Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?
21.02.2020

“Amerikada patent almak neden önemlidir?” sorusununa cevap ararken 30 Ekim 2019 tarihinden kısa bir süre sonra yayınlanan UPSTO nun yayınladığı 2019 yılı faaliyet raporunu ve istatistikleri inceledik. Dünyada patent istatistikleri yayınlayan ülke istatistik kurumlarının yanında bölgesel kuruluşlar da bulunmaktadır. Avrupa Patent Ofisi (EPO) bu kurumlardan b iridir. EPO da yıllık raporlar yayınlamaktadır. Ancak henüz 2019 yılı raporu yayınlanmamıştır. Bu yazımızdan önce EPO nun yayınladığı yıllık istatistik verilerini de inceleyerek kıyaslamalı bir analiz yapmaya çalıştık.

         Yıllar İtibari ile ABD’de Verilen Patentler (1999– MY 2019)

          Yılı

Fayda

Tasarım

Bitki

Yenileme

Toplam

1999

142,852

15,480

436

393

159,161

2000

164,486

16,718

453

561

182,218

2001

169,571

17,179

563

504

187,817

2002

160,839

15,096

912

465

177,312

2003

171,493

16,525

1,178

394

189,590

2004

169,295

16,533

998

343

187,169

2005

151,077

13,395

816

195

165,483

2006

162,509

19,072

1,106

500

183,187

2007

160,306

22,543

979

548

184,376

2008

154,699

26,016

1,179

662

182,556

2009

165,213

23,415

1,096

398

190,122

2010

207,915

23,373

978

861

233,127

2011

221,350

21,295

816

969

244,430

2012

246,464

21,953

920

921

270,258

2013

265,979

22,453

842

809

290,083

2014

303,930

24,008

1,013

661

329,612

2015

295,460

25,438

1,020

531

322,449

2016

304,568

27,830

1,250

459

334,107

2017

315,366

30,270

1,247

360

347,243

2018

306,912

30,849

1,251

500

339,512

2019

336,855

31,832

1,193

554

370,434

 

(Amerika Birleşik Devletlerinde mali yıl (MY) 1 Ekim-30 Eylül dönemini kapsamaktadır.)

amerikada-patent-almak-neden-onemlidir-istatistikler-ne-anlatiyor1                                                                               Amerikada patent almak dünyaya açılmaktır

Amerika Patent Türleri Arasındaki Farklar” başlıklı yazımızda Amerika Birleşik Devletleri hukuku mevzuatı çerçevesinde verilen patentlerin türlerini, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları anlattığımız yazımızda patent başvurularının önmeli bir kısmının fayda (utility) patent başvuruları olduğunu açıklamıştık. USPTO verileri çerçevesinde 2019 yılında verilen toplam 370.434 patentin 336.885 inin fayda (utility) patenti olduğunu görmekteyiz.

Amerika'da Patent almak Neden Önemlidir? Sorusuna Ülke Patent Sayıları Cevap Veriyor

“Amerikada patent almak neden önemlidir?” konusuna  gelmeden önce daha önceki yazılarımızda Amerikan pazarının büyüklüğünü rakamlarla açıklamıştık.

Nüfusun 330 milyonu aştığını, kişi başına 60.000 dolarlık satın alma gücü ve 20 trilyon dolarlık GSYİH’si ile dünyanın en büyük pazarlarından biri olduğunu ifade etmiştik. Yine resmi veriler çerçevesinde ABD’nin 2018 yılı ithalat rakamları ile mal ve hizmet ithalatı toplamı 3.121 trilyon dolara mal ithalatı 2.563 trilyon dolara ulaşan pazarı her işletme için ne kadar önemli olduğunu belirttik. 

Yabancı Ülke Vatandaşlarına USPTO tarafından 2015-2019 Yıllarında Verilen (Fayda, Tasarım ve Bitki) Patentleri

Residence

2015

2016

2017

2018

2019

Total

168,050

173,650

180,275

177,548

193,381

Ülke

         

Afganistan

Cezayir

1

2

1

Arjantin

74

89

93

83

115

Ermenistan

8

5

15

8

21

Avustralya

1,937

1,888

1,964

1,966

2,136

Avusturya

1,248

1,416

1,613

1,528

1,618

Azerbaycan

1

1

2

1

1

Belçika

1,234

1,315

1,359

1,408

1,447

Bosna -Hersek

2

2

3

1

Breziya

372

399

396

442

432

Kanada

7,487

7,258

7,532

7,226

7,793

Hong Kong

805

825

892

973

1,073

Çin

8,598

10,988

14,147

16,315

20,834

Çek Cum.

