araç emanet edilen sürücünün aracı kullanmadaki yetersizliği, davacıya zarar vermede önemli bir faktör ise Araç sahibinin de ihmali olduğu kabul edilecektir.

İhmal genellikle beş unsurdan oluşmaktadır:

 • Davalı tarafından davacıya gösterilmesi gereken bir özen veya dikkat yükümlülüğü;
 • Özen ve dikkat görevinin ihlali;
 • Davalının davranışı ile ortaya çıkan zarar arasında gerçek bir sebep-sonuç ilişkisinin (nedensellik bağı) varlığı,
 • Zararın öngörülebilir olup olmadığı ile ilgili makul sebep,
 • Davalının davranışından kaynaklanan zararlar.

Yukarıda belirtilen unsurlar bir olayda birlikte mevcut ise bir ihmalin varlığından söz edilebilecektir. 

Kişisel yaralanma davalarında Texas’ta hukuki süreç

Kişisel yaralanma davalarında Texas’ta yasal süreç Sivil Uygulama ve Hukuk Usulü Kanunu (Civil Practice and Remedies Code) çerçevesinde yürütülür. 

Paylaşımlı Sorumluluk İlkesi

Kişisel yaralanma davalarında Texas’ta kusur oranında sorumluluk ilkesi esastır.  Bir kazadaki eyleminizden dolayı%51 ve daha fazla sorumluluk taşıdığınıza hükmedilmesi durumunda o kazadan tazminat talep etmeniz mümkün değildir. Karışmış olduğunuz bir kazada %40 oranında kusurlu iseniz talep edebileceğiniz tazminat oranı %60 olacaktır. Ancak, örnek olarak %55 oranında kusurlu olduğunuz bir kazada tazminat talebiniz söz konusu olamayacaktır. 

Kişisel yaralanma davalarında Texas eyaletinde zaman aşımı süreleri nelerdir?

Texas kişisel yaralanma davalarında zamanaşımı, prensip olarak olayın öğren itibaren 2 yıl ve her durumda olayın meydana gelmesinden sonraki 6 yıl içinde davanın açılması kuralı söz konusudur. 

Texas kişisel yaralanma hukuku

Kişisel yaralanma davalarında zaman aşımı genellikle 2 yıldır. 

Ancak ürün sorumluluğunda farklı bir durum vardır. Satın alınan ürün için satış tarihinden itibaren 15 yıl içinde satıcıya veya üreticiye karşı ürün sorumluluğu davası açılabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, üretici veya satıcı ürünün 15 yıldan daha uzun bir ömre sahip olduğuna ilişkin yazılı olarak açık bir garanti vermiş ise davanın bu garanti süresi içinde de açılabilmesi mümkündür. (Sivil Uygulama ve Hukuk Usulü Kanunu Başlık 2, Bölüm 16, Bölüm 16.012 [Ürün Sorumluluğunu İçeren Sınırlamalar] Başlık 4, Bölüm 82, Bölüm 82.001 ve diğerleri. (Ürün Sorumluluğu).

Çocuklar için 18 yaşına kadar zaman aşımı süresi işlemez. Takip eden iki yılda davanın açılması gerektiğini unutmamak gerekir. 18 yaşını dolduran ya da reşit kabul edilen kişinin talep edebileceği tazminat kapsamının belirlenmesinde sorumluluğa bakılacaktır. Ailesinin 18 yaşından önce yaptığı harcamaların niteliği önemlidir. Ailenin zaten yapması gereken harcamaları reşitlikten sonra ilgili kişinin talep etme imkânı olmayacaktır. Çocuğun reşit statüye kavuşmasıyla birlikte talep edebileceği bazı hususlar şu şekildedir: 

 • Kalıcı yaralar,
 • Çehrede ya da vücudun genel duruşunda oluşan şekil bozuklukları
 • Ağrı ve acılar (tazminat için yasal sınır kişi başı 250.000 USD, toplamda 500.000 USD)
 • Zihinsel ya da psikolojik rahatsızlıklar
 • Uzuv kayıpları
 • Fonksiyon bozuklukları
 • Tıbbi uygulama hataları (tazminat için 1977 ve 2003 yıllarında getirilen 500.000 dolar sınırı enflasyon hesaplaması ile bu rakamın üzerindedir. (Sivil Uygulama ve Hukuk Usulü Kanunu Bölüm 74. 303 [b]).
 • Yetişkin olarak karşılamak zorunda kaldığı sağlık harcamaları olabilir.

