Avukat Sercan Önal ile NJ Kişisel Yaralanma Hukuku Söyleşisi
10.12.2019

Daha önceki yazımızda sizlerle John Onal & Associates PC Hukuk Bürosunun kurucu ortağı ve partnerlerinden birisi olan Avukat Sercan Önal ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi paylaşmıştık. Bu söyleşimizde de ağırlıklı olarak New Jersey kişisel yaralanma hukuku (personal injuriy) üzerine konuştuk.

Avukat Sercan Önal Kısa Biyografi: John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu kurucu partneri olan Avukat Sercan Önal, lisans eğitimini Temple Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Ön Hukuk bölümlerinde çift ana dal olarak yapmıştır. Newark Rutgers Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk eğitimini tamamlayan Önal, 2016’da New York ve New Jersey bölgesinde hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sunmak için John Onal & Associates Hukuk Bürosu’nu Av. Fatih Yiğit ile birlikte kurmuştur. Başta bu bölgelerde yaşayan Türklerin hukuki ve göçmenlik sorunları ile Amerika’da yatırım gibi konularda alternatif, hızlı ve etkili çözümler sunmaktadır.

avukat Sercan önal

Avukat Sercan Önal ve John Onal & Associates PC temel olarak hangi alanlarda hizmet vermektedir?

Avukat Sercan Önal: John Onal & Associates PC olarak temel hedefimiz, başta bölgede yaşayan Türk hemşerilerimiz olmak üzere tüm müşterilerimize göçmenlik hukuku, şirketler hukuku, emlak alım satım danışmanlığı, marka, marka tescili ve patent hukuku alanları gibi temel hizmet alanlarında etkin hizmet vermektir. Tüm bunların yanı sıra firmamızın uzmanlık alanına, New Jersey işisel yaralanma (personal injury) hukuku alanını da eklediğimizi ve araba kazaları, kişisel yaralanmalar, kayıp düşme kaynaklı yaralanmalar, hakaret ve kişisel karalama kaynaklı zararlar, köpek ısırması sonucu ortaya çıkan yaralanmalar gibi oldukça geniş bir alanda değerli müşterilerimize hizmet vermeye başladığımızı gururla paylaşmak isterim.

Daha önce de değindik ama okuyucularımızın merakını gidermek için bir kez daha sormak istiyorum: Temel müşteri kitleniz kimdir?

Avukat Sercan Önal: Yukarıda bahsi geçen uzmanlık alanımızın tamamında başta Türk müşterilerimizi olmak üzere herkese hitap ediyoruz. Firmamızın uzmanlık alanını dikkate aldığımızda özellikle Amerika’da yatırım yapmak, emlak satın almak, işletmesiyle ilgili marka ya da patent hukuku sorunlarını takip etmek isteyenler temel müşteri kitlemizi oluşturmaktadır. Ayrıca  ABD vizeleri , Green Card, ABD’de şirket kurmak ve ABD vatandaşlığı konularında çözüm arayan değerli müşterilerimize de memnuniyetle hizmet vermekteyiz.

avukat Sercan önal

Avukat Sercan Önal: Yukarıda ifade ettiğim gibi bu yıl itibariyle uzmanlık alanlarımızdan birisi olan New Jersey’de kişisel yaralanma (personal injury) hukuku alanında da desteğe ya da hukuki yardıma ihtiyaç duyan tüm müşterilerimize hizmet vermeye başladığımızı duyurmak isterim. Trafik kazası, kayıp düşme, hakaret, kişisel karalama, ya da köpek ısırması gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan kişisel yaralanmalar nedeniyle sorun yaşayan herkesi firmamıza bekleriz. New York’ta Türk Avukat sloganıyla hizmet vermekten gurur duyan firmamızla kontak kurmalarını tavsiye ederiz. Avukat Sercan Önal olarak doğrudan benimle görüşebilecekleri gibi kurucu ortağımız olan Av. Fatih Yiğit ile de randevu ayarlayarak yüz yüze görüşebilirler. Kendi ana dillerinde hizmet alabilmenin konforunu yaşayacaklarını garanti edebilirim.