197

219

264

350

383

Danimarka

1,186

1,221

1,248

1,270

1,320

Mısır

32

41

40

51

45

Finlandiya

1,437

1,604

1,727

1,597

1,545

Fransa

7,034

6,907

7,365

6,991

7,532

Almanya

17,485

17,568

17,998

17,434

18,761

Yunanistan

66

87

117

110

133

Macaristan

146

193

183

139

145

Hindistan

3,328

3,685

4,206

4,248

5,075

Endonezya

25

24

21

9

13

İran

26

32

33

55

86

Irak

1

1

Irlanda

523

570

612

628

755

Israil

3,839

3,820

4,306

4,168

4,630

İtalya

3,060

3,158

3,212

3,247

3,718

Japonya

54,487

53,046

51,743

50,012

53,176

Ürdün

9

7

11

16

19

Kazakistan

5

2

2

2

10

Kenya

2

5

5

9

12

Kuzey Kore

Güney Kore

19,615

21,865

22,687

22,054

22,427

Kuveyt

78

54

48

27

44

Kırgizistan

Lübnan

14

19

13

9

25

Malezya

266

301

270

239

296

Meksika

215

246

315

385

411

Fas

3

1

2

3

7

Myanmar

1

Hollanda

2,732

2,941

3,133

3,216

3,340

Yeni Zellanda

342

349

374

376

435

Norveç

625

720

628

636

676

Umman

5

1

4

5

3

Pakistan

17

19

18

16

26

Polanya

201

265

281

291

337

Portekizl

68

83

115

110

151

Katar

8

9

20

28

33

RusyaFederasyonu

457

542

570

536

615

Suudi Arabistan

339

442

541

608

871

Singapur

1,074

1,018

1,043

1,071

1,102

Güney Afrika

198

208

216

190

202

İspanya

857

940

927

965

1,058

İsveç

2,828

3,044

3,328

3,164

3,321

İsviçre

2,745

2,905

3,022

2,893

3,198

Suriye

2

2

1

Tayvan

12,317

12,738

12,540

11,424

11,857

Tunus

4

3

4

2

5

Türkiye

128

149

190

181

252

Turkmenistan

1

1

Birleşik Arap Emirl.

57

60

95

100

98

İngiltere

7,143

7,289

7,633

7,549

8,493

Özbekistan

1

1

3

Venezüella

24

15

7

9

10

                         

amerikada-patent-almak-neden-onemlidir-istatistikler-ne-anlatiyor2

 Patent ve innovasyon arasında karşılıklı olumlu bir etkileşim vardır.

Yukarıdaki listenin analiz edilmesi ile gelişmişlik seviyesi arasında bağlantı kurmanın mümkün olabildiği görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin patent alma sayılarıları ile gelişmekte olan yada az gelişmiş ülkelerin patent alma sayıları arasında keskin bir fark bulunmaktadır. Az gelişmişlik kısır döngüsünün burada kendisini çok net gösterdiğini görmekteyiz. Tüm ülkeleri kapsayan listenin çok uzun olmasından dolayı listede kısaltma yapmak zorunda kaldık. Ancak tüm listeye USPTO web adresi üzerinden ulaşmak mümkündür. Benzer rakamları Avrupa Patent Ofisi (EPO) verilerinde de görmekteyiz.

USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ile Çin, Güney Kore ve Japonyadan ilgili kurumların katılımı ile oluşturulan IP5 (5 Ülke Fikri Mülkiyet Hakları Ofisleri) birliği verilerine göre 2017 yılı sonunda yürürlükte olan 13,6 milyon patentin % 32'si Avrupa Patent Birliği Ülkelerinde, % 22 si ABD'de, % i Japonya'da, % 7 si Güney Kore'de ve % 9'u Çin de geçerlidir.

Avrupa patent başvurularının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ABD kaynaklı başvuruların % 25 gibi yüksek bir orana karşılık geldiğini görmekteyiz. Avrupa Patent Ofisinin detaylı ancak çok fazla sayfalar alacağı için burada sunamadığımız istatistikleri çerçevesinde ABD şirketlerinin patent başvurularında ne kadar etkin olduğunu görmekteyiz. 

