Hangi ABD Vize Türü için Başvurmalıyım?
03.07.2019

Hangi ABD Vize Türü Sizin için Daha Uygundur?

ABD vize türlerini tartışamaya başladığımız bir önceki bloğumuzda  temel olarak Amerika yatırım vizeleri ele alınmıştı. Bu makalemizde en yaygın ABD vize türü olan B1 ve B2 vizesi, F1 öğrenci vizesi, J 1 değişim programı ile şirket içi transfer vizesi olan L vizesi genel hatlarıyla ele alınacaktır.

En Yaygın ABD Vize Türü: B1 vizesi | B2 Vizesi

B1 vizesi ya da B2 vizesi, ABD vize türleri arasında en çok bilinen ve tercih edilen Amerikan vizeleridir. Bu vize çeşitleri, turistik vize (b2 vizesi) ya da iş gezisi vizesi (b1 vizesi) olarak da adlandırılmaktadır ve genellikle B1/B2 Vizesi adıyla verilmektedir. Eğer Amerika’ya kısa süreli bir iş gezisi için geliyorsanız, başvurmanız gereken ABD vize türü b1 vizesidir. B1 vizesi, çoğu kez 3-6 aylık bir periyot için verilse de gerekli şartların karşılanması durumunda 6 ay daha uzatılabilmektedir.

Amerika Büyükelçiliği, hangi faaliyetlerin B1 vizesi kapsamında değerlendirileceğini tek tek belirlemiştir. Bunlar iş amaçlı toplantılar, konferans ya da kongreye katılım, şirket ortaklarıyla yapılacak danışmanlık görüşmeleri, iş sözleşmeleriyle ilgili toplantı ve görüşmeler, şirket tarafından alınan ya da satılan ürün ve malzemelere ilişkin yapılacak görüşmeler gibi faaliyetlerdir. B1 iş gezisi vizesi, yaygın ve çok tercih edilen bir ABD vize türü olsa da Amerika’ya seyahat eden kişilere ABD’de çalışma hakkı sağlamamaktadır.

Turistik bir amaç ya da eğlence/gezi amacıyla ABD’ye seyahat edecek kişilerin başvurması gereken ABD vize türü B2 vizesidir. B2 vizesi için başvuru yapan kişilerin, kendi ülkelerinde güçlü bağlara sahip olduklarını kanıtlamaları önemlidir. Ayrıca ABD’ye turistik ve eğlence amacıyla yapacakları gezileri yapabilmek için yeterli düzeyde mali varlığa sahip olduklarını ispat etmeleri de beklenmektedir. Bu durum, başvurucunun kendi ülkelesine tekrar döneceğine ilişkin güçlü bir izlenim bırakması açısından büyük önem taşımaktadır. B2 ABD vize türü için aile bireylerinin her birinin ayrı ayrı müracaat etmesi esastır.

abd vize

Tedavi İmkanı Sağlayan Bir ABD Vize Türü Olarak B2 Vizesi

Yaygın bir ABD vize türü olan B2 vizesi her ne kadar ağırlıklı olarak turistik/eğlence amaçlı bir ABD vize türü olsa da ziyaret, tıbbi tedavi, kısıtlı süreli kurs gibi etkinlikler için de bu vize türüne başvuru yapılabilmektedir. Bu ABD vize türü için başvuran kişilerin temel amacı Amerika’da tıbbi bir tedavi almak ise belli şartların yerine getirilmesi beklenmektedir. Bunlar arasında en önemlileri şu şekilde sıralanabilir: tedavinizin mutlaka ABD’de yapılması gerektiğini ispat eden sağlık kurumu ya da doktor raporu, ABD’de tedavi göreceğiniz sağlık kurumu ya da doktordan teyit edilmiş randevu tarihi gibi bilgiler, muhtemel tedavi masraflarını gösteren belgeler ve bu masrafların başvurucu tarafından karşılanabilecek düzeyde olduğunu kanıtlayan mali yeterlilik belgeleridir.

