B1 ve B2 Vizesi Nedir? Kimler Alabilir?
25.04.2020

B1 ve B2 Vizesi Nedir?

B-1 Vizesi: İş Gezisi Vizesi

B-2 Vizesi: Turistik ve Eğlence Vizesi

B-2 Vizesi ile Tedavi Amaçlı Seyahat

B2 Vizesi Alma Şansınızı Nasıl Arttırırsınız?

B1 ve B2 Vize Sahipleri ABD’de Ne Kadar Kalabilirler

B1 ve B2 Vizesi Nedir?

B1 ve B2 vize sınıfı, Amerika vizeleri arasında en yaygın olan ve Türkler tarafından da en çok tercih edilen vize türüdür. B1 ve B2 vizeleri, göçmen olmayan Türklerin tercih ettiği vize türüdür ve iş gezisi ya da eğlence veya gezi amaçlı turistik vize olarak alınabilmektedir. Bu iki vize türü uygulamada genellikle B1/B2 vizesi şeklinde verilmektedir.

B-1 Vizesi: İş Gezisi Vizesi

B-1 vizesi, ABD’ye sınırlı bir zaman ve belirli bir iş gezisi amacıyla gelen kişilere verilen vize türüdür ve genel olarak iş gezisi vizesi olarak da adlandırılmaktadır. B-1 vizesi, iş gezisi amacıyla olduğu için 1 yıla kadar uzatılabilmektedir ve yalnızca iş gezisinin kapsadığı süre boyunca verilmektedir.

B-1 iş gezisi vizesi, çoğunlukla 3 ile 6 aylık bir süre için ABD’de bulunma izni sağlamakta ve gerekli koşulların sağlanması durumunda da 6 ay daha uzatılması mümkün olabilmektedir.

İş gezisi amacıyla B-1 vizesine sahip olan kişiler, ABD’ye geldiklerinde yalnızca vizede belirtilen iş amacını yapma hakları bulunmaktadır. Burada belirtilen iş amacının dışında başka bir iş yapılmasına izin verilmediği gibi kâr amacı güden bir faaliyette bulunmaları da mümkün değildir.

B-1 vizesine sahip olan kişilerin, ABD’de üretim sayılabilecek bir faaliyete girmeleri yasaktır. ABD’de yaptıkları tüm faaliyet ve işlerin ilgili yabancı kurumdaki işverene yapılması, harcamaların da yapılmış işin işverenince karşılanması gerekmektedir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi yatırım amacıyla ABD’ye gelen kişilerin E1 yatırımcı vizesi ve E2 yatırımcı vizesi ya da EB-5 yatırımcı vizesi kapsamında başvuru yapmaları gerekmektedir. B-1 iş gezisi vizesi, daha çok iş amacıyla yapılacak olan kısa süreli seyahatler için daha uygun bir vize türüdür. ABD’de uzmanlık isteyen işlerde çalışan kişilerin başvurması gereken vize türü ise H-1B vizesi türüdür.

B1 B2 turist vizesi iş gezisi vizesi

ABD Büyükelçiliği, B1 vizesi sahiplerinin aşağıdaki faaliyetlerde bulunabileceğini belirtmiştir:

 • İş toplantısı, iş konferansı ya kongresine katılım
 • İş ortaklarıyla danışmanlık görüşmesi
 • Sözleşmelere ilişkin toplantılar
 • Ürün ya da malzeme satın alımı
 • Bir mahkeme duruşmasında tanıklık yapmak
 • Bağımsız bir araştırma yapmak

B1 vizesi ile ABD’ye seyahat eden kişiler, ücretli ya da ücretsiz olarak herhangi bir işte çalışamayacakları gibi üretim amaçlı bir iş de icra edemezler.  