ÜLKELER

     2018

2017

DEĞİŞİM

 

ABD

43 612

42 463

2.7%

   
   

ALMANYA

26 734

25 539

4.7%

   

JAPONYA

22 615

21 774

3.9%

   

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ

15 165

14 474

4.8%

   
   

FRANSA

10 317

10 619

-2.8%

   
   

DİĞER ÜLKELER

9 925

8 766

13.2%

   
   

ÇİN

9 401

8 641

8.8%

   
   

İSVİÇRE

7 927

7 354

7.8%

   
   
   

KORE

7 296

6 457

13.0%

   

HOLLANDA

7 140

7 043

1.4%

   

İNGİLTERE

5 736

5 321

7.8%

   

İTALYA

4 399

4 360

0.9%

   

İSVEÇ

4 050

3 783

7.1%

   

Ülke olarak 330 milyonu aşan nüfusu ile her bir milyonluk nüfus için düşen patent sayısında da ABD nin yüksek bir orana sahip olduğunu görmekteyiz.

SIRA 

 ÜLKE

HER BIR MILYON   NÜFUS IÇIN DÜŞEN BAŞVURU SAYISI

NÜFUS

   TOPLAM      MÜRACAAT

1.

İsviçre

955.9

8.293

7 927

2.

Hollanda

416.3

17.151

7 140

3.

Danimarka

411.4

5.810

2 390

4.

İsveç

403.3

10.041

4 050

5.

Almanya

332.3

80.458

26 734

6.

Finlandiya

312.1

5.537

1 728

7.

Avusturya

260.7

8.793

2 292

8.

Belçika

204.0

11.571

2 360

9.

Japonya

179.2

126.168

22 615

10.

israil

172.8

8.425

1 456

11.

İrlanda

158.0

5.068

801

12.

Fransa

153.2

67.364

10 317

13.

Güney Kore

141.9

51.418

7 296

14.

ABD

132.5

329.256

43 612

15.

Norveç

113.5

5.372

610

16.

Porto Rika

110.8

3.295

365

17.

İngiltere

88.1

65.105

5 736

18.

Singapur

87.2

5.996

523

19.

Tayvan

75.0

23.546

1 767

20.

İtalya

70.7

62.247

4 399

Avrupa patent verileri içinde özellikle teknoloji alanlarına dağılımı incelendiğinde, tıbbi teknoloji, dijital iletişim, bilgisayar teknolojisi, elektrikli makine, cihaz,ve enerji gibi katma değeri yüksek alanların ön sıralarda olduğunu görmekteyiz. İnnovasyonun ne kadar önemli olduğunu bu dağılımdan da görebilmekteyiz.

amerikada-patent-almak-neden-onemlidir-istatistikler-ne-anlatiyor3

Patent Silikon vadisi gibi gelişmiş pazarlarda daha önemli bir değerdir

Doğurgan döngü dediğimiz konunun birbirini nasıl olumlu olarak etkilediğini hem ülke hem de bölge bazında görüyoruz. Kümelenme (clustering) konusunda başarılı örnekleri gerek Silikon Vadisi ve gerek Hollywood gibi başarılı uygulamalarla görmekteyiz. Patent ve markalaşma konularında da etkili ve büyük ölçekli pazarların tüm dünyaya açılma anlamında bir gereklilik olduğunu söyleyebiliriz.

Avrupa Patent Ofisine Yapılan Patent Başvurularının Teknoloji Alanlarına Dağılımı

2018 Yılı Önde Gelen teknoloji Alanları

   2018

Tıbbi teknoloji

13795

Dijital iletişim

11940

Bilgisayar Teknolojisi

11718

Elektrikli makine, cihaz, enerji

10722

Ulaşım

9039

Ölçüm

8744

İlaç

7441

Biyoteknoloji

6742

Diğer özel makineler

6379

Organik kimya

6233

Ara toplam

92753

Tüm alanlar

174.317

Patent konusunun elbette innovasyon ve ekonomi ile doğrudan ilgili olduğu tartışmasız bir gerçektir. Ancak para parayı çeker sözünün patent patenti doğurur şeklinde de doğru olabileceğini aşağıdaki tabloda görebilmekteyiz. Avrupadan en çok patent alan şirketler listesi ABD şirketlerinin Avrupada da etkin olduğunu göstermektedir.