Değişim Programı için En Uygun ABD Vize Türü: J1 Vizesi

Değişim programları dendiğinde ilk akla gelen ABD vize türü, ziyaretçi değişim programını amaçlayan J1 vizesidir. Bu vize türü ile başvurucular, Amerika’da çalışma ya da eğitim hayatına katılma imkanları elde etmektedirler. J1 değişim programı kapsamında pek çok sınıflandırma mevcuttur ve bunlardan hangisine başvurulacağına karar verilmesi gerekmektedir. Kategori belirlendikten sonra başvuru yapılmakta ve başvuru sahibi bu ABD vize türü ile Amerika’da eğitim alma hakkına sahip olduğu gibi bir eğitim kurumunda eğitmen ya da araştırmacı olarak da görev alabilmektedir. J1 vizesi için ilgili otoritelerce belirlenmiş zorlayıcı bir süre bulunmamaktadır. Vize süresi, başvuruda belirtmiş olduğunuz faaliyetin amacına göre değişebilmektedir. Bu süre, kimi durumlarda 1-3 hafta arasında iken kimi durumlarda 3 yıla kadar çıkabilmektedir. J1 vizesine sahip olan kişiler, istisnalar hariç olmak üzere, Amerika’daki belirlenmiş olan faaliyetlerini bitirdikten sonra mutlaka kendi ülkelerine dönmek mecburiyetindedirler.

Bu ABD vize türünde başvuru yapan kişiler, sadece DS-2019  Formunda seçtikleri faaliyet için Amerika’ya gelebilirler. Bu faaliyet dışında herhangi bir etkinlikte bulunmalarına izin verilmemektedir. Örneğin Amerika’ya çalışmak amacıyla gelen bir j1 vize başvurucusu bu hakka sahipken, çalışma iznini içermeyen bir j1 vizesi ile gelen kişilerin çalışma hakkı bulunmamaktadır.

abd vizesi

J1 ABD Vize Türünde Sponsorluk Gerekli midir?

Hangi kurum ve kuruluşların değişim programı yapabileceklerini belirleme yetkisi, Amerika Dışişleri Bakanlığına aittir. Bu durumun doğal sonucu olarak, j1 vizesine başvuru yapacak kişilerin, Dışişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmesi, bu ABD vize türü için gereken en önemli zorunluluklardan birisidir. Sponsor olacak bu kurum ya da kuruluşlar, söz konusu değişim programlarına katılıma hak kazanacak kişilerin belirlenmesi ve Amerika’da kalacakları süre boyunca da desteklenmeleri hususlarından da sorumlu kuruluşlardır. Bu sponsor kuruluşlar, özel sektör kuruluşları olabileceği gibi doğrudan kamu kurumları da olabilir.

Bu ABD vize türü için mutlaka ajandanızda olması gereken temel hususlar şunlardır: sponsor kuruluşunuzu belirlemeniz ve kurum desteğini resmi olarak almanız, ilgili DS-2019 formunu  doldurup onaylatmanız, SEVIS  belgesini hazırlamanız, gerekli ücreti yatırmanız ve DS-160  Formunu doldurmanız. Tüm bu eksikleri tamamladıysanız mülakat için hazırsınız. J1 vizesiyle ilgili hangi aşamaları takip etmeniz ve ne tür belgeleri temin etmeniz gerektiğiyle ilgili detaylı bilgi için J1 Vizesi: Ziyaretçi Değişim Programı  bloğumuzu inceleyebilirsiniz.

Öğrenci Vizesi Dendiğinde İlk Akla Gelen ABD Vize Türü: F1 Öğrenci Vizesi

Eğitim amacıyla Amerika’ya gitmek isteyen öğrencileri ilgilendiren en yaygın ABD vize türü f1 öğrenci vizesidir. Bu vize, Türk öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği ABD vize türüdür. Bu vizeye hak kazanan kişiler, ABD’de bir ortaöğretim ya da yüksek öğretim kurumunda eğitim alabilecekleri gibi İngilizcelerini geliştirmek için bir dil kursuna da katılabilirler. Ancak bu ABD vize türünde, öğrencilerin yarı zamanlı bir kurs ya da eğitime değil tam zamanlı bir programa katılmaları zorunludur.

