Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da Patent Almak Neden Önemlidir? İstatistikler Ne Anlatıyor?

Amerika'da patent almak konusunda bundan önceki bloglarımızda geniş bilgi verdik. Patent kavramını, patent çeşitleri olan fayda, bitki tasarım patentlerini açıkladık. Bu patent türlerinin ne kadar süre koruma sağladığı konusunu ve başvuru süreçlerini işledik. Başka bir bloğumuzda bu patent türlerinin benzerlik ve farklılıklarını ele aldık. Son olarak bu konuda Amerikada patent almanın mı yoksa uluslararası patent almanın mı daha geniş bir yaklaşım olduğunu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde inceledik. Amerikada patent almak konusunda buraya kadar Amerikan Hukuk ve uluslararası hukuk çerçeve içerisinde açıklayıcı bilgiler verdik. Bu yazımızda patent konusunun önemini rakamların ya da istatistiki verilerin dili ile açıklayacağız. Amerikada patent konusunda resmî otorite olan USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi) tarafından hazırlanan istatistikler, Avrupa Patent Ofisi(EPO) ve Türkiye Patent Kurumu verileri esas alınarak hazırladığımız incelememizde girişimciler için Amerikada patent almak dünya pazarları için neden önemlidir konusunu ele alacağız. Aslında bu yazıda yorumdan çok rakamlar, istatistikler konuşacak...

DETAYLI BİLGİ
Avukat Fatih Yiğit ile Amerika’da Marka Söyleşisi

Avukat Fatih Yiğit ile Amerika’da Marka Söyleşisi

Daha önceki söyleşilerimizde sizlerle John Onal & Associates PC Hukuk Bürosunun kurucu ortağı ve partnerlerinden birisi olan Avukat Sercan Önal ile gerçekleştirdiğimiz sohbeti paylaşmıştık. İlk söyleşimizde ağırlık olarak firmamızın profili, müşteri kitlesi, green card başvuru süreci, Amerika’da eğitim, ABD’de yatırım ve ABD’de şirket kurma gibi konuları konuşmuştuk. İkinci söyleşimizde ise temel olarak New Jersey kişisel yaralanma hukuku (personal injuriy) konusuna odaklanmış ve bu çerçevede bir sohbet gerçekleştirmiştik. İkinci söyleşimizde ise, New Jersey’de görülen en yaygın kişisel yaralanma türleri, araba kazaları, yanlış tedavi ve tıbbi uygulama sonucunda ortaya çıkan kişisel yaralanma ve zararlar, kayıp düşme yaralanmaları, köpek ısırmaları ve diğer haksız eylem türlerini konuşmuştuk. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Patent Tescili mi Uluslararası Patent Tescili mi?

Amerika’da Patent Tescili mi Uluslararası Patent Tescili mi?

Amerika’da patent tescili mi yoksa uluslararası patent tescili mi tercih edilmeli konusu, patent sahibinin gelecek projeksiyonu ile doğrudan ilgilidir. Kuşkusuz sahip olduğunuz finansal gücünüz alacağınız kararda etkili olacaktır. Eyalet ölçeğinde bir koruma mı yoksa federal düzeyde bir koruma mı? Belki de gelişen teknoloji çerçevesinde uluslararası bir koruma, yaklaşım olarak uzun vadeli maliyetler açısından daha mı makul olur? Aynı emek ve yakın masraflar gözden çıkarılarak Amerika patenti ile birlikte uluslararası bir patent tescili elde etmek mümkün olabilmektedir. Tecrübeli bir uzman size uluslararası fikri mülkiyet hakları, Paris Sözleşmesi ve Patent İşbirliği Anlaşması çerçevesinde en geniş patent koruma haklarına nasıl sahip olunabileceğini açıklayacaktır. Yenilikçi fikirlerin hızla yayıldığı günümüzde sahip olduğunuz buluşların en geniş coğrafyada en kapsamlı korunması öncelikli konu olmalıdır. Sahip olmak kadar korumak da önemlidir. Doğru ölçekli bir koruma uzun vadeli en doğru yatırım aracı olabilir...