Texas kişisel yaralanma hukuku

Kişisel yaralanma davalarında maddi ve manevi zararların tazmini mümkündür.

Kişisel Yaralanma Davalarında Kamu Kurumlarının Sorumluluk Durumu

Kişisel yaralanma davalarında Texas’ta kamu kurum ve kuruluşlarının dava edilmesi söz konusu değildir. Fakat 6 ay içinde durumu özetleyen, olayın nerede, nasıl meydana geldiğini açıklayan bir başvuru ile zararınızın tazminini talep edebilirsiniz. (Sivil Uygulama ve Hukuk Usulü Kanunu, 101). 

Ayrıca çalışanların sorumluluğu da söz konusudur. Eyalette belediye veya devlet görevlilerinin kişi başı 250.000 ve her bir olay için en fazla 500.000 dolar olmak üzere sorumlulukları bulunmaktadır.
Bir polis aracının ya da itfaiye aracının kusurlu olarak bir arabaya çarpması durumunda araçta bulunan iki çocuk ve annemin alacağı tazminat miktarı 500.000 doları geçemeyecektir. Ancak bu rakamlara faiz hesaplamaları dahil değildir.
Hatalı tıbbi uygulama durumunda talep edilecek maddi olmayan kayıplar için toplam tazminat miktarı 750.000dolardır. Ancak olayın bir cürüm (felony) olması durumunda bu limitler değişecektir.

Texas kişisel yaralanma davalarınızda takip çok önemlidir

Bu blogumuzda kişisel yaralanma davalarında Texas’ta yasal olarak sahip olabileceğiniz haklarınızdan kısaca bahsettik. Kişisel yaralanma davaları, tıpkı özel hukuk kapsamındaki diğer davalar gibi sahip olduğunuz haklarınızı iyi bilmeniz ve takip etmeniz gereken davalar arasındadır. Mağduriyetinizin ciddi boyutlarda olduğu durumlarda uzman desteği almanız size büyük menfaatler sağlayabilir ve olası kayıplarınızı da en aza indirmenize katkı sağlar. Niteliği itibari ile bu tür davalarda zamanaşımı süreleri önem taşımaktadır. Size zarar veren bir kamu kurumuna yapacağınız müracaatın süresini 6 ay olarak bilememek hak kaybınıza yol açar. Sorumlulara karşı davanızı 2 yıl içinde açmamanız durumunda tazminat talep etme hakkından tamamen mahrum olabilirsiniz. Çocuğunuzun reşit olmasını takiben 2 yıl içinde açmanız gereken davayı zamanında açmamanız çocuğunuzun bir ömür boyu mağduriyetine yol açabilir. Kanunu bilmemek mazeret olarak kabul edilmez, bu sebeple gerekli profesyonel desteği almakta gecikmeyin.

Aldığınız ürünlerin verdiği zararlara karşı açabileceğiniz davalarda 2 yıllık, 15 yıllık veya bu süreleri aşan garanti süresi varsa bunun farkında olmak zararlarınızın tazmin edilmesinde önemli rol oynayan hususlardandır. Kişisel yaralanma davalarında Texas’ta açacağınız tazminat davaları karışık hukuki süreçleri içerebilir. Bu konuda alanında uzman avukatlardan destek almanız en akılcı çözüm olacaktır.

Texas kişisel yaralanma hukuku

Texas kişisel yaralanma davalarında destek için arayın!