Avrupa Patent Ofisi verilerinde; tıbbi teknoloji, dijital iletişim, bilgisayar teknolojisi, elektrikli makine, cihaz, enerji, ulaşım, ölçüm, ilaç, ve biyoteknoloji gibi alanlarda patent alan firmaların sılama ve patent sayıları mevcuttur. Ancak bu listelerin tamamını irdelemek konumuzun sınırlarını aştığından sadece fikir vermesi düşüncesi ile bilgisayar alanında patent alan firmaları ve aldıkları patent sayılarını burada vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

amerikada-patent-almak-neden-onemlidir-istatistikler-ne-anlatiyor4

Patent almak konusunda büyük şirketlerin ne kadar etkin olduğunu görmekteyiz.

Amerikada patent almak neden önemlidir? sorusunun irdelenmesinde Microsoft, Intel ve Alpfabet (Google) gibi firmaların Avrupa pazarında da patent sayıları ile nasıl dominant olduğu görmek önemli bir bakış açısı sunacaktır. Amerikada patent almak çok önemlidir dediğimizde hedef pazarın bu pazar ile birlikte tüm dünya pazarları olacağı çok açıklıkla görülebilercektir. ABD pazarında var olabilebilen uluslararası bir firmanın tüm dünya ölçeğinde başarılı olmak için iyi bir tecrübesi var demektir.

SIRA

ŞİRKETLER

Müracaatlar

1

MICROSOFT ŞİRKETİ

595

2

SAMSUNG GRUBU

559

3

INTEL ŞİRKETİ

442

4

ALPHABET, (GOOGLE)

390

5

HUAWEI TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

319

6

SIEMENS

312

7

QUALCOMM,

297

8

ROYAL PHILIPS

240

9

SONY CORPORATION

203

10

GUANGDONG OPPO MOBILE ŞTİ,

155

11

APPLE

147

12

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

134

13

CANON

118

14

HP

109

15

NOKIA CORPORATION

95

16

FUJITSU LIMITED

90

17

IMMERSION CORPORATION

80

17

TECHNICOLOR SA

80

19

XIAOMI INC.

72

20

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

71

20

RICOH COMPANY LTD

71

Yukarıda zikrettiğimiz rakamlara bir kıyaslama vermesi açısında Türkiye İstatistik Kurumu son verilerini incelediğimizde Amerikan firmalarının Türkiye patent istatistiklerine ne kadar etkin olduğunu görmekteyiz.

amerikada-patent-almak-neden-onemlidir-istatistikler-ne-anlatiyor5

Türkiyenin patent alma konusunda istenilen yerde olamadığını görmekteyiz.

Patent Tescillerinin Türk Patent ve Marka Kurumu'na Başvuran Ülkelere Göre Dağılımı      

Ülke Kodu

Ülke Adı

2016

2017

2018

TR

TÜRKİYE

1794

1964

2805

AT

AVUSTURYA

255

261

291

AU

AVUSTRALYA

54

68

56

BE

BELÇİKA

231

256

274

BG

BULGARİSTAN

2

6

4

CA

KANADA

54

47

72

CH

İSVİÇRE

745

739

748

CN

ÇİN

109

204

225

CZ

ÇEK CUMHURİ

23

23

22

DE

ALMANYA

2244

2412

2377

DK

DANİMARKA

113

162

143

EE

ESTONYA

1

3

2

ES

İSPANYA

121

179

166

FI

FİNLANDİYA

111

133

153

FR

FRANSA

631

703

734

GB

BİRLEŞİK KRALLIK

309

331

403

GR

YUNANİSTAN

16

15

14

HU

MACARİSTAN

13

7

20

IE

İRLANDA

34

44

47

IL

İSRAİL

76

94

98

IN

HİNDİSTAN

43

35

53

IT

İTALYA

704

708

689

JP

JAPONYA

445

472

679

KK

K.K.T.C.

1

0

0

KR

KORE CUM.

119

215

258

LI

LİHTEYNŞTYN

20

9

7

LU

LÜKSEMBURG

34

80

54

MC

MONAKO

1

1

4

NL

HOLLANDA

632

622

665

NO

NORVEÇ

38

46

54

PT

PORTEKİZ

10

6

16

SE

İSVEÇ

282

347

349

SI

SLOVENYA

8

10

11

SK

SLOVAKYA

0

5

1

US

A.B.D.