F1 öğrenci vizesi için bulunduğunuz ülkedeki Amerika Büyükelçiliği ya da Konsolosluklarına  müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu başvuru sırasında mutlaka ABD’de eğitim alacağınız kurum tarafından doldurulması gereken ve SEVIS numarasını barındıran I-20 Formuna  sahip olmanız gerekmektedir. SEVIS ücretinin yatırılmış olması, D-160 Formunun eksiksiz doldurulmuş olması ve online başvurunuzun tamamlanmış olması diğer önem arz eden hususlar arasında yer almaktadır. F1 öğrenci vizesi başvuru sürecine ilişkin detaylara blog  sayfamızdan ulaşılabilirsiniz.

F1 öğrenci vizesi sahipleri, J1 vizesi sahipleri gibi kampüs dışında çalışma hakkına sahip değillerdir. Bu ABD vize türünde, öğrenciler bir akademik yılda sadece üniversite kampüsünde haftalık en fazla 20 saat çalışma hakkına sahiptirler. Vize sahibi öğrencinin ekonomik koşullarında sıra dışı bir durumun ortaya çıkması söz konusu olursa Amerika Göçmenlik Bürosuna  başvuru yaparak kampüs dışında da çalışmak için müracaat yapılabilmektedir.

hangi abd vizesi

Gerek J1 vizesi gerekse F1 vizesi sahipleri, ABD’de çalışmaları durumunda engel bir durum yoksa sosyal güvenlik numarası (SSN)  alabilirler.

Şirket içi Transfer için Hangi ABD Vize Türü?

Şirket içi transfer vizesi dendiğinde ilk akla gelen ABD vize türü olan L vizesi, uluslararası şirketlerin önemli gördükleri şirket çalışanlarını ABD’deki şirketlerine, ilgili ofislerine ya da iştiraklerine transfer olanağı sağlayan bir vize türüdür. Kimi diğer ABD vize türlerinde olduğu gibi herhangi bir kotaya tabi değillerdir ya da yatırımcı ve tüccar vizelerinde olduğu gibi ABD ile ticaret anlaşması olan bir ülke vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu vize ile green card alarak ABD’de oturum iznine de sahip olabilirsiniz. L vizesi, L1A ve L1B olmak üzere temel iki vize kategorisine haizdir. L1A vizesi, şirketlerin üst düzey çalışan ve yöneticileri için söz konusu olan bir ABD vize türü iken; L1B vizesi daha çok uzman düzeyindeki çalışanlar için söz konusu olan bir Amerikan vizesidir.

Kimlerin L1 vizesi için başvuru yapabileceği, işveren ve çalışan açısından ne tür gereksinimler bulunduğuna ilişkin detaylı bilgi için L1 Vizesi Nedir? | L1 Vizesi Şartları | Bilinmesi Gerekenler  adlı bloğumuzu inceleyebilirsiniz.

ABD’ye şirketlerinin yeni bir ofisini kurmak amacıyla transfer olacak çalışanlar için ABD’de ikamet etme süresi ilk başta 1 yıl olarak belirlenmişken diğer tüm çalışanlar için ise bu süre en fazla 3 yıl olarak belirlenmiştir. Gerekli koşulların oluşması söz konusu süre iki yıla kadar uzatılabilmektedir. Ancak her iki Amerika vizesi için de maksimum ikamet süresi belirlenmiştir ve bu uzatmalar L1A vizesi için 7 yıl, L1B vizesi için de 5 yıl olarak belirlenmiştir.

hangi abd vizesi

Hangi ABD Vize Türüne Başvurmalısınız? Desteğe Hazırız!