New Jersey’de En Yaygın Kişisel Yaralanma Türleri Nelerdir?

Avukat Sercan Önal: Kişisel yaralanmaya neden olan pek çok hadise olsa da izninizle en yaygın kişisel yaralanma türlerine kabaca değinmeye çalışalım. Konuya girmeden önce izninizle, kişisel yaralanma hukukunun ne olduğuna genel hatlarıyla değinmek istiyorum. Böylece okuyucularımızın daha geniş bir perspektiften bakmasına katkı sağlamış oluruz. Haksız eylem olarak adlandırılan kişisel yaralanma hukuku, tüzel ya da gerçek bir başka kişinin kasıtlı bir fiili veya bir ihmali sonucunda meydana gelen zararın, yaralanan kişiye tazminat olarak ödemek suretiyle bu durumun telafi edilmesini öngören bir alandır. Ancak hemen belirtelim ki, kişisel yaralanma iddiasına yol açabilecek pek çok durum vardır ve söz konusu yaralanmalar spontane olarak hukuki sorumluluk doğurmaz.

avukat Sercan önal

Avukat Sercan Önal: Bu genel çerçeveyi ortaya koyduktan sonra şimdi en yaygın kişisel yaralanma türlerine değinebiliriz. New Jersey en yaygın kişisel yaralanmaları arasında başlıca trafik kazaları, kayıp düşme kaynaklı yaralanmalar, tıbbi uygulama ve tedavi kaynaklı hatalar sonucunda ortaya çıkan zarar ve yaralanmalar, iftira, hakaret ve karalama, köpek ısırması, saldırı ve yaralamalı eylemler gibi diğer kasıtlı haksız eylem türleri gösterilebilir.

En Yaygın Kişisel Yaralanma Türü Olan Araba Kazalarını Biraz Daha Açabilir miyiz?

Avukat Sercan Önal: Sizin de belirttiğiniz gibi trafik kazaları, ABD’de ve New Jersey’de en çok görülen kişisel yaralanmalardan birisidir. Bu tür kazalar, bilindiği gibi çoğunlukla sürücülerin trafik kurallarının bir ya da birden fazlasını ihlal etmesi ya da aracını dikkatli bir şekilde sürmemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak ihmal ya da kusuru sonucunda kişisel yaralanmaya neden olan bir sürücü, bu yaralanmalar sonucunda ortaya çıkan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Bu tür davranışların cezai müeyyideyi içermesi durumunda haklarında ceza takibatı da yapılabilmektedir.

avukat Sercan önal

Yanlış Tedavi ve Tıbbi Uygulama Sonucunda Ortaya Çıkan Kişisel Yaralanmalara da Değinebilir miyiz?

Avukat Sercan Önal: Elbette! Yanlış tedavi ya da hatalı tıbbi uygulama nedenleriyle, herhangi bir sağlık çalışanı tarafından uygun olan tedavi ve uygulama işlemlerinin dışına çıkılması durumunda tedavi olan kişinin kişisel olarak zarara uğramasına sebebiyet verilmesi söz konusu olduğunda da mali ve hukuki sorumluluk ortaya çıkabilmektedir. Burada temel olan husus şu, bu şekilde bir kişisel yaralanmada sorumluluktan söz edebilmek için uygulanan tıbbi tedavi ve uygulamanın mutlaka prosedür dışı bir uygulama olmasıdır. Ancak uygulanan tedavinin tıbbi prosedürlere uygun olmasına rağmen tedavinin başarısız olması ya da hastanın iyileşmemesi durumlarında yanlış tedavi ya da hatalı tıbbi uygulama varsayımıyla herhangi bir dava açılamayacağını belirtmeden geçmeyelim.

avukat Sercan önal

Peki Kayıp Düşme Kaynaklı Kişisel Yaralanmalarda Durum Nedir?