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent Türleri Arasındaki Farklar

Amerika Patent Türleri Arasındaki Farklar

Amerika patent türleri olarak; fayda(lı ürün) patenti, bitki patenti ve tasarım patenti olarak üç türü de detaylı olarak inceledik. ABD yasaları ve yetkili kurum olan Birleşik Devletler Patent ve Marka Kurumu (USPTO) uygulamaları esas alınarak; tanım olarak patent neyi ifade eder, koruma süresi nedir, ücretler hangi unsurlardan oluşur ve miktarı ne kadardır gibi konuları açıkladık. Her ne kadar müracaat sırasında hazırlanan dosyada sunulan izahname/açıklama benzer olsa da mesela bitki patentlerinde daha duyarlı olmakta fayda vardır. Bazen faydalı ürün ile tasarım aynı ürün üzerinde hayat bulmuş olabilir. Bu noktada tecrübeli bir uzmandan alacağınız profesyonel destek, size gelecekte çok şey kazandırabilecektir. Benzer olarak bitki patent tescili sırasında bitkinin gelişim evrelerinin detaylı kayıt altına alınması patent tescilini kolaylaştıracaktır. Bu yazımızda kısaca patent türleri arasındaki farkları kısaca açıklayacağız...

DETAYLI BİLGİ
Amerika Tasarım Patenti Süreci

Amerika Tasarım Patenti Süreci

Amerika tasarım patenti süreci diğer açıkladığımız iki patent türü olan fayda ve bitki patent süreçleriyle benzerlik göstermektedir. Bu patent türleri arasındaki farklılaşma unsurlarını ayrı bir blogda ele alacağız. Patent aldığınız konu her zaman çok büyük bir buluş olmayabilir. Herkesin günlük hayatta sıkça kullandığı bir eşyaya getirdiğiniz farklı bir tasarım o eşyanın kullanımını çok farklı hale ve daha ergonomik bir hale dönüştürebilir. Bazı mobilya markalarının sadece tasarım farklılaşması ile nasıl büyük bir pazar sahibi olduğunu görmekteyiz. Saat, mobilya ya da cam ev eşyaları gibi sıradan unsurların yenilikçi bir tasarımla firmalara ya da işletmelere çok iyi kazanç unsuru oluşturduğunu çok iyi biliyoruz. İskandinav mobilya, kol saatleri ya da araba tasarımında çok başarılı Akdeniz ülkeleri mimarları tasarım patentlerinin gücünü göstermektedir. Bu blogumuzda Amerika tasarım patenti sürecinin nasıl işlediği, tanımlanması, koruma süresi ve gerekli belgelerin neler olduğu gibi hususları ele alacağız...

DETAYLI BİLGİ
Amerika Bitki Patenti Süreci

Amerika Bitki Patenti Süreci

Amerika bitki patenti süreci, üç patentleme türü arasından muhtemelen bizi en çok ilgilendiren patent çeşitlerinden birisidir. Türkiye’nin tarım alanındaki mevcut potansiyeli bu alanda sıkı çalışmayı gerektirmektedir. Hibrit tohumlar konusunda dünyadaki rekabet ve Türkiye’deki üreticilerin yıllar içindeki birikimi ve tecrübesi, patentin önemini bir kez daha göstermektedir. Topraksız tarım uygulamaları ve fidelerin ihracat durumu bitki patentlemeleri ile daha da ileriye taşınmalıdır. Bu bloğumuzda bitki patentinin ne olduğunu, patentin kaç yıllık bir koruma sağladığını, müracaat belgelerinin neler olduğunu, ücretlerin neler olduğunu, izahnamenin önemini ve benzeri konulara değineceğiz. Konu ile ilgili uzman avukat desteği konusunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Amerika bitki patenti süreci, incelendiğinde özellikle izahnamenin yani patent başvurusunun özünü oluşturan detaylı anlatımın önemli olduğunu görmekteyiz. Konunun teknik detaylarının özellikleri bir uzman desteğini gerektirebilir...

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent Süreci Fayda Patenti (2)

Amerika Patent Süreci Fayda Patenti (2)

‘Amerika patent süreci nasıl işler’ adlı bloğumuzda kısaca patentin tanımı, türleri ve patent başvuru süreçlerini ele almıştık. Patent türlerini başlıca fayda (Utility), tasarım ve bitki patent türleri olarak tartışmıştık. Bu bloğumuzda fayda patentleri konusunu ele alacağız. Amerika patent süreci resmi yürütme otoritesi olan USPTO’ya yapılan ortalama 500.000 müracaatın çoğunluğunu fayda patent başvuruları oluşturduğundan konuyu detaylı olarak ele almakta fayda görülmektedir. Öncelikle fayda patentinin ne olduğunu, başvuru sürecinin nasıl işlediğini, önemli hususların ve ücretlerin neler olduğunu, başvuru evraklarının neyi ifade ettiğini Amerika yasal mevzuatı, yetkili otorite olan USPTO düzenlemeleri ve müracaat rehberi çerçevesinde açıklamaya çalışacağız...

