Kusurlu Ürün Nedeniyle Yaralanma

Kusurlu Ürün Nedeniyle Yaralanma

Kusurlu bir ürün kullanımından ya da eksik/hatalı bilgilendirmeden dolayı yaralandığınız ya da zarar gördüğünüz oldu mu? Ürün sorumluluğu nerede başlar ve nereye kadar devam eder? Üreticiler ve satıcılar tüm özeni göstermiş olsalar da kusurlu ürün nedeniyle ortaya çıkan zararlardan sorumlu mudur? Bu yazımızda kusurlu ürün kaynaklı yaralanma konusunu ele alacağız...

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Hukuku Nedir? ABD’de Hangi Durumları Kapsar?

Kişisel Yaralanma Hukuku Nedir? ABD’de Hangi Durumları Kapsar?

Kişisel yaralanma hukuku nedir ve hangi durumları kapsar? Başkasının haksız bir fiili sonucunda maddi ya da manevi zarara uğradıysanız ne yapmanız gerekir? Kişisel yaralanma hukuku sadece trafik kazalarıyla ilgili bir durum mudur? Yoksa bundan çok daha geniş bir kapsamı var mıdır?..

DETAYLI BİLGİ
Araba Kazası Yaralanmalarında Almanız Gereken Aksiyonlar

Araba Kazası Yaralanmalarında Almanız Gereken Aksiyonlar

Araba kazaları maalesef hayatın acı bir gerçeği. Peki bir araba kazası sonrası uğramış olduğunuz zararların nasıl tazmin edileceği konusunda yeterli bilginiz var mı? Bu gibi bir durumda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir? Bu soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz...

DETAYLI BİLGİ
Hatasızlık Kaza Sigortası – Temel İşleyiş

Hatasızlık Kaza Sigortası – Temel İşleyiş

Kişisel Yaralanma Koruması (Personal Injury Protection (PIP)) olarak da bilinen hatasızlık sigorta sistemlerinde bir araba kazasında yaralanmanız durumunda hatanın kimde olduğundan bağımsız olarak tüm tıbbi masraflar karşılanmaktadır. Bu makalede, hatasız kaza sigortası farklı açılardan ele alınacak ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi verilecektir. ..

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Davalarında İhmal Unsuru Nedir?

Kişisel Yaralanma Davalarında İhmal Unsuru Nedir?

Kişisel yaralanma davalarında ihmal unsuru tazminatı doğrudan etkileyen bir konudur. Davalı ihmalinin olmadığını ispatlaması durumunda tazminat ödemesi söz konusu olmayacaktır. İhmal olup olmadığına karar vermek için 5 unsurun varlığına bakmamız gerekecektir. Öncelikle gerçekleşen olayda davalının davacıya göstermesi gereken bir özen veya dikkat yükümlülüğü söz konusu mu? Sonrasında gereken özen ve dikkat görevi ihlal edilmiş mi? Ayrıca davalının davranışı ile ortaya çıkan zarar arasında gerçek bir sebep-sonuç ilişkisi var mı? Önemli bir diğer husus da zararın öngörülebilir olup olmadığı ile ilgili makul sebep var mı? Sonuç olarak da davalının davranışından kaynaklanan zarar söz konusu mu? Bu sorulara evet cevabı veriliyorsa bir “ihmal” söz konusudur. Bu ihmal sonucunda davalı yada zarar veren zararı ödemelidir. Kişisel yaralanma davalarında ihmal unsuru tazminat almanızda önemli bir husus olduğunda Uzman Avukat desteği almanız tavsiye olunur. ..

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Davalarında Texas Eyalet Hukuku

Kişisel Yaralanma Davalarında Texas Eyalet Hukuku

Kişisel yaralanma davalarında Texas’ta, New York’ta, New Jersey’de veya herhangi bir eyalette tazminat talebinde bulunuyorsanız hukuk kuralları konusunda temel düzeyde bazı konuları bilmek faydalıdır. Kişisel yaralanma davaları özel hukuk kuralları çerçevesinde; talep, ispat ve zaman aşımı kurallarına göre yürüyen kurallar bütünüdür. Bu tür davarın büyük çoğunluğu trafik kazaları sonucu meydana gelen yaralanmalarda açılan tazminat davalarıdır. Zaman aşımı genel olarak 2 yıllık bir süre söz konusudur. Ancak sattın alınan mesela cep telefonu gibi bir ürün için açılan kişisel yaralanma davalarında süre 14 yıla kadar hatta bundan daha uzun bir garanti süresi varsa o sürede de dava açılması söz konusu olabilir. Texas’ta kişisel yaralanma davalarında bir kamu kurumuna karşı tazminat talebinde bulunuyorsanız talebin ilgili kuruma karşı 6 ay içinde yapılması gerekir. Kişisel yaralanma davalarında ihmalin ispat edilmesi önemlidir. Ancak kişisel yaralanma davalarında Texas da uzman bir Avukat desteği işlerinizi çok daha kolaylaştıracaktır...