Avukat Sercan Önal: İlk bakışta kimi okuyucularımıza önemsiz gibi gelse de kayıp düşme sonucunda ortaya çıkan kişisel yaralanmalar da yaygın haksız eylemler arasındadır. Gerek mülk ve bina sahipleri gerekse kimi özel durumlarda kiracı konumunda olan insanlar üçüncü kişilerin yaralanmaması için gerekli tüm tedbirleri almakla mükellef olsalar da sorumlu tutulabilmeleri için belli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu ve benzeri durumlarda sorumluluk için kazanın öznel koşullarına ve ilgili eyalet mevzuatına bakmak ve ona göre karar vermek gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluğun genel hatlarını çizmek için kabaca kusurlu sorumluluk ilkesi bağlamında ortaya konan illiyet bağının temel belirleyici ilke olduğunu ifade edebiliriz. 

avukat Sercan önal

Hakaret ya da Karalama da Bir Kişisel Zarar mıdır?

Avukat Sercan Önal: Aslında hakaret ve karalama, iftiranın bir çeşidi olarak kabul edilmektedir ve mutlaka hukuki yaptırıma tabidir. Hakaret ve karalamanın söz konusu olabilmesi için sizin hakkınızda gerçek dışı olarak verilen bir beyanın olması ve bu beyan nedeniyle kişisel itibarınızın lekelenmesi gerekmektedir. Bu yönüyle elbette haksız fiil kategorisine girmektedir ve yaptırıma tabidir. Bu tür davalarda, ispat yükümlülüğü davacıya düşmektedir ve karalama ya da hakarete maruz kaldığını iddia eden davacı, bu haksız eylemin kim tarafında ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin ispat edilmesi beklenmektedir.

Avukat Sercan Önal: Örneğin Avukat Sercan Önal olarak herhangi bir şekilde doğru olmayan ithamlarla karalamaya maruz kaldığımı varsayın. Böylesi bir durumda beyanı veren kişinin hukuken sorumlu olabilmesi için benim Avukat Sercan Önal olarak beyanın gerçek dışı olduğunu ispat etmem beklenmektedir.  Doğal olarak, herhangi bir hakaret ya da karalama durumunda, doğru olmadığı iddia edilen söz ya söylemlerin yapıldığının ve bu söylemler nedeniyle de kişisel bir zararın meydana geldiğinin ispat edilmesi yeterli olmaktadır. Bu durumun tek istisnası ünlüler ya da kamuya mal olmuş kişilerle ilgili yapılan açıklamalar, sözler ve beyanlardır. Böylesi durumlarda ilgili söz ve söylemlerin mutlaka kasıtlı ve niyetle yapıldığının ispat edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak, gerçek dışı bir söylemin sadece doğru olmadığının ispatı değil kasıtlı ve kötü niyetli olarak ifade edildiğinin de ortaya konulması gerekmektedir.

Pekâlâ Can Dostlarımız Köpeklerin Isırması Sonucu Ortaya Çıkan Zararlar?

Avukat Sercan Önal: Sadık can dostlarımız içgüdüleriyle hareket ettikleri için zaman zaman istemeseler de kimi zararlara sebebiyet verebilmektedirler. Bu konudaki mevzuat her ne kadar eyaletten eyalete değişse de genel olarak can dostlarımızın vermiş oldukları zararlar ve kişisel yaralanmalar sonucunda köpek sahiplerinin sorumlulukları ortaya çıkmaktadır.

avukat Sercan önal

Diğer Haksız Eylemlerde Durum Nasıldır?

Avukat Sercan Önal: Pekçok kişisel yaralanma durumunun tersine, kasıtlı haksız fiiler ya da müessir fiiller, ihmal ya da dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan zararlara ya da kazalara bağlı olarak ortaya çıkmamaktadır. Tam tersine zarar veren kişinin kasıtlı olarak zarar vermesine ya da müessir fiiline dayanmaktadır ve maddi-hukuki zararın tazminin dışında ceza kovuşturmasına da konu olabilmektedirler. Kişisel Yaralanma Hukukunda Haklarınız adlı bloğumuzda da örnek olarak ele aldığımız gibi birisinin kasıtlı olarak başka birine fiziki bir saldırıda bulunması halinde suç duyurusunda bulunup o kişi hakkında haksız fiil nedeniyle ceza takibatı başlatılması için dava açabilir. Buna paralel olarak, bu haksız eylem nedeniyle ortaya çıkacak muhtemel zararlarının karşılanması için hukuk mahkemeleri nezdinde söz konusu kişisel yaralanmalar nedeniyle hukuk davası da açabilir.