Kişisel yaralanma iddiasına yol açabilecek pek çok durum olsa da bir yaralanmanın kendiliğinden hukuki sorumluluk doğurmayacağını daha önceki yazılarımızda ve yukarıda belirtmiştik. Kimi zaman vakanın sadece hukuki tazminat boyutu değil aynı zamanda ceza hukuku boyutunun olma ihtimalini de göz önünde bulundurduğumuzda sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve haklarınızı kaybetmemeniz için alan uzmanı avukatlardan destek almanızda büyük yarar var. Texas’ta ihmalkâr bir sürücünün size çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralandınız ve bir süre işe gidemeyecek durumda mı kaldınız, bir binadaki ihmal sonucu düşüp yaralandınız mı, yanlış bir tedaviye mi maruz kaldınız, ya da basın veya benzer bir yolla hakaret veya iftiraya mı maruz kaldınız…Büromuzun deneyimli avukatlarıyla iletişime geçmekte gecikmeyin. Tüm kişisel yaralanmalar ve haksız fiillerden doğan zararların tazmini gibi hususlarda yardıma ihtiyacınız varsa John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu olarak desteğe hazırız.

John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu, Texas, New York ve New Jersey’de tüm kişisel yaralanmalar, müessir fiiller ve diğer haksız fiillerden dolayı ortaya çıkacak zararlarınız dahil pek çok alanda avukat ve uzman ekibiyle hizmet vermektedir. New York’ta veya Texas’ta Türk avukat sloganıyla hareket eden firmamız, Türkçe avukatlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımıza da kendi ana dillerinde hizmet vermekte ve Amerika’da Türk avukat ile çalışmanın avantajlarını sunmaktadır.

Texas kişisel yaralanma hukuku

Kişisel yaralanmaların dışında ayrıca göçmenlik hukuku, Amerika vizeleri, ABD’de yatırım ve merak ettiğiniz diğer tüm hususlarla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için sitemizisosyal medya hesabımızıYoutube kanalımızı ve bloğumuzu takip edebilirsiniz.

Profesyonel destek almak için ofisimize doğrudan gelebileceğiniz gibi  e-mail veya telefon  aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca ofisimize gelmeksizin doğrudan kurum avukatlarımız olan Avukat Fatih Yiğit, Avukat Sercan Önal ve Murat Bayram ile görüşmek için randevu ayarlayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra web sayfamızdaki online destek hattı ile de canlı danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Türkçe makaleler için tıklayınız.

İngilizce makaleler için tıklayınız.  

Bu Haberleri de Okudular

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’de yasal ve daimî ikamet olarak süresiz kalmasına olanak veren ve ABD Göçmenlik Bürosu tarafından takip edilen bir uygulamadır. ABD’de kalıcı olarak yaşamanızı, çalışmanızı ya da eğitim almanızı sağlayan Green Card ile belirli aralıklarla ülke dışına seyahat etme imkanına sahip olduğunuz gibi zamanla belli koşulların yerine getirilmesi durumunda ABD vatandaşlığı da kazanabilirsiniz. ABD Green Card sahibi olabilmek için farklı zaman periyotları ve gereksinimlere sahip olan aşağıda detaylarını bulabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

2021 yılı için Green Card Başvuru Süreci yakında başlayacak. Daha önce başvuranların yanı sıra ilk kez bu sene başvuracakların da bu seneki Green Card basvuru süreci heyecanla beklediklerini biliyoruz. Biz de Green Card başvuru süreci başlamadan önce Green Card’ın ne olduğu ve bu sürecin nasıl tamamlanması gerektiği hakkında bir şeyler yazalım istedik. Böylece size Amerika’nın kapılarını sonuna kadar açacak ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak bu süreci önceden öğrenme şansınız olacak...

DETAYLI BİLGİ
DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DV çekilişini kazanan yaklaşık 85.000 kişi arasında olmanız Green Card sahibi olmayı garantilediğiniz anlamına gelmiyor. Bir an önce DS-260 formunu doldurup göndermeniz Green Card alma ihtimalinizi yüksek tutmak için önemlidir. Her yıl Green Card verilen kişi sayısının 55.000 olduğunu, mülakat için randevu tarihi verilmiş olsa da o tarihten evvel 55.000 kişilik kotanın dolması halinde konsolosluk mülakatı yapılmayacağını da hatırlatmak isteriz...