John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu, tüm ABD vize türlerinde, uzman ekibiyle müvekkil ve müşterilerine hizmet sunmaktadır. New York’ta Türk avukat dendiğinde ilk akla gelen hukuk bürolarından birisi John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu,tüm Amerika vize çeşitleri, Amerika çalışma vizeleri, ABD’de yatırım, öğrenci vizeleri, E1 ve E2 yatırım vizeleri, marka tescili, Amerika’da gayrimenkul yatırımı, Amerika’da emlak ve ev alımı ile yeşil kart (green card) gibi konularda uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur.

Makalede genişçe ele alındığı üzere, hangi ABD vize türü olursa olsun;başvuru süreci, titiz bir yaklaşımı ve mutlaka uzmanlık bilgisini icap ettirmektedir.

Büromuz, sahip olduğu bilgi birikimi ve vize başvuru işlemlerindeki deneyimi ile ABD’de ve özellikle New York’ta yaşayan Türk vatandaşları için göçmenlikle ilgili her türlü sorununuza çözüm üretmektedir. 

Başta Amerika vizesine uygunluğunuz olmak üzere uzmanlık alanımızdaki her konuda alanında uzman ekibimizle desteğe hazırız. Özellikle kendi ana dillerinde hizmet almak isteyen müvekkillerimiz için New York’ta Türk Avukatile çalışmak, onlara büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Amerika vizesi, Amerika'da yatırım ve göçmenlikle ile ilgili daha fazla bilgi için takipte kalın…

Vize ve göçmenlikle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için  sitemizi sosyal medya hesabımızı Youtube kanalımızı  ve  bloğumuzu  takip edebilirsiniz.

Ayrıca vize ve göçmenlik sorunlarınızla ilgili  büromuzu  doğrudan ziyaret edebileceğiniz gibi  e-mail veya telefon  aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz.

Türkçe makalelerimiz için  tıklayınız .

İngilizce makaleler için  tıklayınız .

John Onal & Associates PC Hukuk Bürosunun Faaliyet Alanları

  • Ticaret Hukuku
  • Gayrimenkul Hukuku
  • Göçmenlik Hukuku
  • Fikri Mülkiyet Hukuku

 

Bu Haberleri de Okudular

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’de yasal ve daimî ikamet olarak süresiz kalmasına olanak veren ve ABD Göçmenlik Bürosu tarafından takip edilen bir uygulamadır. ABD’de kalıcı olarak yaşamanızı, çalışmanızı ya da eğitim almanızı sağlayan Green Card ile belirli aralıklarla ülke dışına seyahat etme imkanına sahip olduğunuz gibi zamanla belli koşulların yerine getirilmesi durumunda ABD vatandaşlığı da kazanabilirsiniz. ABD Green Card sahibi olabilmek için farklı zaman periyotları ve gereksinimlere sahip olan aşağıda detaylarını bulabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

2021 yılı için Green Card Başvuru Süreci yakında başlayacak. Daha önce başvuranların yanı sıra ilk kez bu sene başvuracakların da bu seneki Green Card basvuru süreci heyecanla beklediklerini biliyoruz. Biz de Green Card başvuru süreci başlamadan önce Green Card’ın ne olduğu ve bu sürecin nasıl tamamlanması gerektiği hakkında bir şeyler yazalım istedik. Böylece size Amerika’nın kapılarını sonuna kadar açacak ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak bu süreci önceden öğrenme şansınız olacak...

DETAYLI BİLGİ
DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DV çekilişini kazanan yaklaşık 85.000 kişi arasında olmanız Green Card sahibi olmayı garantilediğiniz anlamına gelmiyor. Bir an önce DS-260 formunu doldurup göndermeniz Green Card alma ihtimalinizi yüksek tutmak için önemlidir. Her yıl Green Card verilen kişi sayısının 55.000 olduğunu, mülakat için randevu tarihi verilmiş olsa da o tarihten evvel 55.000 kişilik kotanın dolması halinde konsolosluk mülakatı yapılmayacağını da hatırlatmak isteriz...