Röportaj için çok teşekkür ederiz. Kişisel yaralanma hukuku ya da diğer konularda desteğe ihtiyaç duyan takipçilerimiz, Avukat Sercan Önal ve Ekibine nasıl ulaşabilirler?

Avukat Sercan Önal: Rica ederim. Uzmanlık alanımıza giren her konuda değerli takipçilerimiz ve müşterilerimiz bizlere e-mail ve telefon yoluyla her zaman ulaşabilirler. Ayrıca takipçilerimiz kurum avukatlarımız olan Avukat Fatih Yiğit veya şahsım Avukat Sercan Önal ile görüşmek istediklerinde ofise gelmelerine gerek kalmaksızın randevu ayarlayabilmektedirler.

avukat Sercan önal

Avukat Sercan Önal: Takipçilerimizin özellikle sitemizi ve blog sayfamızı da yakında takip etmelerini öneriyorum. Haber, makale ve bloglarımızı sürekli olarak yeniliyor ve hizmet verdiğimiz alanlardaki güncel gelişmelerden takipçilerimizin ve müşterilerimizin sürekli olarak haberdar olmaları için büyük çaba harcıyoruz. Ayrıca takipçilerimiz, Amerikan vizeleri, göçmenlik hukuku, Amerika’da şirket kurmak ya da Amerika vatandaşlığı başvuru süreci gibi alanlarda merak edilen diğer konularda da en güncel bilgilere ulaşmak için sitemizisosyal medya hesabımızıYoutube kanalımızı ve bloğumuzu takip edebilirler. Takipçilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu olarak destek vermekten büyük mutluluk duymaktayız.

Avukat Sercan Önal: Bunun yanı sıra Amerika’da Türk avukat ya da New York’ta Türk hukuk bürosu sloganıyla hareket eden ve bu alandaki iddialı hukuk firmalarından birisi olan firmamız, ana dillerinde avukatlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımıza da hizmet vererek Amerika’da Türk avukat ile çalışmanın avantajlarını sağlamanın gururunu yaşamaktadır.

Türkçe makalelerimiz için tıklayınız.

İngilizce makaleler için tıklayınız.

Bu Haberleri de Okudular

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’de yasal ve daimî ikamet olarak süresiz kalmasına olanak veren ve ABD Göçmenlik Bürosu tarafından takip edilen bir uygulamadır. ABD’de kalıcı olarak yaşamanızı, çalışmanızı ya da eğitim almanızı sağlayan Green Card ile belirli aralıklarla ülke dışına seyahat etme imkanına sahip olduğunuz gibi zamanla belli koşulların yerine getirilmesi durumunda ABD vatandaşlığı da kazanabilirsiniz. ABD Green Card sahibi olabilmek için farklı zaman periyotları ve gereksinimlere sahip olan aşağıda detaylarını bulabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

2021 yılı için Green Card Başvuru Süreci yakında başlayacak. Daha önce başvuranların yanı sıra ilk kez bu sene başvuracakların da bu seneki Green Card basvuru süreci heyecanla beklediklerini biliyoruz. Biz de Green Card başvuru süreci başlamadan önce Green Card’ın ne olduğu ve bu sürecin nasıl tamamlanması gerektiği hakkında bir şeyler yazalım istedik. Böylece size Amerika’nın kapılarını sonuna kadar açacak ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak bu süreci önceden öğrenme şansınız olacak...

DETAYLI BİLGİ
DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DV çekilişini kazanan yaklaşık 85.000 kişi arasında olmanız Green Card sahibi olmayı garantilediğiniz anlamına gelmiyor. Bir an önce DS-260 formunu doldurup göndermeniz Green Card alma ihtimalinizi yüksek tutmak için önemlidir. Her yıl Green Card verilen kişi sayısının 55.000 olduğunu, mülakat için randevu tarihi verilmiş olsa da o tarihten evvel 55.000 kişilik kotanın dolması halinde konsolosluk mülakatı yapılmayacağını da hatırlatmak isteriz...