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent Süreci Nasıl İşler 1

Amerika Patent Süreci Nasıl İşler 1

Patent, marka ve telif hakları gibi ferdi mülkiyet hakları her geçen gün gündemi daha fazla meşgul etmeye devam etmektedir. Ticaret savaşlarında öne çıkan patent, marka ve telif hakları konuları konuyu daha iyi bilmeyi gerektirmektedir. Bizde konunun önemine binaen patent konusunu hukuki yönleri ile ele almaya çalışacağız. Patent nedir, patent tescil süreci nasıl işler, ne kadar koruma sağlar gibi konuları takip eden bloglarımızda ele alacağız. Amerika patent süreci uzun zaman alan bir işlemler zincirinden oluşmaktadır. Uzun zaman alması sebebi ile profesyonel takip gerektiren bir konudur. Uzman olmayan kişilerce takibi ya da kişinin kendi işini takip etmeye çalışması zaman ve para kaybına yol açabilmektedir. Bu hususları dikkate sunduktan sonra kısaca patent nedir konusunu hatırlattıktan sonra patent tescil sürecini açıklayacağız. ..

DETAYLI BİLGİ
ABD Marka Tescili Müracaatı Yasal Dayanakları

ABD Marka Tescili Müracaatı Yasal Dayanakları

ABD marka tescili müracaatı konusunda daha önceki yazılarımızda olayın makro ekonomik ve firma bazında önemini ele almaya çalışmıştık. Konunun önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya pazarlarında ve özellikle ABD pazarında marka tescili konusunun takibi uzmanlık gerektirmektedir. ABD pazarında yer almak ve bunu geciktirmeden yapmak firmaların çıkarınadır. ABD, bu konuda sistem olarak çabuk hareket edenlere, erken teşebbüste bulunanlara önemli avantajlar sağlayan bir sistem benimsemiştir. Henüz kullanmadığınız ancak iyiniyetli olarak kullanma niyetinizi beyan ettiğiniz markanızın tescili için müracaat hakkı tanımaktadır. Kullanma niyeti beyanını imzalayarak marka tescili müracaatında bulunarak zaman kazanma imkânı sunmaktadır. Benzer şekilde yabancı ülkede tescili bulunan markanın ABD’de kaydı için yapılan müracaatı gerekçe göstererek tescil talebinizin öncelikli olarak gerçekleştirilmesi talebinde bulunma imkânı da sunulmaktadır. ABD marka tescili uzman avukatlar aracılığı ile takip edildiğinde bazı ayrıntıların avantajlarından faydalanılabilir. Bu takip, zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır...

DETAYLI BİLGİ
ABD’de Marka Tescili Nasıl Yapılır?

ABD’de Marka Tescili Nasıl Yapılır?

ABD’de marka tescili ABD’de merkezi ofis ile birlikte Dallas, Denver, Detroit ve Silikon Vadisindeki bölgesel ofislerde 13000’e yakın personel ile yürütülmektedir. Marka tescili; üretilen mal ve hizmeti temsil eden işaretlerin, harflerin ya da kelimelerin seçiminden başlayarak bir dizi işlemi gerektirir. Bu noktada nelerin marka olarak seçilebileceği ve bu seçilenlerin marka olarak kayıt edilip edilemeyeceği önem taşımaktadır. Marka Elektronik Araştırma Sisteminden yapılacak inceleme ile tescil edilmek istenilen markanın tescilli olup olmadığı tespit edilecektir. Bu sistem üzerinden yapılacak sorgulama aynı zamanda marka seçimi konusunda da fikir verecektir. Tescili istenen markanın çizimlerinin tek nüsha olarak gönderilmesi de basit ama önemli bir konudur. Müracaatınızın usulüne göre yürütülmesi, ücretler, sistem üzerinden takip ve ilan sonunda yapacağınız itirazların 30 gün içinde ilgili temyiz kuruluna yapılması gibi konular yakın takibi gerektirmektedir. Özellikle Amerika’da yerleşik olmayanlar için bu karmaşık süreçlerin doğru takibi için uzman avukat desteği büyük önem taşımaktadır...

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Marka Tescili

Amerika’da Marka Tescili

Amerika’da marka tescili konusunun kimliğinizi korumanız kadar önemli olduğunu daha önceki yazılarımızda da ifade etmiştik. Son günlerde özellikle Ankara ve İstanbul’da düzenlenmekte olan Uluslararası Marka Konferansları ve Marka buluşmaları marka konusunun önemini bir kez daha hatırlattı. İnovasyonun, tasarımın, e-ticaretin artan önemi markalaşma konusunu daha ciddiye almamızı gerektiriyor. Dünyanın önde gelen pazarlarından biri olan ABD de uzman olduğumuz marka tescili konusunda takip edilecek yasal prosedürler konusunda hizmet vermeye devam etmekteyiz. Sıkı kurallara bağlanmış olan marka tescili konusunda para, emek ve zaman kaybı yaşamamak için konunun bir uzman avukat tarafından takip edilmesi önemlidir. Amerika Patent ve Marka Ofisi, Amerika’da yerleşik olanların müracaatları için bile Uzman desteğini şiddetle tavsiye etmektedir. Amerika’da yerleşik olmayanlar için ise Avukat desteği şattır. Amerika’da marka tescili konusunda uzman ekibimizle müvekkillerimize her türlü desteği vermeye devam etmekteyiz...