1538

1940

2000

 

Diğer

263

277

388

 

TOPLAM

11074

12424

13882

Bütün bu veriler çerçevesinde Amerkada patent almak neden önemlidir konusunu rakamlarla anlatmaya çalıştık. Bu blogumuzda USPTO, EPO ve TÜİK verilerini inceleyerek Amerika Birleşik Devletlerinde patent almanın sadece Amerika pazarı için değil aynı zamanda dünya pazarları içinde önem taşıdığını görmekteyiz. Amerikada patent almak aynı zamanda kümelenme (Clustering) ve sinerji oluşturma etkisi ve olumlu etkileşim için çok önemli bir adım oluşturacaktır.

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi firmanız adına atacağınız gerek patent alma gerekse marka tescili gibi uzmanlık gerektiren konularda uzman ve tecrübeli Avukat desteği almak zaman ve para kaybınızı önleyecektir.

John Onal & Associates Hukuk Bürosu, marka, patent ve telif hakları konusunda ileri düzeyde bir birikim ve deneyime sahiptir. Müşterilerine, marka, patent ve telif hakları fikri mülkiyet hakları konusunda eyaletler, federal ölçek ve uluslararası düzeyde tavsiye ve temsili ile danışmanlık yapmakta ve her koşulda onların çıkarlarını korumaktadır. Avukat Onal ve ekibi, müşterilerinin uluslararası seviyede başarılı bir ticaret yürütülmesi konusunda vizyon odaklı olarak patentleme, marka alımı ve marka konumlandırma ve patent hakları konusunda özenle çalışmaktadır.

Hukuk Büromuz Amerika’da tüm kişisel yaralanma davalarında ekibimiz ile tüm eyaletler için danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir. Bunun yanında yatırım, şirket kurma süreci ve bu süreç ile ilgili tüm işlemler, müşteri ve pazar analizi ile ilgili tüm işlemler, gayrimenkul, vize işlemleri, marka, patent ve telif hakları konusunda ileri düzeyde bir birikim ve deneyime sahiptir. Müşterilerine, şirket kurmak, müşteri ve pazar analizi ile ilgili işlemlerinde yardımcı olmakta, vize işlemlerini yürütmek, gayrimenkul işlemlerini yürütmek, marka, patent ve telif hakları fikri mülkiyet hakları konusunda eyaletler, federal ölçek ve uluslararası düzeyde tavsiye ve temsili ile danışmanlık yapmakta ve her koşulda onların çıkarlarını korumaktadır. Avukat Onal ve ekibi, müşterilerinin uluslararası seviyede başarılı bir ticaret yürütülmesi konusunda vizyon odaklı olarak patentleme, marka alımı ve marka konumlandırma ve patent hakları konusunda özenle çalışmaktadır.

Ayrıca müşteri ve müvekkillerimiz, Amerika'da kişisel yaralanma davaları dışında Amerikan vizeleri, göçmenlik hukuku, Amerika’da şirket kurmak ya da Amerika vatandaşlığı başvuru süreci gibi alanlarda da merak edilen diğer konularda da en güncel bilgilere ulaşmak için sitemizisosyal medya hesabımızıYoutube kanalımızı ve bloğumuzu takip edebilirler. Takipçilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu olarak destek vermekten büyük mutluluk duymaktayız.

Son olarak, John Onal & Associates PC Hukuk Bürosu olarak artık Quora ve Medium gibi iki önemli platformda da okuyucu ve takipçilerimizi bilgilendirmeye başladığımızı da buradan duyurmuş olalım.

Türkçe makalelerimiz için tıklayınız.

İngilizce makaleler için tıklayınız.

 

Bu Haberleri de Okudular

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Ürününüz veya hizmetiniz ne kadar kaliteli olursa olsun; marka, patent, telif hakkı Amerika pazarında olmazsa olmazınızdır. 330 milyonluk ve alım gücü yüksek olan bir pazarda kalıcı olmak istiyorsanız patent, marka ve telif haklarınıza yatırım yapmak zorundasınız. Fason üretim ya da no name üretimle nereye kadar gidilebileceğini son 30 yılda acı tecrübelerle öğrenmiş olduk. Dünya pazarlarına girmede ABD pazarının referans yönünü de göz önüne almak durumundayız. Mesela gıda ürünleri pazarlayan bir şirket iseniz Amerika'da FDA’dan (Federal İlaç ve Gıda Teşkilatı) alacağınız bir onay belgesi sizi çok şey kazandıracaktır. Bu onay ile Dünyanın pek çok ülkesine hem kolay ihraç yapabilirsiniz hem de yeni alacağınız onaylarda daha az zorlukla karşılaşırsınız. Türkiye'deki girişimcilerin Amerika pazarında patent, marka ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti almak size hem zaman hem de maddi getiri sağlayacaktır...