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

New jersey’de bir kaza sonucu yaralanmanız sonrasında hukuki haklarınızın takibi ve kayıplarınızın tazmini önemelidir. Kişisel yaralanma sonrası haklarınızı karmaşık hukuki süreçlerle sigorta şirketlerine karşı kendiniz takipte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte uzman hukukçulardan destek almanız haklarınızın muhafazası açısından lehine olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 vizeleri Öğrenciler, akademik çalışma yapanlar yada kısa eğitim programları için gidenlerin sıklıkla terih ettiği programlardır. Ancak bunlar arasınsa bazı önemli nüaslar vardır. Gerek Amerika’da kalacağınız süreyi sıkıntıya sokmamak gerek ise yeniden dönmede bazı zaman sınırlamaları ile karşılaşmamak için bu konuda profesyonel destek almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Kazaya sebep olmamakla birlikte kazadan maddi veya manevi olarak zarar gördüyseniz, yaralanmalarınız için kişisel yaralanma davası ile tazminat almayı hak ediyorsunuz ve kazadan sonuçta sorumlu olan kişi veya insanlar bunu tazmin edecek kişi (ler) olmalıdır. Siz veya sevdiğiniz bir kişi New Jersey'de bir araba kazasında yaralandıysa ve kişisel yaralanma davası açmakla ilgileniyorsanız, bir avukata danışmak ilk adımdır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika medya vizesi, yabancı medya temsilcilerinin bir iş ya da görev için ABD’ye seyahat etmeleri durumunda gereken bir vize türüdür. Amerika I vizesi (Amerika medya vizesi) hakkına sahip olabilecek medya temsilcileri arasında; haber fotoğrafçıları, medya çalışanları, yayınevleri ve prodüksiyon stüdyoları çalışanları, ABD’de büroya sahip olan bir medya kuruluşu çalışanları, gazeteciler ve haber fotoğrafçıları bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Ürününüz veya hizmetiniz ne kadar kaliteli olursa olsun; marka, patent, telif hakkı Amerika pazarında olmazsa olmazınızdır. 330 milyonluk ve alım gücü yüksek olan bir pazarda kalıcı olmak istiyorsanız patent, marka ve telif haklarınıza yatırım yapmak zorundasınız. Fason üretim ya da no name üretimle nereye kadar gidilebileceğini son 30 yılda acı tecrübelerle öğrenmiş olduk. Dünya pazarlarına girmede ABD pazarının referans yönünü de göz önüne almak durumundayız. Mesela gıda ürünleri pazarlayan bir şirket iseniz Amerika'da FDA’dan (Federal İlaç ve Gıda Teşkilatı) alacağınız bir onay belgesi sizi çok şey kazandıracaktır. Bu onay ile Dünyanın pek çok ülkesine hem kolay ihraç yapabilirsiniz hem de yeni alacağınız onaylarda daha az zorlukla karşılaşırsınız. Türkiye'deki girişimcilerin Amerika pazarında patent, marka ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti almak size hem zaman hem de maddi getiri sağlayacaktır...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanmanız gerekebilir. Yeterli nakit varlığınız yoksa ya da kredi maliyetleri nakit paranızın reel getirisinden daha düşükse kredi kullanımı gündeme gelecektir. ABD’de bir yabancının nakit olarak emlak almasının önünde yasal olarak bir engel yoktur. Sadece bazı birliklerin (association) aidatlar gibi alacaklarını garanti altına almak amacı ile uyguladıkları kısıtlamalar söz konusudur. Kredi (Mortgage) kullanarak emlak alma gündeme geldiğinde bazı yasal süreçlerin tamamlanması gerekecektir. ABD vatandaşı olmayan bir yabancı emlak alımlarında %50 ye varan oranlarda kredi kullanabilir ancak bunun için ABD’de işlem gören özel bir bankada en az 100.000 $ bakiyeye sahip bir hesabınn olması gerekmektedir. ABD’de mali bir geçmişinizin olmaması kredi oranlarını biraz yükseltecektir. Kredi onaylanma aşamasında denetim (inspection), harita çizim (survey) ve değerlendirme (appraisal) aşamaları olumlu olarak geçildikten sonra alım-satım işlemine geçilecektir. Bütün bu aşamaları..