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

New jersey’de bir kaza sonucu yaralanmanız sonrasında hukuki haklarınızın takibi ve kayıplarınızın tazmini önemelidir. Kişisel yaralanma sonrası haklarınızı karmaşık hukuki süreçlerle sigorta şirketlerine karşı kendiniz takipte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte uzman hukukçulardan destek almanız haklarınızın muhafazası açısından lehine olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 vizeleri Öğrenciler, akademik çalışma yapanlar yada kısa eğitim programları için gidenlerin sıklıkla terih ettiği programlardır. Ancak bunlar arasınsa bazı önemli nüaslar vardır. Gerek Amerika’da kalacağınız süreyi sıkıntıya sokmamak gerek ise yeniden dönmede bazı zaman sınırlamaları ile karşılaşmamak için bu konuda profesyonel destek almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Kazaya sebep olmamakla birlikte kazadan maddi veya manevi olarak zarar gördüyseniz, yaralanmalarınız için kişisel yaralanma davası ile tazminat almayı hak ediyorsunuz ve kazadan sonuçta sorumlu olan kişi veya insanlar bunu tazmin edecek kişi (ler) olmalıdır. Siz veya sevdiğiniz bir kişi New Jersey'de bir araba kazasında yaralandıysa ve kişisel yaralanma davası açmakla ilgileniyorsanız, bir avukata danışmak ilk adımdır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika medya vizesi, yabancı medya temsilcilerinin bir iş ya da görev için ABD’ye seyahat etmeleri durumunda gereken bir vize türüdür. Amerika I vizesi (Amerika medya vizesi) hakkına sahip olabilecek medya temsilcileri arasında; haber fotoğrafçıları, medya çalışanları, yayınevleri ve prodüksiyon stüdyoları çalışanları, ABD’de büroya sahip olan bir medya kuruluşu çalışanları, gazeteciler ve haber fotoğrafçıları bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Ürününüz veya hizmetiniz ne kadar kaliteli olursa olsun; marka, patent, telif hakkı Amerika pazarında olmazsa olmazınızdır. 330 milyonluk ve alım gücü yüksek olan bir pazarda kalıcı olmak istiyorsanız patent, marka ve telif haklarınıza yatırım yapmak zorundasınız. Fason üretim ya da no name üretimle nereye kadar gidilebileceğini son 30 yılda acı tecrübelerle öğrenmiş olduk. Dünya pazarlarına girmede ABD pazarının referans yönünü de göz önüne almak durumundayız. Mesela gıda ürünleri pazarlayan bir şirket iseniz Amerika'da FDA’dan (Federal İlaç ve Gıda Teşkilatı) alacağınız bir onay belgesi sizi çok şey kazandıracaktır. Bu onay ile Dünyanın pek çok ülkesine hem kolay ihraç yapabilirsiniz hem de yeni alacağınız onaylarda daha az zorlukla karşılaşırsınız. Türkiye'deki girişimcilerin Amerika pazarında patent, marka ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti almak size hem zaman hem de maddi getiri sağlayacaktır...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanmanız gerekebilir. Yeterli nakit varlığınız yoksa ya da kredi maliyetleri nakit paranızın reel getirisinden daha düşükse kredi kullanımı gündeme gelecektir. ABD’de bir yabancının nakit olarak emlak almasının önünde yasal olarak bir engel yoktur. Sadece bazı birliklerin (association) aidatlar gibi alacaklarını garanti altına almak amacı ile uyguladıkları kısıtlamalar söz konusudur. Kredi (Mortgage) kullanarak emlak alma gündeme geldiğinde bazı yasal süreçlerin tamamlanması gerekecektir. ABD vatandaşı olmayan bir yabancı emlak alımlarında %50 ye varan oranlarda kredi kullanabilir ancak bunun için ABD’de işlem gören özel bir bankada en az 100.000 $ bakiyeye sahip bir hesabınn olması gerekmektedir. ABD’de mali bir geçmişinizin olmaması kredi oranlarını biraz yükseltecektir. Kredi onaylanma aşamasında denetim (inspection), harita çizim (survey) ve değerlendirme (appraisal) aşamaları olumlu olarak geçildikten sonra alım-satım işlemine geçilecektir. Bütün bu aşamaları..