B-2 Vizesi: Turistik Vize ve Eğlence Vizesi

B-2 vizesi, turistik seyahat ya da eğlence veya gezi amaçlı seyahat edecek olan turistlere verilen bir vize çeşididir. Her ne kadar genel amaç eğlence veya turistik bir seyahat olsa da B-2 vizesi; arkadaş-akraba ziyareti, tedavi, akademik ya da eğitim amaçlı konferans veya sempozyumlar, belirli süreli eğitim amaçlı kurslar veya sanat-gösteri etkinliklerine katılım için gidecek kişilere de verilebilmektedir.

B-2 vizesi almak isteyen kişilerin kendi ülkelerinde iyi bir konumda olmaları ve ABD’ye gezi veya vize kapsamındaki diğer faaliyetlerle ilgili gelebilmek için yeterli miktarda maddi varlığa sahip olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir. Özellikle, kendi ülkelerinde mülkiyetlerinde olan bir evlerinin ya da ikametgahlarının olması büyük önem kazanmaktadır. Bu, kendi ülkeleri ile sahip oldukları güçlü bağın ve ülkelerine geri döneceklerinin önemli kanıtlarından birisidir.

B2 vizesi için eş ve çocukların esas başvuru sahibinden bağımsız bir şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir. Her ne kadar tanımlı bir süre olmasa da gerekli koşullar yerine getirildiğinde 6 ay süreli bir vize verilme ihtimali bulunmakta ve ihtiyaç olduğunda bir 6 ay daha uzatılabilmektedir.

B1 ve B2 turis ve iş gezisi vizesi

B-2 Vizesi ile Tedavi Amaçlı Seyahat

B-2 vizesi ile ABD’ye tedavi amaçlı gidecek olan kişiler, belli koşulları yerine getirmek zorundadırlar:

 • Tedavi nedeni, başvurucunun neden ABD’ye gitmek zorunda olduğunu kanıtlayan doktor raporu ya da buna ilişkin beyan
 • ABD’deki tedaviyle ilgili randevunun tarihi, tedavi görülecek kurum ya da tedaviyi yapacak doktora ilişkin bilgileri gösteren belgeler
 • Başvurucunun ABD’de göreceği tedavinin tüm masraflarını içeren tahmini maliyetini gösteren ve ilgili tedavi kurumundan elde edilen belge
 • B2 vize başvurucusunun, ABD’de görülecek tedavinin tüm masraflarının ödeyebilecek güçte olduğunu ve yeterli kaynaklara sahip olduğunu kanıtlaması
 • Başvurucunun tüm ödeme koşullarını kabul ettiğini ve bu ödemeyi yapabilmek için ABD’ye ait herhangi bir destek fonunun kullanılmayacağının garanti eden ABD’deki ilgili doktor veya tedavi edecek kurumca düzenlenecek belge.

B1 B2 vizesi sağlık tedavi

B2 Vizesi Alma Şansınızı Nasıl Arttırırsınız?

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Kanunu, her B1 ve B2 vizesi başvurucusunun Amerika’ya gelip göçmenlik statüsü almak amacıyla başvuru yaptığı varsayımıyla hareket etmektedir. Bundan dolayı B1 ve B2 vizesi için başvuran kişiler, vize mülakatı sırasında konsolosluk temsilcisine böyle bir niyetinin olmadığını ispat etmesi durumunda, vize alma şanslarını arttıracaktır. Bunun için de ABD’ye yapacağı ziyaretin kalıcı bir ziyaret olmadığını, turistik seyahat veya iş gezisi boyunca tüm masrafları karşılayabilecek mali yeterlilikte olduğunu ve uyruğu bulunduğu ülkesinde güçlü sosyo-ekonomik statüye sahip bulunduğunu bu nedenle de ülkesinden ayrılıp göçmenlik başvurusu için bir nedeni bulunmadığını ispat etmesi önem taşımaktadır.

