New Jersey’de kişisel yaralanmalar ciddi olsa da bir hak talebinde bulunup bulunamayacağınıza karar vermek ve daha sonra bir hak iddiasında bulunmak zaman zaman kafa karıştırıcı olabilmektedir. Hukukta haksız fiil olarak da adlandırılan kişisel yaralanma hukuku, bir başkasının ihmal ya da kasıtlı eylemleri sonucunda meydana gelen zararın, yaralanan kişiye tazminat ödenmek suretiyle telafi edilmesini öngörmektedir.

How can we help you? Share your case details with us.