DETAYLI BİLGİ
Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Genel Green Card müracaat programından farklı olarak akademisyenlere çekilişten muaf olma hakkı tanıyan, doğrudan Green Card alımı için istisnai bir yoldur. Başvuranın phd sahibi olmasının yanında yaklaşık 10 yayın ve 50 atıf ile sürekli oturum hakkı kazanabileceği bu yolu, işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, denemelisiniz. Size hayallerinizi daha erken gerçekleştirme imkanı sunabilir...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da şirket kurma süreci içinde şirket adının belirlenmesi, yer seçimi ve şirket türünün belirlenmesi gibi kararlar ile başlamaktadır. Daha sonra ana sözleşmenin hazırlanması ve kayıtlı aracı şeçimi bu süreçte önemli adımlardır.) Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number) veya Kişisel Vergi Kimlik Numarası (Individual Taxpayer Identification Number) ya da İşveren Kimlik Numarası (Employer Identification Number) numaraları almanız gerekmektedir. Son aşamada banka hesabı açarak şirketinizi faaliyete hazır hale gelecektir. Amerika’da şirket kurma süreci içinde yer seçimi neden çok önemlidir. Çünkü vergi avantajları, masrafların azlığı ve raporlama kolaylıkları bazı eyaletleri cazip kılmaktadır. Ayrıca davaların çözümünde adil ve süratli kararlar alan kurumsallaşmış mahkemeler Delaware ve Nevada gibi eyaletleri ön plana çıkarmaktadır. Şirket kurma kararında şirket türünün belirlenmesi bazı avantajları elde etmek için önemli bir adımdır. Pek çok yatırımcının LLC (Limited Şirket) kurmayı tercih ettiğini görmekteyiz...