DETAYLI BİLGİ
Green Card için En Hızlı Yol

Green Card için En Hızlı Yol

Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’de yasal ve daimî ikamet olarak süresiz kalmasına olanak veren ve ABD Göçmenlik Bürosu tarafından takip edilen bir uygulamadır. ABD’de kalıcı olarak yaşamanızı, çalışmanızı ya da eğitim almanızı sağlayan Green Card ile belirli aralıklarla ülke dışına seyahat etme imkanına sahip olduğunuz gibi zamanla belli koşulların yerine getirilmesi durumunda ABD vatandaşlığı da kazanabilirsiniz. ABD Green Card sahibi olabilmek için farklı zaman periyotları ve gereksinimlere sahip olan aşağıda detaylarını bulabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

Green Card Başvuru Süreci Başlıyor!

2021 yılı için Green Card Başvuru Süreci yakında başlayacak. Daha önce başvuranların yanı sıra ilk kez bu sene başvuracakların da bu seneki Green Card basvuru süreci heyecanla beklediklerini biliyoruz. Biz de Green Card başvuru süreci başlamadan önce Green Card’ın ne olduğu ve bu sürecin nasıl tamamlanması gerektiği hakkında bir şeyler yazalım istedik. Böylece size Amerika’nın kapılarını sonuna kadar açacak ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak bu süreci önceden öğrenme şansınız olacak...

DETAYLI BİLGİ
DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DS-260 Formu Hazırlığı ve Konsolosluk Mülakatı

DV çekilişini kazanan yaklaşık 85.000 kişi arasında olmanız Green Card sahibi olmayı garantilediğiniz anlamına gelmiyor. Bir an önce DS-260 formunu doldurup göndermeniz Green Card alma ihtimalinizi yüksek tutmak için önemlidir. Her yıl Green Card verilen kişi sayısının 55.000 olduğunu, mülakat için randevu tarihi verilmiş olsa da o tarihten evvel 55.000 kişilik kotanın dolması halinde konsolosluk mülakatı yapılmayacağını da hatırlatmak isteriz...

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

New jersey’de bir kaza sonucu yaralanmanız sonrasında hukuki haklarınızın takibi ve kayıplarınızın tazmini önemelidir. Kişisel yaralanma sonrası haklarınızı karmaşık hukuki süreçlerle sigorta şirketlerine karşı kendiniz takipte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte uzman hukukçulardan destek almanız haklarınızın muhafazası açısından lehine olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Vize Türü Avantajları

F1 ve M1 vizeleri Öğrenciler, akademik çalışma yapanlar yada kısa eğitim programları için gidenlerin sıklıkla terih ettiği programlardır. Ancak bunlar arasınsa bazı önemli nüaslar vardır. Gerek Amerika’da kalacağınız süreyi sıkıntıya sokmamak gerek ise yeniden dönmede bazı zaman sınırlamaları ile karşılaşmamak için bu konuda profesyonel destek almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika Medya Vizesi, Amerika I Vizesi, Nedir Kimler Başvurabilir