Belli koşulların yerine getirilmesi durumunda, B2 vizesi alma olasılığı artmaktadır. Bunlar kısaca şöyle özetlenebilir:

 • Gezinizin iyi bir şekilde planlanmış olması
 • Ziyaret ve seyahat edilecek yerlerin ayrıntılı bir şekilde ibraz edilmesi
 • Gezi için gereken parasal kaynağın belgelerle kanıtlanması
 • Varsa ABD’deki işveren bağlantılarınızın ibraz edilmesi
 • Akraba ya da arkadaş ziyareti için resmi ya da gayri resmi davet mektubunun düzenlenmesi
 • ABD ile başvurucunun ilişkisini kanıtlayan farklı belgeler varsa onların ibraz edilmesi (daha önceki iş veya turistik seyahatler, ABD’de varsa mülkiyetine ait gayrimenkul vb. hususlar).

ABD ziyaretinin amacı eğlence veya tatil ise, eğitim amaçlı okula kayıt yaptıran kişi B-2 vizesi alabilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, gezinin esas amacı eğer eğlence veya turistik bir seyahat ise yarı zamanlı olarak kayıt yaptırılacak olan dil kursu veya okul için B-2 vizesi alınabilmektedir.

B1 ve B2 vizesi sahipleri, ABD’de giriş yaptıktan sonra isterlerse vize statülerini değiştirme hakkına sahiptirler. Ancak ABD’ye giriş yapıldıktan sonraki 30 gün içerisinde yapılacak olan statü değişiklik taleplerinin, Amerika Göçmenlik Bürosu (USCIS) tarafından şüpheyle karşılandığı da unutulmaması gereken hususlardan birisidir.

B1 ve B2 Vize Sahipleri ABD’de Ne Kadar Kalabilirler?

B1 ve B2 vize sahiplerinin ABD’de ne kadar kalabilecekleri kesin olarak belirlenmemiştir. Vize sahiplerinin ABD’de ne kadar kalacakları, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi görevlisi tarafından ülkeye giriş yaptıkları anda belirlenmektedir. Her bir ziyaretçinin ABD’de kalabilecekleri süre, ziyaret amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan makul ve ölçülü süre dikkate alınarak belirlenmektedir.

Ayrıca hemen belirtelim ki, B1 veya B2 vizesine sahip olmanız ABD’ye giriş hakkı vermez. ABD’ye girişte Gümrük ve Muhafaza Birimi görevlisi, ülkeye giriş yapmanıza izin vermeyebilir.

B1 ve B2 vizesinin geçerliliği, izin verilen toplam kalma süresi ile alakalı değildir. Örneğin başvurucunun aldığı B1 ve B2 vizesinin 10 yıl geçerli olması, ABD’de 10 yıl kalma hakkı vermemektedir. İzin verilen maksimum kalma süresi genellikle 6 ayı geçmemektedir.

New York, New Jersey ve Texas’taki ofisleriyle hizmet vermekte olan John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu, B1 ve B2 vizesi konusunda profesyonel destek sağlamanın yanında, Green CardAmerika’da şirket kurmak ve Amerika vatandaşlığı başvuru süreci, ABD turist vizesi ve diğer tüm Amerika vizelerinin başvurusu ve yenilenmesine kadar oldukça geniş bir çerçevede yetkin avukatlar ve alanında uzman ekibiyle sizlere destek için hazırdır.

Ayrıca Amerika'da yatırım, Amerika’da marka, patent ve göçmenlik ile New York, New Jersey ve Texas’ta kişisel yaralanma hukukuyla ilgili haklarınızın ihlal edilmemesi için hukuk büromuz ile çalışmanız lehinize olacaktır. Amerika turist vizesi, diğer ABD vizeleri ile göçmenlik sorunlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için sitemizi, sosyal medya hesabımızıYoutube kanalımızı ve blog sayfamızı takip edebilirsiniz.