DETAYLI BİLGİ
Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da patent almak konusunda bundan önceki bloglarımızda geniş bilgi verdik. Patent kavramını, patent çeşitleri olan fayda, bitki tasarım patentlerini açıkladık. Bu patent türlerinin ne kadar süre koruma sağladığı konusunu ve başvuru süreçlerini işledik. Başka bir bloğumuzda bu patent türlerinin benzerlik ve farklılıklarını ele aldık. Son olarak bu konuda Amerikada patent almanın mı yoksa uluslararası patent almanın mı daha geniş bir yaklaşım olduğunu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde inceledik. Amerikada patent almak konusunda buraya kadar Amerikan Hukuk ve uluslararası hukuk çerçeve içerisinde açıklayıcı bilgiler verdik. Bu yazımızda patent konusunun önemini rakamların ya da istatistiki verilerin dili ile açıklayacağız. Amerikada patent konusunda resmî otorite olan USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi) tarafından hazırlanan istatistikler, Avrupa Patent Ofisi(EPO) ve Türkiye Patent Kurumu verileri esas alınarak hazırladığımız incelememizde girişimciler için Amerikada patent almak dünya pazarları için neden önemlidir konusunu ele alacağız. Aslında bu yazıda yorumdan çok rakamlar, istatistikler konuşacak...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve emlak vergisi özellikle Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı zamanların çok konuşulan konularından birisidir. Bu özellikle gayrimenkul vergileri için geçerlidir. Emlaklarda 2020 yılı için uygulanacak 11.58 milyon Dolarlık federal vergilendirmeye başlama sınırının aşağıya çekilmesi tartışılmaktadır. Nebraska, Iowa, Kentucky, Pennsylvania, New Jersey, Maryland veraset ve intikal (miras) vergisi talep eden eyaletlerdir. 13 eyalette emlak vergisi vardır. Bu eyaletler; Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington’dur. Emlak vergisi talep eden eyaletlerin kendi belirlediği vergilendirmeye başlama sınırları federal eşiğin oldukça altındadır. Massachusetts ve Oregon, 1 milyon dolar ile en düşük limit belirleyen eyaletlerdir. Bu sınırı New York eyaleti 5.74 Milyon Dolarlık olarak belirlemiştir. Emlağın değeri bu rakamları aşarsa emlak vergisi ödenecektir. Miras ve emlak vergileri konusunda uzman Avukat desteği almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da şirket kurmada pazar ve müşteri analizi sizin şirketinizin geleceğini belirleyecektir. Doğru bir Pazar ve müşteri analizi sizi başarıya taşıyacaktır. Benzer şekilde yanlış ya da eksik analizler size hem para hem de zaman kaybettirecektir. Alaska’da buzdolabı ihtiyacını belirlemek ve bunun tanıtımında başarılı olmak ancak iyi bir pazar ve müşteri analizi ile mümkündür. Amerika’da kuracağınız şirketin başarısı yasal alt yapınızın sağlam olmasıyla beraber buradaki pazar kurallarını, tüketici haklarını, tüketici davranışlarını ve müşteri yapısını ne kadar iyi bildiğinize de bağlıdır. Satın alma güçleri, satın alma sıklıkları, kalite algıları, sosyal yaşamlarını tanımak size yol gösterecektir. Pazar analizi konusunda özellikle ürün teslimatında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin çok dikkate alınması gerekmektedir. Çabuk karar veren ancak memnun olmadığı ürünü hemen iade edebilecek ve 2 saat içinde ürün teslim almayı isteyebilecek bir pazara girmek istediğinizi çok iyi bilmelisiniz...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’ de emlak ve miras vergileri nasıl azaltılır sorusunun cevabında yasal imkanları blmeniz yol gösterici olacaktır. Bu yazımızda açıklayacağımız 4 (dört) yöntemden size en uygun olanını kullanarak sevdiklerinize daha iyi bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Limited Şirket (LLC) kurmak ve nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) oluşturmak kullanabileceğiniz ilk seçeneklerdir. Kurulacak bir Limited Şirket (LLC), bireylerin varlıklarını devirden sonra bile bu malları ömürleri boyunca yönetmelerine imkan sağlar. Limited Şirketler bireylerin varislerine hediye vermesini kolaylaştırabilir ve bu nedenle veraset intikal vergisine tabi varlıkların değerini en aza indirebilir. Nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) ile evinizin mülkiyetini bir fona (trust) aktarabilir ve fon süresi boyunca, kira ödemeden evinizde yaşamaya devam edebilirsiniz. Sürenin sona ermesi ile yararlanıcılarınız mülkünüzü devralacaktır. QPRT’yi hem birincil ikametgâhınız hem de tatil eviniz için aynı anda yaparak vergilendirilecek mülklerinizi azaltabilirsiniz. Bir diğer yöntem malvarlığınızı nitelikli hayır kurumlarına bağışlamaktır. Son olarak hediye vermek konusu da kullanımı son derece pratik bir çözümdür. Her hukuki yöntemin sınırlamaları vardır. Emlak konusunda uzman Avukat desteği faydalı olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili emek ve masraflarınızın korunması açısından önem taşımaktadır. Yıllarca çalışılarak oluşan değerlerinizi kaybedebilirsiniz. Fikri mülkiyet haklarınızı marka, patent ya da telif hakkı kaydı yaptırarak koruma altına almazsanız ABD gibi pazarlara girmeniz kısıtlanabilir. Uzun yıllar nesiller boyu oluşan birikiminizi kapısı ya da kilidi olmayan bir eve koyar mısınız? Bütün birikimlerinizin olduğu çok görkemli eviniz hem de içi değerli mücevherlerle süslü ama koruması güvenliği yok. Sizi adınıza tapusu bulunmuyor. Altın yumurtlayan tavuğunuzun sizi adınıza resmi kaydı olmaması nasıl makul karşılanabilir. Pek çok kişi ya da şirket patent, ticari marka veya telif hakları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyerek emeklerini ve servetlerini zarara uğratabilirler. Bu konuda daha bilinçli davranarak, uzman desteği alarak haklarınızın korunmasında ihmalci olmayınız. Uluslararası hukuk boyutları da bulunan bizim uzmanlık alanımız olan bu konuda haklarınızı birlikte koruyalım. ..

DETAYLI BİLGİ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?