Amerika medya vizesi, yabancı medya temsilcilerinin bir iş ya da görev için ABD’ye seyahat etmeleri durumunda gereken bir vize türüdür. Amerika I vizesi (Amerika medya vizesi) hakkına sahip olabilecek medya temsilcileri arasında; haber fotoğrafçıları, medya çalışanları, yayınevleri ve prodüksiyon stüdyoları çalışanları, ABD’de büroya sahip olan bir medya kuruluşu çalışanları, gazeteciler ve haber fotoğrafçıları bulunmaktadır. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili emek ve masraflarınızın korunması açısından önem taşımaktadır. Yıllarca çalışılarak oluşan değerlerinizi kaybedebilirsiniz. Fikri mülkiyet haklarınızı marka, patent ya da telif hakkı kaydı yaptırarak koruma altına almazsanız ABD gibi pazarlara girmeniz kısıtlanabilir. Uzun yıllar nesiller boyu oluşan birikiminizi kapısı ya da kilidi olmayan bir eve koyar mısınız? Bütün birikimlerinizin olduğu çok görkemli eviniz hem de içi değerli mücevherlerle süslü ama koruması güvenliği yok. Sizi adınıza tapusu bulunmuyor. Altın yumurtlayan tavuğunuzun sizi adınıza resmi kaydı olmaması nasıl makul karşılanabilir. Pek çok kişi ya da şirket patent, ticari marka veya telif hakları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyerek emeklerini ve servetlerini zarara uğratabilirler. Bu konuda daha bilinçli davranarak, uzman desteği alarak haklarınızın korunmasında ihmalci olmayınız. Uluslararası hukuk boyutları da bulunan bizim uzmanlık alanımız olan bu konuda haklarınızı birlikte koruyalım. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanımı

Amerika’da ev veya emlak almak için kredi kullanmanız gerekebilir. Yeterli nakit varlığınız yoksa ya da kredi maliyetleri nakit paranızın reel getirisinden daha düşükse kredi kullanımı gündeme gelecektir. ABD’de bir yabancının nakit olarak emlak almasının önünde yasal olarak bir engel yoktur. Sadece bazı birliklerin (association) aidatlar gibi alacaklarını garanti altına almak amacı ile uyguladıkları kısıtlamalar söz konusudur. Kredi (Mortgage) kullanarak emlak alma gündeme geldiğinde bazı yasal süreçlerin tamamlanması gerekecektir. ABD vatandaşı olmayan bir yabancı emlak alımlarında %50 ye varan oranlarda kredi kullanabilir ancak bunun için ABD’de işlem gören özel bir bankada en az 100.000 $ bakiyeye sahip bir hesabınn olması gerekmektedir. ABD’de mali bir geçmişinizin olmaması kredi oranlarını biraz yükseltecektir. Kredi onaylanma aşamasında denetim (inspection), harita çizim (survey) ve değerlendirme (appraisal) aşamaları olumlu olarak geçildikten sonra alım-satım işlemine geçilecektir. Bütün bu aşamaları..

DETAYLI BİLGİ
Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Akademisyenlere Green Card Alma Kolaylığı

Genel Green Card müracaat programından farklı olarak akademisyenlere çekilişten muaf olma hakkı tanıyan, doğrudan Green Card alımı için istisnai bir yoldur. Başvuranın phd sahibi olmasının yanında yaklaşık 10 yayın ve 50 atıf ile sürekli oturum hakkı kazanabileceği bu yolu, işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, denemelisiniz. Size hayallerinizi daha erken gerçekleştirme imkanı sunabilir...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da Şirket Kurma Süreci

Amerika’da şirket kurma süreci içinde şirket adının belirlenmesi, yer seçimi ve şirket türünün belirlenmesi gibi kararlar ile başlamaktadır. Daha sonra ana sözleşmenin hazırlanması ve kayıtlı aracı şeçimi bu süreçte önemli adımlardır.) Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number) veya Kişisel Vergi Kimlik Numarası (Individual Taxpayer Identification Number) ya da İşveren Kimlik Numarası (Employer Identification Number) numaraları almanız gerekmektedir. Son aşamada banka hesabı açarak şirketinizi faaliyete hazır hale gelecektir. Amerika’da şirket kurma süreci içinde yer seçimi neden çok önemlidir. Çünkü vergi avantajları, masrafların azlığı ve raporlama kolaylıkları bazı eyaletleri cazip kılmaktadır. Ayrıca davaların çözümünde adil ve süratli kararlar alan kurumsallaşmış mahkemeler Delaware ve Nevada gibi eyaletleri ön plana çıkarmaktadır. Şirket kurma kararında şirket türünün belirlenmesi bazı avantajları elde etmek için önemli bir adımdır. Pek çok yatırımcının LLC (Limited Şirket) kurmayı tercih ettiğini görmekteyiz...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve Emlak Vergisi