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

New jersey’de bir kaza sonucu yaralanmanız sonrasında hukuki haklarınızın takibi ve kayıplarınızın tazmini önemelidir. Kişisel yaralanma sonrası haklarınızı karmaşık hukuki süreçlerle sigorta şirketlerine karşı kendiniz takipte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte uzman hukukçulardan destek almanız haklarınızın muhafazası açısından lehine olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 vizeleri Öğrenciler, akademik çalışma yapanlar yada kısa eğitim programları için gidenlerin sıklıkla terih ettiği programlardır. Ancak bunlar arasınsa bazı önemli nüaslar vardır. Gerek Amerika’da kalacağınız süreyi sıkıntıya sokmamak gerek ise yeniden dönmede bazı zaman sınırlamaları ile karşılaşmamak için bu konuda profesyonel destek almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Kazaya sebep olmamakla birlikte kazadan maddi veya manevi olarak zarar gördüyseniz, yaralanmalarınız için kişisel yaralanma davası ile tazminat almayı hak ediyorsunuz ve kazadan sonuçta sorumlu olan kişi veya insanlar bunu tazmin edecek kişi (ler) olmalıdır. Siz veya sevdiğiniz bir kişi New Jersey'de bir araba kazasında yaralandıysa ve kişisel yaralanma davası açmakla ilgileniyorsanız, bir avukata danışmak ilk adımdır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika medya vizesi, yabancı medya temsilcilerinin bir iş ya da görev için ABD’ye seyahat etmeleri durumunda gereken bir vize türüdür. Amerika I vizesi (Amerika medya vizesi) hakkına sahip olabilecek medya temsilcileri arasında; haber fotoğrafçıları, medya çalışanları, yayınevleri ve prodüksiyon stüdyoları çalışanları, ABD’de büroya sahip olan bir medya kuruluşu çalışanları, gazeteciler ve haber fotoğrafçıları bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Ürününüz veya hizmetiniz ne kadar kaliteli olursa olsun; marka, patent, telif hakkı Amerika pazarında olmazsa olmazınızdır. 330 milyonluk ve alım gücü yüksek olan bir pazarda kalıcı olmak istiyorsanız patent, marka ve telif haklarınıza yatırım yapmak zorundasınız. Fason üretim ya da no name üretimle nereye kadar gidilebileceğini son 30 yılda acı tecrübelerle öğrenmiş olduk. Dünya pazarlarına girmede ABD pazarının referans yönünü de göz önüne almak durumundayız. Mesela gıda ürünleri pazarlayan bir şirket iseniz Amerika'da FDA’dan (Federal İlaç ve Gıda Teşkilatı) alacağınız bir onay belgesi sizi çok şey kazandıracaktır. Bu onay ile Dünyanın pek çok ülkesine hem kolay ihraç yapabilirsiniz hem de yeni alacağınız onaylarda daha az zorlukla karşılaşırsınız. Türkiye'deki girişimcilerin Amerika pazarında patent, marka ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti almak size hem zaman hem de maddi getiri sağlayacaktır...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanmanız gerekebilir. Yeterli nakit varlığınız yoksa ya da kredi maliyetleri nakit paranızın reel getirisinden daha düşükse kredi kullanımı gündeme gelecektir. ABD’de bir yabancının nakit olarak emlak almasının önünde yasal olarak bir engel yoktur. Sadece bazı birliklerin (association) aidatlar gibi alacaklarını garanti altına almak amacı ile uyguladıkları kısıtlamalar söz konusudur. Kredi (Mortgage) kullanarak emlak alma gündeme geldiğinde bazı yasal süreçlerin tamamlanması gerekecektir. ABD vatandaşı olmayan bir yabancı emlak alımlarında %50 ye varan oranlarda kredi kullanabilir ancak bunun için ABD’de işlem gören özel bir bankada en az 100.000 $ bakiyeye sahip bir hesabınn olması gerekmektedir. ABD’de mali bir geçmişinizin olmaması kredi oranlarını biraz yükseltecektir. Kredi onaylanma aşamasında denetim (inspection), harita çizim (survey) ve değerlendirme (appraisal) aşamaları olumlu olarak geçildikten sonra alım-satım işlemine geçilecektir. Bütün bu aşamaları..