DETAYLI BİLGİ
Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Marka, Patent, Telif Hakkı, Amerika Pazarında Rakamlar

Ürününüz veya hizmetiniz ne kadar kaliteli olursa olsun; marka, patent, telif hakkı Amerika pazarında olmazsa olmazınızdır. 330 milyonluk ve alım gücü yüksek olan bir pazarda kalıcı olmak istiyorsanız patent, marka ve telif haklarınıza yatırım yapmak zorundasınız. Fason üretim ya da no name üretimle nereye kadar gidilebileceğini son 30 yılda acı tecrübelerle öğrenmiş olduk. Dünya pazarlarına girmede ABD pazarının referans yönünü de göz önüne almak durumundayız. Mesela gıda ürünleri pazarlayan bir şirket iseniz Amerika'da FDA’dan (Federal İlaç ve Gıda Teşkilatı) alacağınız bir onay belgesi sizi çok şey kazandıracaktır. Bu onay ile Dünyanın pek çok ülkesine hem kolay ihraç yapabilirsiniz hem de yeni alacağınız onaylarda daha az zorlukla karşılaşırsınız. Türkiye'deki girişimcilerin Amerika pazarında patent, marka ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti almak size hem zaman hem de maddi getiri sağlayacaktır...

DETAYLI BİLGİ
Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili

Amerika Patent ve Marka Tescili emek ve masraflarınızın korunması açısından önem taşımaktadır. Yıllarca çalışılarak oluşan değerlerinizi kaybedebilirsiniz. Fikri mülkiyet haklarınızı marka, patent ya da telif hakkı kaydı yaptırarak koruma altına almazsanız ABD gibi pazarlara girmeniz kısıtlanabilir. Uzun yıllar nesiller boyu oluşan birikiminizi kapısı ya da kilidi olmayan bir eve koyar mısınız? Bütün birikimlerinizin olduğu çok görkemli eviniz hem de içi değerli mücevherlerle süslü ama koruması güvenliği yok. Sizi adınıza tapusu bulunmuyor. Altın yumurtlayan tavuğunuzun sizi adınıza resmi kaydı olmaması nasıl makul karşılanabilir. Pek çok kişi ya da şirket patent, ticari marka veya telif hakları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyerek emeklerini ve servetlerini zarara uğratabilirler. Bu konuda daha bilinçli davranarak, uzman desteği alarak haklarınızın korunmasında ihmalci olmayınız. Uluslararası hukuk boyutları da bulunan bizim uzmanlık alanımız olan bu konuda haklarınızı birlikte koruyalım. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Marka (Trademark) Başvuru Aşamaları

Amerika’da Marka (Trademark) Başvuru Aşamaları

Trademark kısacası TİCARİ-MARKA anlamına gelmektedir. Ticari alanlarda aktif olarak kullandığınız ya da kısa sürede kullanmaya başlamayı planladığınız ürün veya servislerin ayrıştırıcı özelliğinin başkaları tarafından kullanılıp haksız kazanç sağlamalarına engel olan enstrümana Trademark denmektedir. Bu bazen isim, logo, tasarım bazen de composite yani, bu saydıklarımızın karışımı da olabilir. Hatta bazı özel sesler, kokular ve şekillerin dahi trademark koruması altına alınması mümkündür. ..

DETAYLI BİLGİ
Amerika’da Marka Tescili ve Marka Tescil İşlemleri

Amerika’da Marka Tescili ve Marka Tescil İşlemleri

Amerika’da marka tescil işlemleri, ABD'de yatırım yapmak isteyenlerin dikkate alması gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Bu yazımızda ABD’de iş kurmak isteyen iş insanları için Amerika’da marka tescilinin önemi ve marka tescil süreci hakkında bilgi vereceğiz. Ticari rekabetin ve ürün çeşitliliğin arttığı günümüzde marka kavramı giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Bir ticaret malını tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan, o malın simgesi olan, resim ya da harften oluşan özel işaret olarak adlandırılan marka firmanızı ve ürünlerinizi diğer firma ve ürünlerden ayırarak benzersiz kılmaktadır. Doğal olarak marka tescili(trademark) konusu da büyük önem taşımaktadır. Çünkü tescil edilmemiş bir marka üzerinde hak iddia etmeniz çok zor olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?