John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu, hem B-1 vizesi ile B-2 vizesi ve hem de diğer vize süreçlerini takip etmenin yanında yatırımcılara da tüm eyaletlerde danışmanlık hizmeti vermektedir. Ekibimiz Amerika’da şirket kurmak, gerekli fizibilite çalışmalarını yapmak, pazar ve müşteri analizi konularında yardımcı olmak, yatırım, gayrimenkul, marka, patent ve telif hakları konusunda ileri düzeyde deneyim ve birikime sahiptir. Müşterilerini federal ölçekte ve uluslararası düzeyde temsilin yanında danışmanlık yapmakta ve her koşulda onların çıkarlarını korumaktadır. Avukat Onal ve ekibi, müvekkillerinin uluslararası seviyede başarılı bir ticaret yürütmesi konusunda vizyon odaklı olarak patentleme, marka alımı ve patent hakları projeleri geliştirmekte ve bu hakları korumak için özenle çalışmaktadır.

Özellikle New York’ta Türk avukat dendiğinde ilk akla gelen hukuk firmalarından birisi olan firmamız, Türkçe avukatlık hizmeti almak isteyen müşteri ve müvekkillerimize de hizmet vermekte ve Amerika’da Türk avukat ile çalışma avantajı sunmaktadır. Başta ABD vizeleri, marka-patent alımı konularında olmak üzere her türlü hukuki sorununuzda profesyonel destek ya da danışmanlık için büromuzu doğrudan ziyaret edebileceğiniz gibi e-mail veya telefon aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca ABD vizeleri ya da diğer konularla ilgili büromuza gelmeksizin doğrudan kurum avukatlarımız olan Avukat Fatih Yiğit, Avukat John Sercan Önal, Avukat Murat Bayram ve Avukat Ahmed Davut Atik ile görüşmek için randevu oluşturabilirsiniz.

Ayrıca Quora ve Medium hesaplarımızdan da yazı ve makalelerimizi takip edebilirsiniz.

Türkçe makalelerimiz için tıklayınız.

İngilizce makaleler için tıklayınız.

 

Bu Haberleri de Okudular

Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

2021 yılı için Green Card Başvuru Süreci yakında başlayacak. Daha önce başvuranların yanı sıra ilk kez bu sene başvuracakların da bu seneki Green Card basvuru süreci heyecanla beklediklerini biliyoruz. Biz de Green Card başvuru süreci başlamadan önce Green Card’ın ne olduğu ve bu sürecin nasıl tamamlanması gerektiği hakkında bir şeyler yazalım istedik. Böylece size Amerika’nın kapılarını sonuna kadar açacak ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak bu süreci önceden öğrenme şansınız olacak...

DETAYLI BİLGİ
Avukat Sercan Önal ile Söyleşi

Avukat Sercan Önal ile Söyleşi

Bu yazımızda takipçilerimizle John Onal & Associates PC Hukuk Bürosunun kurucu ortağı Avukat Sercan Önal ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi paylaşıyoruz...

DETAYLI BİLGİ
DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DV çekilişini kazanan yaklaşık 85.000 kişi arasında olmanız Green Card sahibi olmayı garantilediğiniz anlamına gelmiyor. Bir an önce DS-260 formunu doldurup göndermeniz Green Card alma ihtimalinizi yüksek tutmak için önemlidir. Her yıl Green Card verilen kişi sayısının 55.000 olduğunu, mülakat için randevu tarihi verilmiş olsa da o tarihten evvel 55.000 kişilik kotanın dolması halinde konsolosluk mülakatı yapılmayacağını da hatırlatmak isteriz...