DETAYLI BİLGİ
Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Genel Green Card müracaat programından farklı olarak akademisyenlere çekilişten muaf olma hakkı tanıyan, doğrudan Green Card alımı için istisnai bir yoldur. Başvuranın phd sahibi olmasının yanında yaklaşık 10 yayın ve 50 atıf ile sürekli oturum hakkı kazanabileceği bu yolu, işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, denemelisiniz. Size hayallerinizi daha erken gerçekleştirme imkanı sunabilir...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da şirket kurma süreci içinde şirket adının belirlenmesi, yer seçimi ve şirket türünün belirlenmesi gibi kararlar ile başlamaktadır. Daha sonra ana sözleşmenin hazırlanması ve kayıtlı aracı şeçimi bu süreçte önemli adımlardır.) Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number) veya Kişisel Vergi Kimlik Numarası (Individual Taxpayer Identification Number) ya da İşveren Kimlik Numarası (Employer Identification Number) numaraları almanız gerekmektedir. Son aşamada banka hesabı açarak şirketinizi faaliyete hazır hale gelecektir. Amerika’da şirket kurma süreci içinde yer seçimi neden çok önemlidir. Çünkü vergi avantajları, masrafların azlığı ve raporlama kolaylıkları bazı eyaletleri cazip kılmaktadır. Ayrıca davaların çözümünde adil ve süratli kararlar alan kurumsallaşmış mahkemeler Delaware ve Nevada gibi eyaletleri ön plana çıkarmaktadır. Şirket kurma kararında şirket türünün belirlenmesi bazı avantajları elde etmek için önemli bir adımdır. Pek çok yatırımcının LLC (Limited Şirket) kurmayı tercih ettiğini görmekteyiz...