DETAYLI BİLGİ
Avukat Sercan Önal ile NJ Kişisel Yaralanma Hukuku Söyleşisi

Avukat Sercan Önal ile NJ Kişisel Yaralanma Hukuku Söyleşisi

Daha önceki yazımızda sizlerle John Onal & Associates PC Hukuk Bürosunun kurucu ortağı olan Avukat Sercan Önal ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi paylaşmıştık. Bu söyleşimizde de Avukat Sercan Önal’la ağırlıklı olarak New Jersey kişisel yaralanma hukuku (personal injuriy) üzerine konuştuk. New Jersey kişisel yaralanmaları arasında başlıca trafik kazaları, kayıp düşme kaynaklı yaralanmalar, tıbbi uygulama ve tedavi kaynaklı hatalar sonucunda ortaya çıkan zarar ve yaralanmalar, iftira, hakaret ve karalama, köpek ısırması, saldırı ve yaralamalı eylemler gibi diğer kasıtlı haksız eylem türleri en yaygın yaralanmalar olarak gösterilebilir. Bu konudaki detayları, Avukat Sercan Önal ile yaptığımız söyleşimizde bulabilirsiniz. ..

DETAYLI BİLGİ
Tercihli Kusursuz Sorumluluk Araba Sigortası Poliçesi

Tercihli Kusursuz Sorumluluk Araba Sigortası Poliçesi

Tercihli kusursuz sorumluluk araba sigortası poliçesi son yıllarda yaygın olarak ele alınmıştır. New Jersey bu tartışmada önemli rol oynadı. Tercihli kusursuz sorumluluk araba sigortası poliçesi başvuru sahiplerinin, özellikle reddetmedikleri sürece davalarda sözlü eşiği seçtikleri kabul edilmektedir. New Jersey’deki poliçe sahiplerinin yüzde 85’inden fazlasının davaları kısıtlayan poliçeleri vardır. Tercihli kusursuz sorumluluk sigortası yada sizin için uygun olan poliçe! ABD araba sorumluluk sigortası kanunları dört geniş kategoriye ayrılır: Kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk, tercihli kusursuz sorumluluk ve güçlendirilmiş kusursuz sorumluluk...

DETAYLI BİLGİ
Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Araba Kazalarında Kişisel Yaralanma Davası

Kazaya sebep olmamakla birlikte kazadan maddi veya manevi olarak zarar gördüyseniz, yaralanmalarınız için kişisel yaralanma davası ile tazminat almayı hak ediyorsunuz ve kazadan sonuçta sorumlu olan kişi veya insanlar bunu tazmin edecek kişi (ler) olmalıdır. Siz veya sevdiğiniz bir kişi New Jersey'de bir araba kazasında yaralandıysa ve kişisel yaralanma davası açmakla ilgileniyorsanız, bir avukata danışmak ilk adımdır. ..

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

Kişisel Yaralanma Durumunda Haklarınız New Jersey Örneği

New jersey’de bir kaza sonucu yaralanmanız sonrasında hukuki haklarınızın takibi ve kayıplarınızın tazmini önemelidir. Kişisel yaralanma sonrası haklarınızı karmaşık hukuki süreçlerle sigorta şirketlerine karşı kendiniz takipte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte uzman hukukçulardan destek almanız haklarınızın muhafazası açısından lehine olacaktır. ..

DETAYLI BİLGİ
New Jersey Araç Kazaları ve Kişisel Yaralanma Hukuku

New Jersey Araç Kazaları ve Kişisel Yaralanma Hukuku

New Jersey araç kazaları açısından değerlendirildiğinde ABD’nin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip eyaleti ve doğal olarak böyle bir nüfus yoğunluğu ile beraber araç yoğunluğu da hesaba katıldığında trafik kazaları hiç istemediğimiz ancak kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor...

DETAYLI BİLGİ
Kişisel Yaralanma Hukukunda Haklarınız

Kişisel Yaralanma Hukukunda Haklarınız

Kişisel yaralanmaya sebebiyet veren pek çok olay ya da kaza olsa da bu yazımızda en yaygın kişisel yaralanma türlerini tartışacağız. Hukukta haksız fiil olarak da adlandırılan kişisel yaralanma hukuku, bir başkasının ihmal ya da kasıtlı eylemleri sonucunda ortaya çıkan zararın, yaralanan kişiye tazminat olarak ödenerek telafi edilmesini öngörmektedir. Kişisel yaralanma iddiasına yol açabilecek pek çok durum olsa da bir yaralanmanın kendiliğinden hukuki sorumluluk doğurmayacağını unutmayın. Bu yazımızda en yaygın kişisel yaralanma vakaları olan araba kazaları, kayıp düşme vakaları, tıbbi uygulama hatası, iftira, hakaret ve karalama, köpek ısırması ve saldırı ve müessir fiil gibi diğer kasıtlı haksız fiillere değineceğiz...

DETAYLI BİLGİ

Size nasıl yardımcı olabiliriz?