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

New jersey’de bir kaza sonucu yaralanmanız sonrasında hukuki haklarınızın takibi ve kayıplarınızın tazmini önemelidir. Kişisel yaralanma sonrası haklarınızı karmaşık hukuki süreçlerle sigorta şirketlerine karşı kendiniz takipte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte uzman hukukçulardan destek almanız haklarınızın muhafazası açısından lehine olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 vizeleri Öğrenciler, akademik çalışma yapanlar yada kısa eğitim programları için gidenlerin sıklıkla terih ettiği programlardır. Ancak bunlar arasınsa bazı önemli nüaslar vardır. Gerek Amerika’da kalacağınız süreyi sıkıntıya sokmamak gerek ise yeniden dönmede bazı zaman sınırlamaları ile karşılaşmamak için bu konuda profesyonel destek almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Kazaya sebep olmamakla birlikte kazadan maddi veya manevi olarak zarar gördüyseniz, yaralanmalarınız için kişisel yaralanma davası ile tazminat almayı hak ediyorsunuz ve kazadan sonuçta sorumlu olan kişi veya insanlar bunu tazmin edecek kişi (ler) olmalıdır. Siz veya sevdiğiniz bir kişi New Jersey'de bir araba kazasında yaralandıysa ve kişisel yaralanma davası açmakla ilgileniyorsanız, bir avukata danışmak ilk adımdır. ..

DETAYLI BİLGİ
Green Card için En Hızlı Yol

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’de yasal ve daimî ikamet olarak süresiz kalmasına olanak veren ve ABD Göçmenlik Bürosu tarafından takip edilen bir uygulamadır. ABD’de kalıcı olarak yaşamanızı, çalışmanızı ya da eğitim almanızı sağlayan Green Card ile belirli aralıklarla ülke dışına seyahat etme imkanına sahip olduğunuz gibi zamanla belli koşulların yerine getirilmesi durumunda ABD vatandaşlığı da kazanabilirsiniz. ABD Green Card sahibi olabilmek için farklı zaman periyotları ve gereksinimlere sahip olan aşağıda detaylarını bulabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Ürününüz veya hizmetiniz ne kadar kaliteli olursa olsun; marka, patent, telif hakkı Amerika pazarında olmazsa olmazınızdır. 330 milyonluk ve alım gücü yüksek olan bir pazarda kalıcı olmak istiyorsanız patent, marka ve telif haklarınıza yatırım yapmak zorundasınız. Fason üretim ya da no name üretimle nereye kadar gidilebileceğini son 30 yılda acı tecrübelerle öğrenmiş olduk. Dünya pazarlarına girmede ABD pazarının referans yönünü de göz önüne almak durumundayız. Mesela gıda ürünleri pazarlayan bir şirket iseniz Amerika'da FDA’dan (Federal İlaç ve Gıda Teşkilatı) alacağınız bir onay belgesi sizi çok şey kazandıracaktır. Bu onay ile Dünyanın pek çok ülkesine hem kolay ihraç yapabilirsiniz hem de yeni alacağınız onaylarda daha az zorlukla karşılaşırsınız. Türkiye'deki girişimcilerin Amerika pazarında patent, marka ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti almak size hem zaman hem de maddi getiri sağlayacaktır...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanmanız gerekebilir. Yeterli nakit varlığınız yoksa ya da kredi maliyetleri nakit paranızın reel getirisinden daha düşükse kredi kullanımı gündeme gelecektir. ABD’de bir yabancının nakit olarak emlak almasının önünde yasal olarak bir engel yoktur. Sadece bazı birliklerin (association) aidatlar gibi alacaklarını garanti altına almak amacı ile uyguladıkları kısıtlamalar söz konusudur. Kredi (Mortgage) kullanarak emlak alma gündeme geldiğinde bazı yasal süreçlerin tamamlanması gerekecektir. ABD vatandaşı olmayan bir yabancı emlak alımlarında %50 ye varan oranlarda kredi kullanabilir ancak bunun için ABD’de işlem gören özel bir bankada en az 100.000 $ bakiyeye sahip bir hesabınn olması gerekmektedir. ABD’de mali bir geçmişinizin olmaması kredi oranlarını biraz yükseltecektir. Kredi onaylanma aşamasında denetim (inspection), harita çizim (survey) ve değerlendirme (appraisal) aşamaları olumlu olarak geçildikten sonra alım-satım işlemine geçilecektir. Bütün bu aşamaları..