DETAYLI BİLGİ
Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Genel Green Card müracaat programından farklı olarak akademisyenlere çekilişten muaf olma hakkı tanıyan, doğrudan Green Card alımı için istisnai bir yoldur. Başvuranın phd sahibi olmasının yanında yaklaşık 10 yayın ve 50 atıf ile sürekli oturum hakkı kazanabileceği bu yolu, işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, denemelisiniz. Size hayallerinizi daha erken gerçekleştirme imkanı sunabilir...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da şirket kurma süreci içinde şirket adının belirlenmesi, yer seçimi ve şirket türünün belirlenmesi gibi kararlar ile başlamaktadır. Daha sonra ana sözleşmenin hazırlanması ve kayıtlı aracı şeçimi bu süreçte önemli adımlardır.) Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number) veya Kişisel Vergi Kimlik Numarası (Individual Taxpayer Identification Number) ya da İşveren Kimlik Numarası (Employer Identification Number) numaraları almanız gerekmektedir. Son aşamada banka hesabı açarak şirketinizi faaliyete hazır hale gelecektir. Amerika’da şirket kurma süreci içinde yer seçimi neden çok önemlidir. Çünkü vergi avantajları, masrafların azlığı ve raporlama kolaylıkları bazı eyaletleri cazip kılmaktadır. Ayrıca davaların çözümünde adil ve süratli kararlar alan kurumsallaşmış mahkemeler Delaware ve Nevada gibi eyaletleri ön plana çıkarmaktadır. Şirket kurma kararında şirket türünün belirlenmesi bazı avantajları elde etmek için önemli bir adımdır. Pek çok yatırımcının LLC (Limited Şirket) kurmayı tercih ettiğini görmekteyiz...