DETAYLI BİLGİ
Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da patent almak konusunda bundan önceki bloglarımızda geniş bilgi verdik. Patent kavramını, patent çeşitleri olan fayda, bitki tasarım patentlerini açıkladık. Bu patent türlerinin ne kadar süre koruma sağladığı konusunu ve başvuru süreçlerini işledik. Başka bir bloğumuzda bu patent türlerinin benzerlik ve farklılıklarını ele aldık. Son olarak bu konuda Amerikada patent almanın mı yoksa uluslararası patent almanın mı daha geniş bir yaklaşım olduğunu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde inceledik. Amerikada patent almak konusunda buraya kadar Amerikan Hukuk ve uluslararası hukuk çerçeve içerisinde açıklayıcı bilgiler verdik. Bu yazımızda patent konusunun önemini rakamların ya da istatistiki verilerin dili ile açıklayacağız. Amerikada patent konusunda resmî otorite olan USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi) tarafından hazırlanan istatistikler, Avrupa Patent Ofisi(EPO) ve Türkiye Patent Kurumu verileri esas alınarak hazırladığımız incelememizde girişimciler için Amerikada patent almak dünya pazarları için neden önemlidir konusunu ele alacağız. Aslında bu yazıda yorumdan çok rakamlar, istatistikler konuşacak...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve emlak vergisi özellikle Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı zamanların çok konuşulan konularından birisidir. Bu özellikle gayrimenkul vergileri için geçerlidir. Emlaklarda 2020 yılı için uygulanacak 11.58 milyon Dolarlık federal vergilendirmeye başlama sınırının aşağıya çekilmesi tartışılmaktadır. Nebraska, Iowa, Kentucky, Pennsylvania, New Jersey, Maryland veraset ve intikal (miras) vergisi talep eden eyaletlerdir. 13 eyalette emlak vergisi vardır. Bu eyaletler; Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington’dur. Emlak vergisi talep eden eyaletlerin kendi belirlediği vergilendirmeye başlama sınırları federal eşiğin oldukça altındadır. Massachusetts ve Oregon, 1 milyon dolar ile en düşük limit belirleyen eyaletlerdir. Bu sınırı New York eyaleti 5.74 Milyon Dolarlık olarak belirlemiştir. Emlağın değeri bu rakamları aşarsa emlak vergisi ödenecektir. Miras ve emlak vergileri konusunda uzman Avukat desteği almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da şirket kurmada pazar ve müşteri analizi sizin şirketinizin geleceğini belirleyecektir. Doğru bir Pazar ve müşteri analizi sizi başarıya taşıyacaktır. Benzer şekilde yanlış ya da eksik analizler size hem para hem de zaman kaybettirecektir. Alaska’da buzdolabı ihtiyacını belirlemek ve bunun tanıtımında başarılı olmak ancak iyi bir pazar ve müşteri analizi ile mümkündür. Amerika’da kuracağınız şirketin başarısı yasal alt yapınızın sağlam olmasıyla beraber buradaki pazar kurallarını, tüketici haklarını, tüketici davranışlarını ve müşteri yapısını ne kadar iyi bildiğinize de bağlıdır. Satın alma güçleri, satın alma sıklıkları, kalite algıları, sosyal yaşamlarını tanımak size yol gösterecektir. Pazar analizi konusunda özellikle ürün teslimatında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin çok dikkate alınması gerekmektedir. Çabuk karar veren ancak memnun olmadığı ürünü hemen iade edebilecek ve 2 saat içinde ürün teslim almayı isteyebilecek bir pazara girmek istediğinizi çok iyi bilmelisiniz...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’ de emlak ve miras vergileri nasıl azaltılır sorusunun cevabında yasal imkanları blmeniz yol gösterici olacaktır. Bu yazımızda açıklayacağımız 4 (dört) yöntemden size en uygun olanını kullanarak sevdiklerinize daha iyi bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Limited Şirket (LLC) kurmak ve nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) oluşturmak kullanabileceğiniz ilk seçeneklerdir. Kurulacak bir Limited Şirket (LLC), bireylerin varlıklarını devirden sonra bile bu malları ömürleri boyunca yönetmelerine imkan sağlar. Limited Şirketler bireylerin varislerine hediye vermesini kolaylaştırabilir ve bu nedenle veraset intikal vergisine tabi varlıkların değerini en aza indirebilir. Nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) ile evinizin mülkiyetini bir fona (trust) aktarabilir ve fon süresi boyunca, kira ödemeden evinizde yaşamaya devam edebilirsiniz. Sürenin sona ermesi ile yararlanıcılarınız mülkünüzü devralacaktır. QPRT’yi hem birincil ikametgâhınız hem de tatil eviniz için aynı anda yaparak vergilendirilecek mülklerinizi azaltabilirsiniz. Bir diğer yöntem malvarlığınızı nitelikli hayır kurumlarına bağışlamaktır. Son olarak hediye vermek konusu da kullanımı son derece pratik bir çözümdür. Her hukuki yöntemin sınırlamaları vardır. Emlak konusunda uzman Avukat desteği faydalı olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili emek ve masraflarınızın korunması açısından önem taşımaktadır. Yıllarca çalışılarak oluşan değerlerinizi kaybedebilirsiniz. Fikri mülkiyet haklarınızı marka, patent ya da telif hakkı kaydı yaptırarak koruma altına almazsanız ABD gibi pazarlara girmeniz kısıtlanabilir. Uzun yıllar nesiller boyu oluşan birikiminizi kapısı ya da kilidi olmayan bir eve koyar mısınız? Bütün birikimlerinizin olduğu çok görkemli eviniz hem de içi değerli mücevherlerle süslü ama koruması güvenliği yok. Sizi adınıza tapusu bulunmuyor. Altın yumurtlayan tavuğunuzun sizi adınıza resmi kaydı olmaması nasıl makul karşılanabilir. Pek çok kişi ya da şirket patent, ticari marka veya telif hakları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyerek emeklerini ve servetlerini zarara uğratabilirler. Bu konuda daha bilinçli davranarak, uzman desteği alarak haklarınızın korunmasında ihmalci olmayınız. Uluslararası hukuk boyutları da bulunan bizim uzmanlık alanımız olan bu konuda haklarınızı birlikte koruyalım. ..

DETAYLI BİLGİ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?