DETAYLI BİLGİ
Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Genel Green Card müracaat programından farklı olarak akademisyenlere çekilişten muaf olma hakkı tanıyan, doğrudan Green Card alımı için istisnai bir yoldur. Başvuranın phd sahibi olmasının yanında yaklaşık 10 yayın ve 50 atıf ile sürekli oturum hakkı kazanabileceği bu yolu, işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, denemelisiniz. Size hayallerinizi daha erken gerçekleştirme imkanı sunabilir...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da şirket kurma süreci içinde şirket adının belirlenmesi, yer seçimi ve şirket türünün belirlenmesi gibi kararlar ile başlamaktadır. Daha sonra ana sözleşmenin hazırlanması ve kayıtlı aracı şeçimi bu süreçte önemli adımlardır.) Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number) veya Kişisel Vergi Kimlik Numarası (Individual Taxpayer Identification Number) ya da İşveren Kimlik Numarası (Employer Identification Number) numaraları almanız gerekmektedir. Son aşamada banka hesabı açarak şirketinizi faaliyete hazır hale gelecektir. Amerika’da şirket kurma süreci içinde yer seçimi neden çok önemlidir. Çünkü vergi avantajları, masrafların azlığı ve raporlama kolaylıkları bazı eyaletleri cazip kılmaktadır. Ayrıca davaların çözümünde adil ve süratli kararlar alan kurumsallaşmış mahkemeler Delaware ve Nevada gibi eyaletleri ön plana çıkarmaktadır. Şirket kurma kararında şirket türünün belirlenmesi bazı avantajları elde etmek için önemli bir adımdır. Pek çok yatırımcının LLC (Limited Şirket) kurmayı tercih ettiğini görmekteyiz...