ABD’de Miras ve emlak vergisi özellikle Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı zamanların çok konuşulan konularından birisidir. Bu özellikle gayrimenkul vergileri için geçerlidir. Emlaklarda 2020 yılı için uygulanacak 11.58 milyon Dolarlık federal vergilendirmeye başlama sınırının aşağıya çekilmesi tartışılmaktadır. Nebraska, Iowa, Kentucky, Pennsylvania, New Jersey, Maryland veraset ve intikal (miras) vergisi talep eden eyaletlerdir. 13 eyalette emlak vergisi vardır. Bu eyaletler; Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington’dur. Emlak vergisi talep eden eyaletlerin kendi belirlediği vergilendirmeye başlama sınırları federal eşiğin oldukça altındadır. Massachusetts ve Oregon, 1 milyon dolar ile en düşük limit belirleyen eyaletlerdir. Bu sınırı New York eyaleti 5.74 Milyon Dolarlık olarak belirlemiştir. Emlağın değeri bu rakamları aşarsa emlak vergisi ödenecektir. Miras ve emlak vergileri konusunda uzman Avukat desteği almak en doğru yoldur...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi

Amerika’da şirket kurmada pazar ve müşteri analizi sizin şirketinizin geleceğini belirleyecektir. Doğru bir Pazar ve müşteri analizi sizi başarıya taşıyacaktır. Benzer şekilde yanlış ya da eksik analizler size hem para hem de zaman kaybettirecektir. Alaska’da buzdolabı ihtiyacını belirlemek ve bunun tanıtımında başarılı olmak ancak iyi bir pazar ve müşteri analizi ile mümkündür. Amerika’da kuracağınız şirketin başarısı yasal alt yapınızın sağlam olmasıyla beraber buradaki pazar kurallarını, tüketici haklarını, tüketici davranışlarını ve müşteri yapısını ne kadar iyi bildiğinize de bağlıdır. Satın alma güçleri, satın alma sıklıkları, kalite algıları, sosyal yaşamlarını tanımak size yol gösterecektir. Pazar analizi konusunda özellikle ürün teslimatında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin çok dikkate alınması gerekmektedir. Çabuk karar veren ancak memnun olmadığı ürünü hemen iade edebilecek ve 2 saat içinde ürün teslim almayı isteyebilecek bir pazara girmek istediğinizi çok iyi bilmelisiniz...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’de Sahip Olunan Malvarlığına İlişkin Miras Vergileri Nasıl Azaltılır?

ABD’ de emlak ve miras vergileri nasıl azaltılır sorusunun cevabında yasal imkanları blmeniz yol gösterici olacaktır. Bu yazımızda açıklayacağımız 4 (dört) yöntemden size en uygun olanını kullanarak sevdiklerinize daha iyi bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Limited Şirket (LLC) kurmak ve nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) oluşturmak kullanabileceğiniz ilk seçeneklerdir. Kurulacak bir Limited Şirket (LLC), bireylerin varlıklarını devirden sonra bile bu malları ömürleri boyunca yönetmelerine imkan sağlar. Limited Şirketler bireylerin varislerine hediye vermesini kolaylaştırabilir ve bu nedenle veraset intikal vergisine tabi varlıkların değerini en aza indirebilir. Nitelikli kişisel konut fonu (QPRT) ile evinizin mülkiyetini bir fona (trust) aktarabilir ve fon süresi boyunca, kira ödemeden evinizde yaşamaya devam edebilirsiniz. Sürenin sona ermesi ile yararlanıcılarınız mülkünüzü devralacaktır. QPRT’yi hem birincil ikametgâhınız hem de tatil eviniz için aynı anda yaparak vergilendirilecek mülklerinizi azaltabilirsiniz. Bir diğer yöntem malvarlığınızı nitelikli hayır kurumlarına bağışlamaktır. Son olarak hediye vermek konusu da kullanımı son derece pratik bir çözümdür. Her hukuki yöntemin sınırlamaları vardır. Emlak konusunda uzman Avukat desteği faydalı olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Kazaya sebep olmamakla birlikte kazadan maddi veya manevi olarak zarar gördüyseniz, yaralanmalarınız için kişisel yaralanma davası ile tazminat almayı hak ediyorsunuz ve kazadan sonuçta sorumlu olan kişi veya insanlar bunu tazmin edecek kişi (ler) olmalıdır. Siz veya sevdiğiniz bir kişi New Jersey'de bir araba kazasında yaralandıysa ve kişisel yaralanma davası açmakla ilgileniyorsanız, bir avukata danışmak ilk adımdır. ..

DETAYLI BİLGİ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?