DETAYLI BİLGİ
Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da patent almak konusunda bundan önceki bloglarımızda geniş bilgi verdik. Patent kavramını, patent çeşitleri olan fayda, bitki tasarım patentlerini açıkladık. Bu patent türlerinin ne kadar süre koruma sağladığı konusunu ve başvuru süreçlerini işledik. Başka bir bloğumuzda bu patent türlerinin benzerlik ve farklılıklarını ele aldık. Son olarak bu konuda Amerikada patent almanın mı yoksa uluslararası patent almanın mı daha geniş bir yaklaşım olduğunu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde inceledik. Amerikada patent almak konusunda buraya kadar Amerikan Hukuk ve uluslararası hukuk çerçeve içerisinde açıklayıcı bilgiler verdik. Bu yazımızda patent konusunun önemini rakamların ya da istatistiki verilerin dili ile açıklayacağız. Amerikada patent konusunda resmî otorite olan USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi) tarafından hazırlanan istatistikler, Avrupa Patent Ofisi(EPO) ve Türkiye Patent Kurumu verileri esas alınarak hazırladığımız incelememizde girişimciler için Amerikada patent almak dünya pazarları için neden önemlidir konusunu ele alacağız. Aslında bu yazıda yorumdan çok rakamlar, istatistikler konuşacak...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve emlak vergisi özellikle Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı zamanların çok konuşulan konularından birisidir. Bu özellikle gayrimenkul vergileri için geçerlidir. Emlaklarda 2020 yılı için uygulanacak 11.58 milyon Dolarlık federal vergilendirmeye başlama sınırının aşağıya çekilmesi tartışılmaktadır. Nebraska, Iowa, Kentucky, Pennsylvania, New Jersey, Maryland veraset ve intikal (miras) vergisi talep eden eyaletlerdir. 13 eyalette emlak vergisi vardır. Bu eyaletler; Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington’dur. Emlak vergisi talep eden eyaletlerin kendi belirlediği vergilendirmeye başlama sınırları federal eşiğin oldukça altındadır. Massachusetts ve Oregon, 1 milyon dolar ile en düşük limit belirleyen eyaletlerdir. Bu sınırı New York eyaleti 5.74 Milyon Dolarlık olarak belirlemiştir. Emlağın değeri bu rakamları aşarsa emlak vergisi ödenecektir. Miras ve emlak vergileri konusunda uzman Avukat desteği almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da şirket kurmada pazar ve müşteri analizi sizin şirketinizin geleceğini belirleyecektir. Doğru bir Pazar ve müşteri analizi sizi başarıya taşıyacaktır. Benzer şekilde yanlış ya da eksik analizler size hem para hem de zaman kaybettirecektir. Alaska’da buzdolabı ihtiyacını belirlemek ve bunun tanıtımında başarılı olmak ancak iyi bir pazar ve müşteri analizi ile mümkündür. Amerika’da kuracağınız şirketin başarısı yasal alt yapınızın sağlam olmasıyla beraber buradaki pazar kurallarını, tüketici haklarını, tüketici davranışlarını ve müşteri yapısını ne kadar iyi bildiğinize de bağlıdır. Satın alma güçleri, satın alma sıklıkları, kalite algıları, sosyal yaşamlarını tanımak size yol gösterecektir. Pazar analizi konusunda özellikle ürün teslimatında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin çok dikkate alınması gerekmektedir. Çabuk karar veren ancak memnun olmadığı ürünü hemen iade edebilecek ve 2 saat içinde ürün teslim almayı isteyebilecek bir pazara girmek istediğinizi çok iyi bilmelisiniz...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’ de emlak ve miras vergileri nasıl azaltılır sorusunun cevabında yasal imkanları blmeniz yol gösterici olacaktır. Bu yazımızda açıklayacağımız 4 (dört) yöntemden size en uygun olanını kullanarak sevdiklerinize daha iyi bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Limited Şirket (LLC) kurmak ve nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) oluşturmak kullanabileceğiniz ilk seçeneklerdir. Kurulacak bir Limited Şirket (LLC), bireylerin varlıklarını devirden sonra bile bu malları ömürleri boyunca yönetmelerine imkan sağlar. Limited Şirketler bireylerin varislerine hediye vermesini kolaylaştırabilir ve bu nedenle veraset intikal vergisine tabi varlıkların değerini en aza indirebilir. Nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) ile evinizin mülkiyetini bir fona (trust) aktarabilir ve fon süresi boyunca, kira ödemeden evinizde yaşamaya devam edebilirsiniz. Sürenin sona ermesi ile yararlanıcılarınız mülkünüzü devralacaktır. QPRT’yi hem birincil ikametgâhınız hem de tatil eviniz için aynı anda yaparak vergilendirilecek mülklerinizi azaltabilirsiniz. Bir diğer yöntem malvarlığınızı nitelikli hayır kurumlarına bağışlamaktır. Son olarak hediye vermek konusu da kullanımı son derece pratik bir çözümdür. Her hukuki yöntemin sınırlamaları vardır. Emlak konusunda uzman Avukat desteği faydalı olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili emek ve masraflarınızın korunması açısından önem taşımaktadır. Yıllarca çalışılarak oluşan değerlerinizi kaybedebilirsiniz. Fikri mülkiyet haklarınızı marka, patent ya da telif hakkı kaydı yaptırarak koruma altına almazsanız ABD gibi pazarlara girmeniz kısıtlanabilir. Uzun yıllar nesiller boyu oluşan birikiminizi kapısı ya da kilidi olmayan bir eve koyar mısınız? Bütün birikimlerinizin olduğu çok görkemli eviniz hem de içi değerli mücevherlerle süslü ama koruması güvenliği yok. Sizi adınıza tapusu bulunmuyor. Altın yumurtlayan tavuğunuzun sizi adınıza resmi kaydı olmaması nasıl makul karşılanabilir. Pek çok kişi ya da şirket patent, ticari marka veya telif hakları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyerek emeklerini ve servetlerini zarara uğratabilirler. Bu konuda daha bilinçli davranarak, uzman desteği alarak haklarınızın korunmasında ihmalci olmayınız. Uluslararası hukuk boyutları da bulunan bizim uzmanlık alanımız olan bu konuda haklarınızı birlikte koruyalım. ..

DETAYLI BİLGİ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?