DETAYLI BİLGİ
Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da patent almak konusunda bundan önceki bloglarımızda geniş bilgi verdik. Patent kavramını, patent çeşitleri olan fayda, bitki tasarım patentlerini açıkladık. Bu patent türlerinin ne kadar süre koruma sağladığı konusunu ve başvuru süreçlerini işledik. Başka bir bloğumuzda bu patent türlerinin benzerlik ve farklılıklarını ele aldık. Son olarak bu konuda Amerikada patent almanın mı yoksa uluslararası patent almanın mı daha geniş bir yaklaşım olduğunu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde inceledik. Amerikada patent almak konusunda buraya kadar Amerikan Hukuk ve uluslararası hukuk çerçeve içerisinde açıklayıcı bilgiler verdik. Bu yazımızda patent konusunun önemini rakamların ya da istatistiki verilerin dili ile açıklayacağız. Amerikada patent konusunda resmî otorite olan USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi) tarafından hazırlanan istatistikler, Avrupa Patent Ofisi(EPO) ve Türkiye Patent Kurumu verileri esas alınarak hazırladığımız incelememizde girişimciler için Amerikada patent almak dünya pazarları için neden önemlidir konusunu ele alacağız. Aslında bu yazıda yorumdan çok rakamlar, istatistikler konuşacak...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve emlak vergisi özellikle Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı zamanların çok konuşulan konularından birisidir. Bu özellikle gayrimenkul vergileri için geçerlidir. Emlaklarda 2020 yılı için uygulanacak 11.58 milyon Dolarlık federal vergilendirmeye başlama sınırının aşağıya çekilmesi tartışılmaktadır. Nebraska, Iowa, Kentucky, Pennsylvania, New Jersey, Maryland veraset ve intikal (miras) vergisi talep eden eyaletlerdir. 13 eyalette emlak vergisi vardır. Bu eyaletler; Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington’dur. Emlak vergisi talep eden eyaletlerin kendi belirlediği vergilendirmeye başlama sınırları federal eşiğin oldukça altındadır. Massachusetts ve Oregon, 1 milyon dolar ile en düşük limit belirleyen eyaletlerdir. Bu sınırı New York eyaleti 5.74 Milyon Dolarlık olarak belirlemiştir. Emlağın değeri bu rakamları aşarsa emlak vergisi ödenecektir. Miras ve emlak vergileri konusunda uzman Avukat desteği almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da şirket kurmada pazar ve müşteri analizi sizin şirketinizin geleceğini belirleyecektir. Doğru bir Pazar ve müşteri analizi sizi başarıya taşıyacaktır. Benzer şekilde yanlış ya da eksik analizler size hem para hem de zaman kaybettirecektir. Alaska’da buzdolabı ihtiyacını belirlemek ve bunun tanıtımında başarılı olmak ancak iyi bir pazar ve müşteri analizi ile mümkündür. Amerika’da kuracağınız şirketin başarısı yasal alt yapınızın sağlam olmasıyla beraber buradaki pazar kurallarını, tüketici haklarını, tüketici davranışlarını ve müşteri yapısını ne kadar iyi bildiğinize de bağlıdır. Satın alma güçleri, satın alma sıklıkları, kalite algıları, sosyal yaşamlarını tanımak size yol gösterecektir. Pazar analizi konusunda özellikle ürün teslimatında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin çok dikkate alınması gerekmektedir. Çabuk karar veren ancak memnun olmadığı ürünü hemen iade edebilecek ve 2 saat içinde ürün teslim almayı isteyebilecek bir pazara girmek istediğinizi çok iyi bilmelisiniz...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’ de emlak ve miras vergileri nasıl azaltılır sorusunun cevabında yasal imkanları blmeniz yol gösterici olacaktır. Bu yazımızda açıklayacağımız 4 (dört) yöntemden size en uygun olanını kullanarak sevdiklerinize daha iyi bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Limited Şirket (LLC) kurmak ve nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) oluşturmak kullanabileceğiniz ilk seçeneklerdir. Kurulacak bir Limited Şirket (LLC), bireylerin varlıklarını devirden sonra bile bu malları ömürleri boyunca yönetmelerine imkan sağlar. Limited Şirketler bireylerin varislerine hediye vermesini kolaylaştırabilir ve bu nedenle veraset intikal vergisine tabi varlıkların değerini en aza indirebilir. Nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) ile evinizin mülkiyetini bir fona (trust) aktarabilir ve fon süresi boyunca, kira ödemeden evinizde yaşamaya devam edebilirsiniz. Sürenin sona ermesi ile yararlanıcılarınız mülkünüzü devralacaktır. QPRT’yi hem birincil ikametgâhınız hem de tatil eviniz için aynı anda yaparak vergilendirilecek mülklerinizi azaltabilirsiniz. Bir diğer yöntem malvarlığınızı nitelikli hayır kurumlarına bağışlamaktır. Son olarak hediye vermek konusu da kullanımı son derece pratik bir çözümdür. Her hukuki yöntemin sınırlamaları vardır. Emlak konusunda uzman Avukat desteği faydalı olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili emek ve masraflarınızın korunması açısından önem taşımaktadır. Yıllarca çalışılarak oluşan değerlerinizi kaybedebilirsiniz. Fikri mülkiyet haklarınızı marka, patent ya da telif hakkı kaydı yaptırarak koruma altına almazsanız ABD gibi pazarlara girmeniz kısıtlanabilir. Uzun yıllar nesiller boyu oluşan birikiminizi kapısı ya da kilidi olmayan bir eve koyar mısınız? Bütün birikimlerinizin olduğu çok görkemli eviniz hem de içi değerli mücevherlerle süslü ama koruması güvenliği yok. Sizi adınıza tapusu bulunmuyor. Altın yumurtlayan tavuğunuzun sizi adınıza resmi kaydı olmaması nasıl makul karşılanabilir. Pek çok kişi ya da şirket patent, ticari marka veya telif hakları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyerek emeklerini ve servetlerini zarara uğratabilirler. Bu konuda daha bilinçli davranarak, uzman desteği alarak haklarınızın korunmasında ihmalci olmayınız. Uluslararası hukuk boyutları da bulunan bizim uzmanlık alanımız olan bu konuda haklarınızı birlikte koruyalım. ..

DETAYLI BİLGİ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?